Szczegóły spółki

Nazwa SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8943078149
REGON 364386397
KRS 0000616387
Adres pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2019-11-26 228/2019 343
Poz. 1141287. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35574/19/760]

W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 12.04.2016 R., NOTARIUSZ MARCIN SKUROW-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
UL. LINDLEYA 14A LOK. 7, REP. A NR 3302/2016.
wpisać: 2 1. 13.04.2016 R. NOTARIUSZ MARCIN
SKUROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE UL. LINDLEYA 14A LOK. 7 , REP. A NR
3302/2016.
Poz. 1141287. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35574/19/760]

W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 12.04.2016 R., NOTARIUSZ MARCIN SKUROW-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
UL. LINDLEYA 14A LOK. 7, REP. A NR 3302/2016.
wpisać: 2 1. 13.04.2016 R. NOTARIUSZ MARCIN
SKUROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE UL. LINDLEYA 14A LOK. 7 , REP. A NR
3302/2016.
2019-10-30 211/2019 12
Poz. 55945. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 maja 2016 r.
[BMSiG-55958/2019]

Zarząd Spyrosoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy placu
Nowy Targ 28, wpisanej dnia 4.05.2016 r. do KRS pod
nr 0000616387, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1,
w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spyrosoft S.A. na
dzień 21 listopada 2019 r., o godz. 1100, które odbędzie się
w Warszawie przy ul. Lindleya Williama Heerleina 14A lok. 7.... (rozwiń)
Poz. 55945. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 maja 2016 r.
[BMSiG-55958/2019]

Zarząd Spyrosoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy placu
Nowy Targ 28, wpisanej dnia 4.05.2016 r. do KRS pod
nr 0000616387, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1,
w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spyrosoft S.A. na
dzień 21 listopada 2019 r., o godz. 1100, które odbędzie się
w Warszawie przy ul. Lindleya Williama Heerleina 14A lok. 7.... (rozwiń)
2019-09-10 175/2019 340
Poz. 1014832. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/26901/19/778]

W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.01.2019R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM
A NR 61/2019, NOTARIUSZ MARCIN SKUROWSKI
Z KANCELARII AGNIESZKA ZAWISZA MARCIN
SKUROWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNER-
SKA, UL. LINDLEYA 14A LOK. 7, 02-013 WARSZAWA,
ZMIENIONO PAR. 4 UST.1, PAR. 4 UST. 2, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 101890,00 ZŁ
wpisać: 1. 102976,60 ZŁ wykreślić: 3. 10189 wpisać:
3. 1029766 wykreślić: 4. 10,00 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ
wykreślić: 5. 101890,00 ZŁ wpisać: 5. 102976,60 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 189 wpisać: 2. 18900 2 1. C 2. 10866 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1014832. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/26901/19/778]

W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.01.2019R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM
A NR 61/2019, NOTARIUSZ MARCIN SKUROWSKI
Z KANCELARII AGNIESZKA ZAWISZA MARCIN
SKUROWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNER-
SKA, UL. LINDLEYA 14A LOK. 7, 02-013 WARSZAWA,
ZMIENIONO PAR. 4 UST.1, PAR. 4 UST. 2, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 101890,00 ZŁ
wpisać: 1. 102976,60 ZŁ wykreślić: 3. 10189 wpisać:
3. 1029766 wykreślić: 4. 10,00 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ
wykreślić: 5. 101890,00 ZŁ wpisać: 5. 102976,60 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 189 wpisać: 2. 18900 2 1. C 2. 10866 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-09-10 175/2019 340
Poz. 1014833. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29529/19/437]

... (rozwiń)
Poz. 1014833. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29529/19/437]

... (rozwiń)
2019-03-19 55/2019 14
Poz. 14448. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 maja 2016 r.
[BMSiG-14033/2019]

Zarząd Spółki Spyrosoft S.A., KRS 0000616387, działając na
podstawie art. 440 KSH, publikuje ogłoszenie wzywające do
zapisywania się na akcje:
Firma i adres spółki: Spyrosoft SA, Wrocław, Plac Teatralny 8.... (rozwiń)
Poz. 14448. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 maja 2016 r.
[BMSiG-14033/2019]

Zarząd Spółki Spyrosoft S.A., KRS 0000616387, działając na
podstawie art. 440 KSH, publikuje ogłoszenie wzywające do
zapisywania się na akcje:
Firma i adres spółki: Spyrosoft SA, Wrocław, Plac Teatralny 8.... (rozwiń)
2019-03-07 47/2019 24
Poz. 12111. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 maja 2016 r.
[BMSiG-11554/2019]

Zarząd Spyrosoft S.A., KRS 0000616387, w związku z art. 440
§ 1 pkt 1 KSH, publikuje treść Statutu:... (rozwiń)
Poz. 12111. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 maja 2016 r.
[BMSiG-11554/2019]

Zarząd Spyrosoft S.A., KRS 0000616387, w związku z art. 440
§ 1 pkt 1 KSH, publikuje treść Statutu:... (rozwiń)