Szczegóły spółki

Nazwa WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010571854
REGON 364303052
KRS 0000614887
Adres ul. św. Jerzego 1 A, 50-518 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-07 26/2020 337 58961
Poz. 58961. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4483/20/461]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000614887
Poz. 58961. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4483/20/461]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000614887
2019-11-06 215/2019 444 1110907
Poz. 1110907. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/180406/19/706]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110907. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/180406/19/706]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-06 215/2019 444 1110908
Poz. 1110908. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/180406/19/107]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110908. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/180406/19/107]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-06 215/2019 444 1110909
Poz. 1110909. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/180407/19/819]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110909. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/180407/19/819]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-07 87/2019 388 264329
Poz. 264329. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/109299/19/533]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264329. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/109299/19/533]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 388 264330
Poz. 264330. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/109299/19/934]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264330. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/109299/19/934]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 388 264331
Poz. 264331. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/109299/19/335]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264331. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/109299/19/335]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-25 81/2019 284 241282
Poz. 241282. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/12073/19/627]

W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.03.2019,
REP. A NR 3021/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZY-
BYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST STATUTU
I PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS 2. GABRIELA
IRENA 3. 78102009542 2 1. STRYJEWSKI 2. TOMASZ
TADEUSZ 3. 85110711257 3 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ
3. 69061400055 wpisać: 4 1. DIETRICH 2. MARCIN
WITOLD 3. 67051800171 5 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135 6 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW
ADAM 3. 72061603175
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH
Poz. 241282. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/12073/19/627]

W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.03.2019,
REP. A NR 3021/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZY-
BYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST STATUTU
I PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS 2. GABRIELA
IRENA 3. 78102009542 2 1. STRYJEWSKI 2. TOMASZ
TADEUSZ 3. 85110711257 3 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ
3. 69061400055 wpisać: 4 1. DIETRICH 2. MARCIN
WITOLD 3. 67051800171 5 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135 6 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW
ADAM 3. 72061603175
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH
2018-12-27 249/2018 368 1186873
Poz. 1186873. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/924006/18/359]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2018 okres OD
26.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1186873. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/924006/18/359]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2018 okres OD
26.04.2016 DO 31.12.2016
2018-12-27 249/2018 368 1186874
Poz. 1186874. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/924007/18/760]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 26.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1186874. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/924007/18/760]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 26.04.2016 DO 31.12.2016
2018-12-27 249/2018 368 1186875
Poz. 1186875. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/924008/18/161]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1186875. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/924008/18/161]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.04.2016 DO 31.12.2016
2018-12-27 249/2018 368 1186876
Poz. 1186876. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/924009/18/562]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1186876. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.04.2016.
[RDF/924009/18/562]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.04.2016 DO 31.12.2016
2018-04-27 83/2018 337 111051
Poz. 111051. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/86210/17/27]

W dniu 21.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STANI-
SŁAWA ŻARYNA nr domu 2B nr lokalu BUD. D kod
pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIO-
SENNA nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.11.2017R., REP.A NR 10235/2017, NOTARIUSZ
WIESŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONO W CAŁO-
ŚCI DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI,
KTÓRY PRZYJĄŁ NOWĄ TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KLECZKOWSKI 2. PIOTR 3. 73101508818
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEGUTKO
2. JACEK BORYSŁAW 3. 63090202390 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BODUS 2. KATARZYNA
WIKTORIA 3. 88050509007 2 1. STROCZKOWSKA
2. JOANNA MARIA 3. 90082607983 3 1. DRANIAK
2. MICHAŁ 3. 87072704597 wpisać: 4 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 5 1. STRYJEW-
SKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257 6 1. PRĄ-
DZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROL-
NYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 3 2. 46 31 SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 4 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWĄ 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 9 2. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDU-
ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 10 2. 01


UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWĄ 11 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE
DREWNA 12 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZE-
NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
13 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 14 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 15
2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄ-
DZANIEM 16 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO-
WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 17
2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Poz. 111051. WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614887. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/86210/17/27]

W dniu 21.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STANI-
SŁAWA ŻARYNA nr domu 2B nr lokalu BUD. D kod
pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIO-
SENNA nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.11.2017R., REP.A NR 10235/2017, NOTARIUSZ
WIESŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONO W CAŁO-
ŚCI DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI,
KTÓRY PRZYJĄŁ NOWĄ TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KLECZKOWSKI 2. PIOTR 3. 73101508818
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEGUTKO
2. JACEK BORYSŁAW 3. 63090202390 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BODUS 2. KATARZYNA
WIKTORIA 3. 88050509007 2 1. STROCZKOWSKA
2. JOANNA MARIA 3. 90082607983 3 1. DRANIAK
2. MICHAŁ 3. 87072704597 wpisać: 4 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 5 1. STRYJEW-
SKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257 6 1. PRĄ-
DZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROL-
NYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 3 2. 46 31 SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 4 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWĄ 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 9 2. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDU-
ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 10 2. 01


UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWĄ 11 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE
DREWNA 12 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZE-
NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
13 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 14 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 15
2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄ-
DZANIEM 16 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO-
WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 17
2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki