Szczegóły spółki

Nazwa R8 SECURITY SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252666592
REGON 364872324
KRS 0000626127
Adres ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8110Z — działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
  • 8020Z — działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
  • 8030Z — działalność detektywistyczna
  • 7820Z — działalność agencji pracy tymczasowej
  • 7830Z — pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.72 0.58
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.62 1.39
Płynność bieżąca (CR) 0.64 0.96
Płynność szybka (QR) 0.64 0.96
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.62 1.39
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.7% 4.13%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 63.84% 30.46%
Rentowność aktywów (ROA) 17.64% 12.76%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-06 236/2019 417 1160815
Poz. 1160815. R8 SECURITY SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000626127. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.06.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/66245/19/987]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upadło-
ściowym wykreślić: 1 1. organ nr data 2. sposób
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW
UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH,
X GU 2025/18 data 02.01.2019
Poz. 1160815. R8 SECURITY SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000626127. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.06.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/66245/19/987]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upadło-
ściowym wykreślić: 1 1. organ nr data 2. sposób
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW
UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH,
X GU 2025/18 data 02.01.2019
2019-10-07 194/2019 460 1060368
Poz. 1060368. R8 SECURITY SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000626127. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.06.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/46992/19/82]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upa-
dłościowym wpisać: 1 1. organ nr data 2. sposób
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW
UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH,
X GU 2025/18 data 02.01.2019
Poz. 1060368. R8 SECURITY SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000626127. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.06.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/46992/19/82]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upa-
dłościowym wpisać: 1 1. organ nr data 2. sposób
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW
UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH,
X GU 2025/18 data 02.01.2019

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki