Szczegóły spółki

Nazwa WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010580729
REGON 364617566
KRS 0000620009
Adres ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-13 30/2020 290 67557
Poz. 67557. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000620009. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.06.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5008/20/565]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000620009
Poz. 67557. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000620009. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.06.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5008/20/565]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000620009
2019-11-07 216/2019 328 1113030
Poz. 1113030. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2016.
[RDF/180552/19/399]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1113030. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2016.
[RDF/180552/19/399]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-07 216/2019 328 1113031
Poz. 1113031. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2016.
[RDF/180553/19/111]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1113031. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2016.
[RDF/180553/19/111]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-07 216/2019 328 1113032
Poz. 1113032. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2016.
[RDF/180553/19/512]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1113032. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2016.
[RDF/180553/19/512]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-16 94/2019 590 294919
Poz. 294919. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000620009. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.06.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24379/19/485]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina
WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA
nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod
pocztowy 50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.03.2019
R., REP. A NR 2998/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ
PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ
TREŚĆ STATUTU I PRZYJĘTO JEGO NOWĄ TREŚĆ

Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla pozycji:
1. SGB WI LASY POLSKIE FUNDUSZ INWESTY-
CYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
3. 361428480) wykreślić: 1. SGB WI LASY POLSKIE
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTY-
WÓW NIEPUBLICZNYCH wpisać: 1. LASY POLSKIE
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTY-
WÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ WYMA-
GANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZ-
NIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTA-
CJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KUSTRA 2. ANDRZEJ DAWID


3. 66081509458 wpisać: 2 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135 3 1. DIETRICH 2. MARCIN WITOLD
3. 67051800171 4 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW
ADAM 3. 72061603175
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI-
KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN-
DUSZÓW EMERYTALNYCH
Poz. 294919. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000620009. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.06.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24379/19/485]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina
WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA
nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod
pocztowy 50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.03.2019
R., REP. A NR 2998/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ
PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ
TREŚĆ STATUTU I PRZYJĘTO JEGO NOWĄ TREŚĆ

Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla pozycji:
1. SGB WI LASY POLSKIE FUNDUSZ INWESTY-
CYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
3. 361428480) wykreślić: 1. SGB WI LASY POLSKIE
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTY-
WÓW NIEPUBLICZNYCH wpisać: 1. LASY POLSKIE
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTY-
WÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ WYMA-
GANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZ-
NIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTA-
CJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KUSTRA 2. ANDRZEJ DAWID


3. 66081509458 wpisać: 2 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135 3 1. DIETRICH 2. MARCIN WITOLD
3. 67051800171 4 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW
ADAM 3. 72061603175
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI-
KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN-
DUSZÓW EMERYTALNYCH
2019-04-24 80/2019 529 238488
Poz. 238488. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2016.
[RDF/107465/19/678]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 238488. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2016.
[RDF/107465/19/678]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-24 80/2019 529 238489
Poz. 238489. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2016.
[RDF/107465/19/79]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 238489. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2016.
[RDF/107465/19/79]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-24 80/2019 529 238490
Poz. 238490. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2016.
[RDF/107465/19/480]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 238490. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2016.
[RDF/107465/19/480]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-01-03 02/2019 354 5393
Poz. 5393. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.06.2016.
[RDF/929383/18/382]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2018 okres OD
02.06.2016 DO 31.12.2016
Poz. 5393. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.06.2016.
[RDF/929383/18/382]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2018 okres OD
02.06.2016 DO 31.12.2016
2019-01-03 02/2019 354 5394
Poz. 5394. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.06.2016.
[RDF/929384/18/783]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 02.06.2016 DO 31.12.2016
Poz. 5394. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.06.2016.
[RDF/929384/18/783]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 02.06.2016 DO 31.12.2016
2019-01-03 02/2019 354 5395
Poz. 5395. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.06.2016.
[RDF/929385/18/184]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.06.2016 DO 31.12.2016
Poz. 5395. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.06.2016.
[RDF/929385/18/184]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.06.2016 DO 31.12.2016
2019-01-03 02/2019 354 5396
Poz. 5396. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.06.2016.
[RDF/929386/18/585]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.06.2016 DO 31.12.2016
Poz. 5396. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000620009. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.06.2016.
[RDF/929386/18/585]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.06.2016 DO 31.12.2016
2018-02-19 35/2018 286 47438
Poz. 47438. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000620009. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.06.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/105707/17/961]

W dniu 12.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRYJEW-
SKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257
Poz. 47438. WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000620009. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.06.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/105707/17/961]

W dniu 12.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRYJEW-
SKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki