Szczegóły spółki

Nazwa TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6423180366
REGON 243006678
KRS 0000623933
Adres ul. Gliwicka 13, 44-200 Rybnik
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-16 10/2020 282 23360
Poz. 23360. TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623933. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[GL.X NS-REJ.KRS/18273/19/255]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość RYBNIK ulica UL. WYSOKA nr domu
2 nr lokalu 2 kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RYBNIK ulica
UL. GLIWICKA nr domu 13 kod pocztowy 44-200
poczta RYBNIK kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. TRANSPORTERS
SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ RYBNIK II 2. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNIK
gmina RYBNIK miejscowość RYBNIK 3. miejsco-
wość RYBNIK ulica UL. RYBNICKA nr domu 12
kod pocztowy 44-207 poczta RYBNIK kraj POLSKA
2 1. TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ
KATOWICE 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość
KATOWICE 3. miejscowość KATOWICE ulica PLAC
WILHELMA SZEWCZYKA nr domu 1 kod pocztowy
40-900 poczta KATOWICE kraj POLSKA 3 1. TRANS-
PORTERS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WARSZAWA
- OXFORD TOWER 2. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WAR-
SZAWA miejscowość WARSZAWA 3. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
nr domu 8 nr lokalu 38 PIĘTRO kod pocztowy 00-613
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31.10.2019
R. - REP.A NR 3109/2019, NOTARIUSZ ANNA FOJ-
CIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU ZMIE-
NIONO: §8 UST.1 I 2
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1000000,10 ZŁ
wpisać: 1. 1350000,10 ZŁ wykreślić: 3. 10000001
wpisać: 3. 13500001 wykreślić: 5. 1000000,10 ZŁ
wpisać: 5. 1350000,10 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA D 2. 3500000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 23360. TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623933. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[GL.X NS-REJ.KRS/18273/19/255]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość RYBNIK ulica UL. WYSOKA nr domu
2 nr lokalu 2 kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RYBNIK ulica
UL. GLIWICKA nr domu 13 kod pocztowy 44-200
poczta RYBNIK kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. TRANSPORTERS
SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ RYBNIK II 2. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNIK
gmina RYBNIK miejscowość RYBNIK 3. miejsco-
wość RYBNIK ulica UL. RYBNICKA nr domu 12
kod pocztowy 44-207 poczta RYBNIK kraj POLSKA
2 1. TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ
KATOWICE 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość
KATOWICE 3. miejscowość KATOWICE ulica PLAC
WILHELMA SZEWCZYKA nr domu 1 kod pocztowy
40-900 poczta KATOWICE kraj POLSKA 3 1. TRANS-
PORTERS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WARSZAWA
- OXFORD TOWER 2. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WAR-
SZAWA miejscowość WARSZAWA 3. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
nr domu 8 nr lokalu 38 PIĘTRO kod pocztowy 00-613
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31.10.2019
R. - REP.A NR 3109/2019, NOTARIUSZ ANNA FOJ-
CIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU ZMIE-
NIONO: §8 UST.1 I 2
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1000000,10 ZŁ
wpisać: 1. 1350000,10 ZŁ wykreślić: 3. 10000001
wpisać: 3. 13500001 wykreślić: 5. 1000000,10 ZŁ
wpisać: 5. 1350000,10 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA D 2. 3500000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-07-26 144/2019 1003 870519
Poz. 870519. TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623933. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.06.2016.
[RDF/161791/19/684]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870519. TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623933. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.06.2016.
[RDF/161791/19/684]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 1003 870520
Poz. 870520. TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623933. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.06.2016.
[RDF/161791/19/85]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870520. TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623933. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.06.2016.
[RDF/161791/19/85]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 1003 870521
Poz. 870521. TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623933. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.06.2016.
[RDF/161791/19/486]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870521. TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623933. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.06.2016.
[RDF/161791/19/486]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-05-30 104/2018 417 145266
Poz. 145266. TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623933. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[GL.X NS-REJ.KRS/5500/18/885]

W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 02.03.2018R. REP. A NR 636/2018, NOTARIUSZ
PAULINA BIŃKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH - ZMIENIONO: §8
UST.1 I 2; §9 UST. 3.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. GAWAŁEK 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. 82061601738
5. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 600000,00 ZŁ wykreślić: 3. 5000000 wpi-
sać: 3. 6000000 wykreślić: 5. 500000,00 ZŁ wpisać:
5. 6000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA B 2. 1000000
3. UPRZYWILEJOWANYCH JEST 1.000.000 (JEDEN
MILION) AKCJI SERII B - W TEN SPOSÓB. ŻE KAŻDA
AKCJA SERII B DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU. W PRZYPADKU
ZMIANY AKCJI SERII B NA AKCJE NA OKAZICIELA
LUB PRZEJĘCIA WŁASNOŚCI AKCJI TYTUŁEM
ZABEZPIECZENIA UPRZYWILEJOWANIE WYGASA.
W PRZYPADKU ZBYCIA AKCJI SERII B UPRZYWILE-
JOWANIE WYGASA, ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKU
GDY ZBYCIE TYCH AKCJI NASTĘPUJE NA RZECZ
PANI BEATY STELMACH (PESEL 66020708623).
Poz. 145266. TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623933. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[GL.X NS-REJ.KRS/5500/18/885]

W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 02.03.2018R. REP. A NR 636/2018, NOTARIUSZ
PAULINA BIŃKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH - ZMIENIONO: §8
UST.1 I 2; §9 UST. 3.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. GAWAŁEK 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. 82061601738
5. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 600000,00 ZŁ wykreślić: 3. 5000000 wpi-
sać: 3. 6000000 wykreślić: 5. 500000,00 ZŁ wpisać:
5. 6000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA B 2. 1000000
3. UPRZYWILEJOWANYCH JEST 1.000.000 (JEDEN
MILION) AKCJI SERII B - W TEN SPOSÓB. ŻE KAŻDA
AKCJA SERII B DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU. W PRZYPADKU
ZMIANY AKCJI SERII B NA AKCJE NA OKAZICIELA
LUB PRZEJĘCIA WŁASNOŚCI AKCJI TYTUŁEM
ZABEZPIECZENIA UPRZYWILEJOWANIE WYGASA.
W PRZYPADKU ZBYCIA AKCJI SERII B UPRZYWILE-
JOWANIE WYGASA, ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKU
GDY ZBYCIE TYCH AKCJI NASTĘPUJE NA RZECZ
PANI BEATY STELMACH (PESEL 66020708623).
2018-02-12 30/2018 317 40163
Poz. 40163. TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623933. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[GL.X NS-REJ.KRS/22439/17/154]

W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 40163. TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623933. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[GL.X NS-REJ.KRS/22439/17/154]

W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki