Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO "EURO-KAS" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6431626463
REGON 271096300
KRS 0000630214
Adres ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice
Telefon 0323561000, wewn. 119
Faks 0323561000
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4511Z — sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.66 0.68
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.96 2.17
Płynność bieżąca (CR) 1.1 1.21
Płynność szybka (QR) 0.36 0.42
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.96 2.17
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.03% 0.85%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 9.52% 8.49%
Rentowność aktywów (ROA) 3.22% 2.68%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-06 46/2020 349 105581
Poz. 105581. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/3948/20/616]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KAŁWA 2. HENRYK STANISŁAW 3. 54123002595)
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. ŚWIEBODA
2. JANUSZ MACIEJ 3. 54052905479) wykreślić:
5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 3 1. KAŁWA 2. JACEK JAKUB
3. 79020819259 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 105581. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/3948/20/616]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KAŁWA 2. HENRYK STANISŁAW 3. 54123002595)
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. ŚWIEBODA
2. JANUSZ MACIEJ 3. 54052905479) wykreślić:
5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 3 1. KAŁWA 2. JACEK JAKUB
3. 79020819259 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-05 129/2019 1085 570067
Poz. 570067. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/134492/19/806]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570067. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/134492/19/806]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1085 570068
Poz. 570068. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/134492/19/207]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570068. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/134492/19/207]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1085 570069
Poz. 570069. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/134492/19/608]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570069. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/134492/19/608]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1085 570070
Poz. 570070. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/134492/19/9]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570070. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/134492/19/9]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-08-20 160/2018 229 323415
Poz. 323415. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/176493/18/66]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 323415. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/176493/18/66]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-20 160/2018 229 323416
Poz. 323416. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/176494/18/467]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 323416. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/176494/18/467]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-20 160/2018 229 323417
Poz. 323417. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/176495/18/868]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 323417. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/176495/18/868]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-17 159/2018 218 321869
Poz. 321869. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/176492/18/665]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 321869. PRZEDSIĘBIORSTWO „EURO-KAS”
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000630214. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.08.2016.
[RDF/176492/18/665]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki