Szczegóły spółki

Nazwa MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252661531
REGON 364467820
KRS 0000628442
Adres Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6120Z — działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.09 0.81
Zadłużenie / kapitał (D/E) -11.85 4.37
Płynność bieżąca (CR) 0.14 0.31
Płynność szybka (QR) 0.11 0.3
Złota/srebrna reguła bilansowa -11.85 4.37
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -72.43% 19.84%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1443.48% 106.76%
Rentowność aktywów (ROA) -133.01% 19.89%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-05 235/2019 271 1157043
Poz. 1157043. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.07.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/81942/19/150]

W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 60000,00
ZŁ wpisać: 5. 240000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MUCHA ZIELIŃ-
SKA 2. MARTA 3. 84011902043 2 1. BARAŃCZYK
2. RENATA 3. 80042402684 wpisać: 3 1. MIREK
2. ROBERT LESZEK 3. 83102403692 4 1. KUBIAK
2. DANIEL 3. 76083106157 5 1. WASZKIEWICZ
2. TOMASZ 3. 89121107676
Poz. 1157043. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.07.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/81942/19/150]

W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 60000,00
ZŁ wpisać: 5. 240000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MUCHA ZIELIŃ-
SKA 2. MARTA 3. 84011902043 2 1. BARAŃCZYK
2. RENATA 3. 80042402684 wpisać: 3 1. MIREK
2. ROBERT LESZEK 3. 83102403692 4 1. KUBIAK
2. DANIEL 3. 76083106157 5 1. WASZKIEWICZ
2. TOMASZ 3. 89121107676
2019-10-25 208/2019 397 1093435
Poz. 1093435. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/179470/19/74]W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1093435. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/179470/19/74]W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-10-25 208/2019 397 1093436
Poz. 1093436. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/179470/19/475]

W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1093436. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/179470/19/475]

W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-10-25 208/2019 397 1093437
Poz. 1093437. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/179470/19/876]

W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1093437. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/179470/19/876]

W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-10-25 208/2019 397 1093438
Poz. 1093438. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/179470/19/277]

W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1093438. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/179470/19/277]

W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-09 218/2018 1419 978596
Poz. 978596. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.07.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44562/18/570]

W dniu 23.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KRANTOVSKIY
2. VYACHESLAV 3. 78011718733 wpisać: 2 1. MUCHA
ZIELIŃSKA 2. MARTA 3. 84011902043 3 1. BARAŃ-
CZYK 2. RENATA 3. 80042402684
Poz. 978596. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.07.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44562/18/570]

W dniu 23.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KRANTOVSKIY
2. VYACHESLAV 3. 78011718733 wpisać: 2 1. MUCHA
ZIELIŃSKA 2. MARTA 3. 84011902043 3 1. BARAŃ-
CZYK 2. RENATA 3. 80042402684
2018-09-03 170/2018 322 347352
Poz. 347352. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/197884/18/635]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 347352. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/197884/18/635]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-31 169/2018 269 344871
Poz. 344871. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/197881/18/432]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 344871. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/197881/18/432]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-31 169/2018 269 344872
Poz. 344872. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/197882/18/833]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 344872. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/197882/18/833]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-31 169/2018 269 344873
Poz. 344873. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442.SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/197883/18/234]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 344873. MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628442.SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2016.
[RDF/197883/18/234]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki