Szczegóły spółki

Nazwa WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010589475
REGON 364152498
KRS 0000623493
Adres ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-24 37/2020 278 83876
Poz. 83876. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.06.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4987/20/570]

W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000623493
Poz. 83876. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.06.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4987/20/570]

W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000623493
2019-11-07 216/2019 328 1113024
Poz. 1113024. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.06.2016.
[RDF/180551/19/78]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1113024. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.06.2016.
[RDF/180551/19/78]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-07 216/2019 328 1113025
Poz. 1113025. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.06.2016.
[RDF/180552/19/790]
W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1113025. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.06.2016.
[RDF/180552/19/790]
W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-07 216/2019 328 1113026
Poz. 1113026. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.06.2016.
[RDF/180552/19/191]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1113026. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.06.2016.
[RDF/180552/19/191]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-24 80/2019 528 238482
Poz. 238482. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.06.2016.
[RDF/107458/19/139]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 238482. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.06.2016.
[RDF/107458/19/139]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-24 80/2019 528 238483
Poz. 238483. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.06.2016.
[RDF/107458/19/540]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 238483. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.06.2016.
[RDF/107458/19/540]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-24 80/2019 528 238484
Poz. 238484. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.06.2016.
[RDF/107458/19/941]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 238484. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.06.2016.
[RDF/107458/19/941]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-11 72/2019 451 201235
Poz. 201235. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.06.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11803/19/117]

W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.03.2019R., NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZY-
BYŁA, KANCELERIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP. A NR 2990/2019 UCHYLONO CAŁĄ DOTYCH-
CZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I PRZYJĘTO JEGO
NOWĄ TREŚĆ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYGODZKI
2. PIOTR 3. 60073004576 wpisać: 2 1. PUTYŁO
2. TOMASZ 3. 66111611135 3 1. DIETRICH 2. MARCIN
WITOLD 3. 67051800171
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH
Poz. 201235. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.06.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11803/19/117]

W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.03.2019R., NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZY-
BYŁA, KANCELERIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP. A NR 2990/2019 UCHYLONO CAŁĄ DOTYCH-
CZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I PRZYJĘTO JEGO
NOWĄ TREŚĆ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYGODZKI
2. PIOTR 3. 60073004576 wpisać: 2 1. PUTYŁO
2. TOMASZ 3. 66111611135 3 1. DIETRICH 2. MARCIN
WITOLD 3. 67051800171
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH
2019-01-03 02/2019 354 5389
Poz. 5389. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.06.2016.
[RDF/928043/18/724]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2018 okres OD
18.06.2016 DO 31.12.2016
Poz. 5389. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.06.2016.
[RDF/928043/18/724]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2018 okres OD
18.06.2016 DO 31.12.2016
2019-01-03 02/2019 354 5390
Poz. 5390. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.06.2016.
[RDF/928044/18/125]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 18.06.2016 DO 31.12.2016
Poz. 5390. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.06.2016.
[RDF/928044/18/125]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 18.06.2016 DO 31.12.2016
2019-01-03 02/2019 354 5391
Poz. 5391. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.06.2016.
[RDF/928045/18/526]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.06.2016 DO 31.12.2016
Poz. 5391. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.06.2016.
[RDF/928045/18/526]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.06.2016 DO 31.12.2016
2019-01-03 02/2019 354 5392
Poz. 5392. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.06.2016.
[RDF/928046/18/927]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.06.2016 DO 31.12.2016
Poz. 5392. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.06.2016.
[RDF/928046/18/927]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.06.2016 DO 31.12.2016
2018-11-30 232/2018 331 1143397
Poz. 1143397. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000623493. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.06.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/32577/18/747]

W dniu 20.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA


nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla pozycji:
1. SGB WI LASY POLSKIE FUNDUSZ INWESTY-
CYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
3. 361428480) wykreślić: 1. SGB WI LASY POLSKIE
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTY-
WÓW NIEPUBLICZNYCH wpisać: 1. LASY POLSKIE
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTY-
WÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI wykreślić:
5. TAK wpisać: 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKU-
RENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLECZKOW-
SKI 2. PIOTR 3. 73101508818 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. LEGUTKO 2. JACEK BORYSŁAW
3. 63090202390 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. IGNATOWICZ 2. RADO-
SŁAW 3. 72061603175 2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576
Poz. 1143397. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000623493. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.06.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/32577/18/747]

W dniu 20.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA


nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla pozycji:
1. SGB WI LASY POLSKIE FUNDUSZ INWESTY-
CYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
3. 361428480) wykreślić: 1. SGB WI LASY POLSKIE
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTY-
WÓW NIEPUBLICZNYCH wpisać: 1. LASY POLSKIE
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTY-
WÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI wykreślić:
5. TAK wpisać: 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKU-
RENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLECZKOW-
SKI 2. PIOTR 3. 73101508818 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. LEGUTKO 2. JACEK BORYSŁAW
3. 63090202390 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. IGNATOWICZ 2. RADO-
SŁAW 3. 72061603175 2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576
2018-07-17 137/2018 351 278251
Poz. 278251. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493.SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.06.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33702/18/768]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STANI-
SŁAWA ŻARYNA nr domu 2B nr lokalu BUD.D kod
pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIO-
SENNA nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.11.2017,
REP.A NR 10228/2017, NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-
-MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁA-
WIU, UCHYLONY W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY
TEKST UMOWY SPÓŁKI, KTÓRY PRZYJĄŁ NOWĄ
TREŚĆ.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykre-
ślić: 1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE
DREWNA 2 2. 02 20 POZYSKIWANIE DREWNA
3 2. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ-
ZANA Z LEŚNICTWEM 4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZE-
NIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY-
TALNYCH 5 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CEN-
TRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 77 WYNA-
JEM I DZIERŻAWA 7 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ 8 2. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 9 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIE-
RZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ 10 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWA-
NIE DREWNA 11 2. 64 FINANSOWA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE-
CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 12 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 13 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 14 2. 77 WYNA-
JEM I DZIERŻAWA 15 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ 16 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 278251. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493.SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.06.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33702/18/768]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STANI-
SŁAWA ŻARYNA nr domu 2B nr lokalu BUD.D kod
pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIO-
SENNA nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.11.2017,
REP.A NR 10228/2017, NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-
-MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁA-
WIU, UCHYLONY W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY
TEKST UMOWY SPÓŁKI, KTÓRY PRZYJĄŁ NOWĄ
TREŚĆ.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykre-
ślić: 1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE
DREWNA 2 2. 02 20 POZYSKIWANIE DREWNA
3 2. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ-
ZANA Z LEŚNICTWEM 4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZE-
NIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY-
TALNYCH 5 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CEN-
TRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 77 WYNA-
JEM I DZIERŻAWA 7 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ 8 2. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 9 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIE-
RZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ 10 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWA-
NIE DREWNA 11 2. 64 FINANSOWA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE-
CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 12 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 13 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 14 2. 77 WYNA-
JEM I DZIERŻAWA 15 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ 16 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
2018-03-19 55/2018 221 74106
Poz. 74106. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.06.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/105680/17/621]

W dniu 12.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRYJEW-
SKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257 3 1. PRĄ-
DZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055
Poz. 74106. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.06.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/105680/17/621]

W dniu 12.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRYJEW-
SKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257 3 1. PRĄ-
DZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055
2018-03-08 48/2018 259 65328
Poz. 65328. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.06.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/85990/17/231]

W dniu 02.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. STROCZKOWSKA
2. JOANNA MARIA 3. 90082607983 2 1. BODUS
2. KATARZYNA WIKTORIA 3. 88050509007 3 1. DRA-
NIAK 2. MICHAŁ 3. 87072704597 wpisać: 4 1. BIAŁO-
WĄS 2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 5 1. STRY-
JEWSKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257
6 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055
Poz. 65328. WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000623493. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.06.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/85990/17/231]

W dniu 02.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. STROCZKOWSKA
2. JOANNA MARIA 3. 90082607983 2 1. BODUS
2. KATARZYNA WIKTORIA 3. 88050509007 3 1. DRA-
NIAK 2. MICHAŁ 3. 87072704597 wpisać: 4 1. BIAŁO-
WĄS 2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 5 1. STRY-
JEWSKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257
6 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki