Szczegóły spółki

Nazwa WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010574640
REGON 364372484
KRS 0000615599
Adres ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-10 27/2020 385 61859
Poz. 61859. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4476/20/343]

W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000615599
Poz. 61859. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4476/20/343]

W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000615599
2019-11-06 215/2019 446 1110961
Poz. 1110961. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.05.2016.
[RDF/180435/19/282]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110961. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.05.2016.
[RDF/180435/19/282]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-06 215/2019 446 1110962
Poz. 1110962. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.05.2016.
[RDF/180435/19/683]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110962. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.05.2016.
[RDF/180435/19/683]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-06 215/2019 446 1110963
Poz. 1110963. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.05.2016.
[RDF/180435/19/84]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110963. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.05.2016.
[RDF/180435/19/84]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-07 87/2019 392 264408
Poz. 264408. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.05.2016.
[RDF/109321/19/131]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264408. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.05.2016.
[RDF/109321/19/131]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 392 264409
Poz. 264409. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.05.2016.
[RDF/109321/19/532]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264409. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.05.2016.
[RDF/109321/19/532]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 392 264410
Poz. 264410. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.05.2016.
[RDF/109321/19/933]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264410. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.05.2016.
[RDF/109321/19/933]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-10 71/2019 437 196034
Poz. 196034. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11837/19/684]

W dniu 03.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYGODZKI
2. PIOTR 3. 60073004576 2 1. DMOCH GOŁACKA
2. ANNA 3. 73061900040 wpisać: 3 1. DIETRICH
2. MARCIN WITOLD 3. 67051800171 4 1. PUTYŁO
2. TOMASZ 3. 66111611135
Poz. 196034. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11837/19/684]

W dniu 03.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYGODZKI
2. PIOTR 3. 60073004576 2 1. DMOCH GOŁACKA
2. ANNA 3. 73061900040 wpisać: 3 1. DIETRICH
2. MARCIN WITOLD 3. 67051800171 4 1. PUTYŁO
2. TOMASZ 3. 66111611135
2019-02-27 41/2019 271 88076
Poz. 88076. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.05.2016.
[RDF/970564/19/742]

W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 88076. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.05.2016.
[RDF/970564/19/742]

W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-11-08 217/2018 1367 961785
Poz. 961785. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17415/18/259]

W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy


50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.03.2018 R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ
- MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO-
CŁAWIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/207,
REP. A NR 2843/2018; ZMIANA: §10 STATUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 2 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA
3. 73061900040 3 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW
3. 72061603175
Poz. 961785. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17415/18/259]

W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy


50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.03.2018 R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ
- MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO-
CŁAWIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/207,
REP. A NR 2843/2018; ZMIANA: §10 STATUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 2 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA
3. 73061900040 3 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW
3. 72061603175
2018-06-19 117/2018 370 193087
Poz. 193087. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8136/18/63]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2018 okres OD
17.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.02.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.02.2016 DO 31.12.2016
Poz. 193087. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8136/18/63]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2018 okres OD
17.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.02.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.02.2016 DO 31.12.2016
2018-03-07 47/2018 298 64006
Poz. 64006. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6682/18/427]

W dniu 28.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miej-
scowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WRO-
CŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WRO-
CŁAW wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod
pocztowy 02-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIO-
SENNA nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16 LISTO-
PADA 2017 R., REP. A NR 10146/2017, NOTARIUSZ
WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLENIE DOTYCH-
CZASOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘCIE
NOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBO-
WEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMA-
GANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU.
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS 2. GABRIELA
IRENA 3. 78102009542 2 1. STRYJEWSKI 2. TOMASZ
TADEUSZ 3. 85110711257 3 1. KUSTRA 2. ANDRZEJ
DAWID 3. 66081509458
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROL-
NYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 3 2. 46 31 SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 4 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWĄ 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 9 2. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDU-
ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 10 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWĄ 11 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE
DREWNA 12 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZE-
NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
13 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI-
KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN-
DUSZÓW EMERYTALNYCH 14 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHO-
MOŚCI 15 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL-


NYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 16 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
17 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 64006. WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000615599. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6682/18/427]

W dniu 28.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miej-
scowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WRO-
CŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WRO-
CŁAW wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod
pocztowy 02-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIO-
SENNA nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16 LISTO-
PADA 2017 R., REP. A NR 10146/2017, NOTARIUSZ
WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLENIE DOTYCH-
CZASOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘCIE
NOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBO-
WEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMA-
GANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU.
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS 2. GABRIELA
IRENA 3. 78102009542 2 1. STRYJEWSKI 2. TOMASZ
TADEUSZ 3. 85110711257 3 1. KUSTRA 2. ANDRZEJ
DAWID 3. 66081509458
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROL-
NYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 3 2. 46 31 SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 4 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWĄ 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 9 2. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDU-
ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 10 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWĄ 11 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE
DREWNA 12 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZE-
NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
13 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI-
KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN-
DUSZÓW EMERYTALNYCH 14 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHO-
MOŚCI 15 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL-


NYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 16 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
17 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki