Szczegóły spółki

Nazwa KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9591973399
REGON 364602731
KRS 0000622365
Adres ul. Leszka Drogosza 2, 25-093 Kielce
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 9312Z — działalność klubów sportowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 5.04 13007.35
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.25 -1.39
Płynność bieżąca (CR) 0.2 0.28
Płynność szybka (QR) 0.2 0.28
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.25 -1.39
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -21.9% -4.41%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 56.35% 10.47%
Rentowność aktywów (ROA) -227.56% -98263.93%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-10 27/2020 380 61778
Poz. 61778. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.06.2016.
[KI.X NS-REJ.KRS/538/20/678]

W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 61778. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.06.2016.
[KI.X NS-REJ.KRS/538/20/678]

W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-07-26 144/2019 995 870326
Poz. 870326. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.06.2016.
[RDF/162487/19/709]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870326. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.06.2016.
[RDF/162487/19/709]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 995 870327
Poz. 870327. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.06.2016.
[RDF/162487/19/110]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870327. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.06.2016.
[RDF/162487/19/110]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-25 143/2019 1056 850455
Poz. 850455. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.06.2016.
[RDF/162487/19/907]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 850455. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.06.2016.
[RDF/162487/19/907]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-25 143/2019 1056 850456
Poz. 850456. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.06.2016.
[RDF/162487/19/308]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 850456. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.06.2016.
[RDF/162487/19/308]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1107 609365
Poz. 609365. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.06.2016.
[RDF/138596/19/184]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 609365. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.06.2016.
[RDF/138596/19/184]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-09 131/2019 1107 609366
Poz. 609366. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.06.2016.
[RDF/138596/19/585]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 609366. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.06.2016.
[RDF/138596/19/585]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-09 131/2019 1107 609367
Poz. 609367. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.06.2016.
[RDF/138596/19/986]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 609367. KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000622365. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.06.2016.
[RDF/138596/19/986]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki