Szczegóły spółki

Nazwa WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010599189
REGON 365039870
KRS 0000629523
Adres ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-28 41/2020 339 93307
Poz. 93307. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7312/20/925]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000629523
Poz. 93307. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7312/20/925]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000629523
2019-11-05 214/2019 294 1107200
Poz. 1107200. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/180262/19/881]

W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1107200. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/180262/19/881]

W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-05 214/2019 294 1107201
Poz. 1107201. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/180262/19/282]

W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1107201. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/180262/19/282]

W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-05 214/2019 294 1107202
Poz. 1107202. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/180262/19/683]

W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1107202. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/180262/19/683]

W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-02 85/2019 331 256198
Poz. 256198. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/108830/19/858]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 256198. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/108830/19/858]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-02 85/2019 332 256199
Poz. 256199. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/108830/19/259]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 256199. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/108830/19/259]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-02 85/2019 332 256200
Poz. 256200. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/108830/19/660]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 256200. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/108830/19/660]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-15 74/2019 482 210499
Poz. 210499. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11793/19/905]

W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYGODZKI
2. PIOTR 3. 60073004576 2 1. DMOCH GOŁACKA
2. ANNA 3. 73061900040 wpisać: 3 1. DIETRICH
2. MARCIN WITOLD 3. 67051800171 4 1. PUTYŁO
2. TOMASZ 3. 66111611135
Poz. 210499. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11793/19/905]

W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYGODZKI
2. PIOTR 3. 60073004576 2 1. DMOCH GOŁACKA
2. ANNA 3. 73061900040 wpisać: 3 1. DIETRICH
2. MARCIN WITOLD 3. 67051800171 4 1. PUTYŁO
2. TOMASZ 3. 66111611135
2018-12-27 249/2018 369 1186889
Poz. 1186889. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/923973/18/241]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2018 okres OD
04.10.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1186889. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/923973/18/241]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2018 okres OD
04.10.2016 DO 31.12.2016
2018-12-27 249/2018 369 1186890
Poz. 1186890. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/923974/18/642]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 04.10.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1186890. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/923974/18/642]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 04.10.2016 DO 31.12.2016
2018-12-27 249/2018 369 1186891
Poz. 1186891. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/923975/18/43]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.10.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1186891. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/923975/18/43]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.10.2016 DO 31.12.2016
2018-12-27 249/2018 369 1186892
Poz. 1186892. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/923976/18/444]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.10.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1186892. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.07.2016.
[RDF/923976/18/444]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.10.2016 DO 31.12.2016
2018-11-19 223/2018 1646 1072504
Poz. 1072504. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17393/18/924]

W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 07.03.2018 R,
REPERTORIUM A NR 2804/2018, NOTARIUSZ
WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA DR WISŁAWY BOĆ-MAZUR WE WROCŁA-
WIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/207 WRO-
CŁAW, ZMIANA § 10 STATUTU.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRY-
JEWSKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257
3 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055 wpisać:
4 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW 3. 72061603175
5 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR 3. 60073004576
6 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA 3. 73061900040
Poz. 1072504. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17393/18/924]

W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 07.03.2018 R,
REPERTORIUM A NR 2804/2018, NOTARIUSZ
WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA DR WISŁAWY BOĆ-MAZUR WE WROCŁA-
WIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/207 WRO-
CŁAW, ZMIANA § 10 STATUTU.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRY-
JEWSKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257
3 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055 wpisać:
4 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW 3. 72061603175
5 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR 3. 60073004576
6 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA 3. 73061900040
2018-01-15 10/2018 368 12097
Poz. 12097. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/79129/17/62]

W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. STANISŁAWA ŻARYNA nr domu 2B nr lokalu


BUD. D kod pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. WIOSENNA nr domu 5 kod pocztowy
53-017 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.11.2017 ROKU, REP. A NR 10306/2017,
NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELA-
RIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONY
W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY
SPÓŁKI, KTÓRY PRZYJĄŁ NOWĄ TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KLECZKOWSKI 2. PIOTR 3. 73101508818
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEGUTKO
2. JACEK BORYSŁAW 3. 63090202390 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BODUS 2. KATARZYNA WIK-
TORIA 3. 88050509007 2 1. DRANIAK 2. MICHAŁ
3. 87072704597 3 1. STROCZKOWSKA 2. JOANNA
MARIA 3. 90082607983 wpisać: 4 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 5 1. STRY-
JEWSKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257
6 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROL-
NYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 3 2. 46 31 SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 4 2. 64
99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN-
DUSZÓW EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 6 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW
I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄ-
CZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 7 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO-
MAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 9 2. 96 0 POZOSTAŁA INDY-
WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać:
10 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA
ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWĄ 11 2. 02 LEŚNICTWO I POZY-
SKIWANIE DREWNA 12 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMO-
CHODOWYMI 13 2. 64 FINANSOWA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE-
CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 14 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 15 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 16 2. 82 DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNO-
ŚCI GOSPODARCZEJ 17 2. 96 POZOSTAŁA INDYWI-
DUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 12097. WI INWESTYCJE ROLNE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000629523. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/79129/17/62]

W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. STANISŁAWA ŻARYNA nr domu 2B nr lokalu


BUD. D kod pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. WIOSENNA nr domu 5 kod pocztowy
53-017 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.11.2017 ROKU, REP. A NR 10306/2017,
NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELA-
RIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONY
W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY
SPÓŁKI, KTÓRY PRZYJĄŁ NOWĄ TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KLECZKOWSKI 2. PIOTR 3. 73101508818
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEGUTKO
2. JACEK BORYSŁAW 3. 63090202390 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BODUS 2. KATARZYNA WIK-
TORIA 3. 88050509007 2 1. DRANIAK 2. MICHAŁ
3. 87072704597 3 1. STROCZKOWSKA 2. JOANNA
MARIA 3. 90082607983 wpisać: 4 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 5 1. STRY-
JEWSKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257
6 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROL-
NYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 3 2. 46 31 SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 4 2. 64
99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN-
DUSZÓW EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 6 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW
I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄ-
CZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 7 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO-
MAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 9 2. 96 0 POZOSTAŁA INDY-
WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać:
10 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA
ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWĄ 11 2. 02 LEŚNICTWO I POZY-
SKIWANIE DREWNA 12 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMO-
CHODOWYMI 13 2. 64 FINANSOWA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE-
CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 14 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 15 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 16 2. 82 DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNO-
ŚCI GOSPODARCZEJ 17 2. 96 POZOSTAŁA INDYWI-
DUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki