Szczegóły spółki

Nazwa MILIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6430009892
REGON 271998882
KRS 0000623391
Adres ul. Olimpijska 7, 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon 0322280111
Faks 0322280111
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.73 0.78
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.75 3.5
Płynność bieżąca (CR) 1.62 1.48
Płynność szybka (QR) 1.54 1.16
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.75 3.5
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4.23% 0.96%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 39.81% 13.54%
Rentowność aktywów (ROA) 10.6% 3.01%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki