Szczegóły spółki

Nazwa METROPOLITAN INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010564311
REGON 364429706
KRS 0000616710
Adres ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa
Telefon 535 502 050
Faks 535 502 050
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6831Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 6419Z — pozostałe pośrednictwo pieniężne
  • 6492Z — pozostałe formy udzielania kredytów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.87 0.88
Zadłużenie / kapitał (D/E) 6.9 7.01
Płynność bieżąca (CR) 2.13 1.12
Płynność szybka (QR) 2.13 1.12
Złota/srebrna reguła bilansowa 6.9 7.01
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 14.8% 19.23%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 90.81% 75.41%
Rentowność aktywów (ROA) 11.5% 9.41%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-08 217/2019 417 1115837
Poz. 1115837. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.05.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/75601/19/439]

W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZYM-CZAK 2. WOJCIECH 3. 83052203898 4. SAMO-
ISTNA wpisać: 2 1. SZWEDOWSKI 2. KRZYSZTOF
3. 65103102831 4. SAMOISTNA
Poz. 1115837. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.05.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/75601/19/439]

W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZYM-CZAK 2. WOJCIECH 3. 83052203898 4. SAMO-
ISTNA wpisać: 2 1. SZWEDOWSKI 2. KRZYSZTOF
3. 65103102831 4. SAMOISTNA
2019-10-04 193/2019 450 1057194
Poz. 1057194. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.05.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68441/19/727]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wpisać: 1 1. BUCZKOWSKI
2. ANDRZEJ WIKTOR 3. 51122802515
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PAWEŁSKA
2. EDYTA 3. 86052316267 4. SAMOISTNA 2 1. KRO-
CZAK 2. RAFAŁ 3. 89021501750 4. SAMOISTNA
Poz. 1057194. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.05.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68441/19/727]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wpisać: 1 1. BUCZKOWSKI
2. ANDRZEJ WIKTOR 3. 51122802515
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PAWEŁSKA
2. EDYTA 3. 86052316267 4. SAMOISTNA 2 1. KRO-
CZAK 2. RAFAŁ 3. 89021501750 4. SAMOISTNA
2019-08-01 148/2019 624 939162
Poz. 939162. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/170075/19/738]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 939162. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/170075/19/738]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-01 148/2019 624 939163
Poz. 939163. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/170075/19/139]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 939163. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/170075/19/139]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-01 148/2019 624 939164
Poz. 939164. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/170076/19/851]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 939164. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/170076/19/851]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-01 148/2019 624 939165
Poz. 939165. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/170076/19/252]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 939165. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/170076/19/252]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-08 69/2019 338 186171
Poz. 186171. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.05.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22032/19/949]

W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PYRA 2. MAREK 3. 87091201394 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KURDZIAŁEK 2. KRZYSZTOF
3. 83102300517 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. ŚLIWA 2. ŁUKASZ 3. 81101509012 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 186171. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.05.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22032/19/949]

W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PYRA 2. MAREK 3. 87091201394 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KURDZIAŁEK 2. KRZYSZTOF
3. 83102300517 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. ŚLIWA 2. ŁUKASZ 3. 81101509012 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-02-28 42/2019 318 90685
Poz. 90685. METROPOLITAN INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000616710. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.05.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9348/19/462]

W dniu 21.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOW-
SKA nr domu 5A kod pocztowy 00-132 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica UL. EMILII PLATER nr domu 53 kod
pocztowy 00-113 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.08.2018
R., REP.A NR 3615/2018, NOTARIUSZ JACEK POLAŃ-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIENIONO: §19, §23 STATUTU. 22.10.2018 R.,
REP.A NR 11432/2018, NOTARIUSZ MARTA JÓZE-
FINA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §7 UST.4 I 5 STA-
TUTU.


Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 300 wpisać:
3. 300000 wykreślić: 4. 1000,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00
ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 300 wpisać: 2. 300000
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE wpisać:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWA-
NIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A)
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZY-
PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ WICEPREZESOWIE
I CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM
LUB WICEPREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. JAŚ 2. ROBERT 3. 87120808451
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PYRA
2. MAREK 3. 87091201394 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KURDZIAŁEK 2. KRZYSZTOF
3. 83102300517 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
4 1. ŚLIWA 2. ŁUKASZ 3. 81101509012 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BLIKLE 2. ANDRZEJ
JACEK 3. 39092401655 2 1. DZIWORSKA 2. KRY-
STYNA 3. 48090101405 wpisać: 3 1. JAŚ 2. ROBERT
3. 87120808451
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KROCZAK 2. RAFAŁ
3. 89021501750 4. SAMOISTNA 2 1. SZYMCZAK
2. WOJCIECH 3. 83052203898 4. SAMOISTNA
Poz. 90685. METROPOLITAN INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000616710. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.05.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9348/19/462]

W dniu 21.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOW-
SKA nr domu 5A kod pocztowy 00-132 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica UL. EMILII PLATER nr domu 53 kod
pocztowy 00-113 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.08.2018
R., REP.A NR 3615/2018, NOTARIUSZ JACEK POLAŃ-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIENIONO: §19, §23 STATUTU. 22.10.2018 R.,
REP.A NR 11432/2018, NOTARIUSZ MARTA JÓZE-
FINA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §7 UST.4 I 5 STA-
TUTU.


Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 300 wpisać:
3. 300000 wykreślić: 4. 1000,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00
ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 300 wpisać: 2. 300000
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE wpisać:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWA-
NIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A)
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZY-
PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ WICEPREZESOWIE
I CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM
LUB WICEPREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. JAŚ 2. ROBERT 3. 87120808451
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PYRA
2. MAREK 3. 87091201394 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KURDZIAŁEK 2. KRZYSZTOF
3. 83102300517 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
4 1. ŚLIWA 2. ŁUKASZ 3. 81101509012 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BLIKLE 2. ANDRZEJ
JACEK 3. 39092401655 2 1. DZIWORSKA 2. KRY-
STYNA 3. 48090101405 wpisać: 3 1. JAŚ 2. ROBERT
3. 87120808451
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KROCZAK 2. RAFAŁ
3. 89021501750 4. SAMOISTNA 2 1. SZYMCZAK
2. WOJCIECH 3. 83052203898 4. SAMOISTNA
2018-10-30 211/2018 1138 853959
Poz. 853959. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/621264/18/262]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 853959. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/621264/18/262]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-30 211/2018 1138 853960
Poz. 853960. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/621265/18/663]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 853960. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/621265/18/663]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-30 211/2018 1138 853961
Poz. 853961. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/621266/18/64]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 853961. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/621266/18/64]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-30 211/2018 1138 853962
Poz. 853962. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/621267/18/465]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 853962. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/621267/18/465]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1113 773859
Poz. 773859. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/543002/18/418]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773859. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/543002/18/418]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1113 773860
Poz. 773860. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/543003/18/819]W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773860. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/543003/18/819]W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1114 773861
Poz. 773861. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/543004/18/220]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773861. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/543004/18/220]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1114 773862
Poz. 773862. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/543005/18/621]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773862. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/543005/18/621]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1114 773863
Poz. 773863. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/550319/18/643]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773863. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/550319/18/643]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1114 773864
Poz. 773864. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/550320/18/355]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773864. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/550320/18/355]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1114 773865
Poz. 773865. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/550321/18/756]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773865. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/550321/18/756]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1114 773866
Poz. 773866. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/550322/18/157]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773866. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/550322/18/157]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1160 733662
Poz. 733662. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/659016/18/846]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733662. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/659016/18/846]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-19 204/2018 1107 713918
Poz. 713918. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/659013/18/643]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 713918. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/659013/18/643]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-19 204/2018 1107 713919
Poz. 713919. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/659014/18/44]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 713919. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/659014/18/44]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-19 204/2018 1107 713920
Poz. 713920. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/659015/18/445]
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 713920. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.05.2016.
[RDF/659015/18/445]
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-24 80/2018 266 107335
Poz. 107335. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.05.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12152/18/682]

W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 01.02.2018R., REP.A NR 454/2018, NOTARIUSZ
AGNIESZKA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, DODANIE: §14 UST.2.
Poz. 107335. METROPOLITAN INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000616710. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.05.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12152/18/682]

W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 01.02.2018R., REP.A NR 454/2018, NOTARIUSZ
AGNIESZKA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, DODANIE: §14 UST.2.
2018-04-12 72/2018 199 97658
Poz. 97658. METROPOLITAN INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000616710. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.05.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3878/18/501]

W dniu 05.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BRUEDIGAM 2.THOR-
STEN 2 1. KACZMARCZYK 2. JAN 3. 82090817452
wpisać: 3 1. ZWOLIŃSKA 2. ANETA 3. 79062606909
4 1. BLIKLE 2. ANDRZEJ JACEK 3. 39092401655
5 1. DZIWORSKA 2. KRYSTYNA 3. 48090101405
Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. HAWRYLUK
2. EDYTA 3. 86052316267) wykreślić: 1. HAWRYLUK
wpisać: 1. PAWEŁSKA
Poz. 97658. METROPOLITAN INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000616710. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.05.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3878/18/501]

W dniu 05.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BRUEDIGAM 2.THOR-
STEN 2 1. KACZMARCZYK 2. JAN 3. 82090817452
wpisać: 3 1. ZWOLIŃSKA 2. ANETA 3. 79062606909
4 1. BLIKLE 2. ANDRZEJ JACEK 3. 39092401655
5 1. DZIWORSKA 2. KRYSTYNA 3. 48090101405
Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. HAWRYLUK
2. EDYTA 3. 86052316267) wykreślić: 1. HAWRYLUK
wpisać: 1. PAWEŁSKA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki