Szczegóły spółki

Nazwa WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010571156
REGON 364280641
KRS 0000614664
Adres ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-06 215/2019 444 1110913
Poz. 1110913. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/180407/19/626]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110913. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/180407/19/626]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-06 215/2019 444 1110914
Poz. 1110914. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/180407/19/27]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110914. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/180407/19/27]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-06 215/2019 444 1110915
Poz. 1110915. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/180407/19/428]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110915. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/180407/19/428]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-07 87/2019 389 264335
Poz. 264335. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/109302/19/849]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264335. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/109302/19/849]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 389 264336
Poz. 264336. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/109302/19/250]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264336. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/109302/19/250]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 389 264337
Poz. 264337. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/109302/19/651]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264337. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/109302/19/651]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-19 78/2019 278 226144
Poz. 226144. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14953/19/36]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru wykreślić: 1 1. RADA
NADZORCZA IGNATOWICZ wpisać: 1. RADA NAD-
ZORCZA
Poz. 226144. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14953/19/36]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru wykreślić: 1 1. RADA
NADZORCZA IGNATOWICZ wpisać: 1. RADA NAD-
ZORCZA
2019-04-11 72/2019 450 201230
Poz. 201230. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11817/19/42]

W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA IGNATOWICZ) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA 3. 73061900040
2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR 3. 60073004576 wpisać:
3 1. PUTYŁO 2. TOMASZ 3. 66111611135 4 1. DIE-
TRICH 2. MARCIN WITOLD 3. 67051800171
Poz. 201230. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11817/19/42]

W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA IGNATOWICZ) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA 3. 73061900040
2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR 3. 60073004576 wpisać:
3 1. PUTYŁO 2. TOMASZ 3. 66111611135 4 1. DIE-
TRICH 2. MARCIN WITOLD 3. 67051800171
2018-11-16 222/2018 1278 1052727
Poz. 1052727. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/849829/18/311]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2018 okres OD
22.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1052727. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/849829/18/311]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2018 okres OD
22.04.2016 DO 31.12.2016
2018-11-16 222/2018 1278 1052728
Poz. 1052728. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/849830/18/23]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 22.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1052728. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/849830/18/23]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 22.04.2016 DO 31.12.2016
2018-11-16 222/2018 1279 1052729
Poz. 1052729. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/849831/18/424]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1052729. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/849831/18/424]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.04.2016 DO 31.12.2016
2018-11-16 222/2018 1279 1052730
Poz. 1052730. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/849832/18/825]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1052730. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/849832/18/825]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.04.2016 DO 31.12.2016
2018-11-05 214/2018 1227 910769
Poz. 910769. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25893/18/294]

W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.03.2018
R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KAN-
CELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/2017, REP. A NR
2825/2018 - ZMIENIONO § 10 STATUTU.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru wykreślić: 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. BIAŁOWĄS 2. GABRIELA IRENA
3. 78102009542 2 1. STRYJEWSKI 2. TOMASZ TADE-
USZ 3. 85110711257 3 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ
3. 69061400055 wpisać: 2 1. RADA NADZORCZA
IGNATOWICZ PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW
3. 72061603175 2 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA
3. 73061900040 3 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576
Poz. 910769. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25893/18/294]

W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.03.2018
R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KAN-
CELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/2017, REP. A NR
2825/2018 - ZMIENIONO § 10 STATUTU.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru wykreślić: 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. BIAŁOWĄS 2. GABRIELA IRENA
3. 78102009542 2 1. STRYJEWSKI 2. TOMASZ TADE-
USZ 3. 85110711257 3 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ
3. 69061400055 wpisać: 2 1. RADA NADZORCZA
IGNATOWICZ PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW
3. 72061603175 2 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA
3. 73061900040 3 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576
2018-01-15 10/2018 367 12095
Poz. 12095. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/78800/17/447]

W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-


wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STANI-
SŁAWA ŻARYNA nr domu 2B nr lokalu BUD.D kod
pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIO-
SENNA nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.11.2017
ROKU, REP. A NR 10171/2017, NOTARIUSZ WISŁAWA
BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU, UCHYLONY W CAŁOŚCI DOTYCH-
CZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI, KTÓRY PRZY-
JĄŁ NOWĄ TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KLECZKOWSKI 2. PIOTR 3. 73101508818
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEGUTKO
2. JACEK BORYSŁAW 3. 63090202390 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BODUS 2. KATA-
RZYNA WIKTORIA 3. 88050509007 2 1. DRANIAK
2. MICHAŁ 3. 87072704597 3 1. STROCZKOWSKA
2. JOANNA 3. 90082607983 wpisać: 4 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 5 1. STRYJEW-
SKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257 6 1. PRĄ-
DZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH
I ŻYWYCH ZWIERZĄT 3 2. 46 31 SPRZEDAŻ HUR-
TOWA OWOCÓW I WARZYW 4 2. 64 99 POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 01 UPRAWY ROLNE,
CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄ-
CZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 7 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY-
WANE NA ZLECENIE 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
9 2. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 10 2. 01 UPRAWY
ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC-
TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 11
2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 12
2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN-
DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 13 2. 64
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄ-
CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY-
TALNYCH 14 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 15 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI-
CES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
16 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA-
CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 17 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 12095. WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614664. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/78800/17/447]

W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-


wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STANI-
SŁAWA ŻARYNA nr domu 2B nr lokalu BUD.D kod
pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIO-
SENNA nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.11.2017
ROKU, REP. A NR 10171/2017, NOTARIUSZ WISŁAWA
BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU, UCHYLONY W CAŁOŚCI DOTYCH-
CZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI, KTÓRY PRZY-
JĄŁ NOWĄ TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KLECZKOWSKI 2. PIOTR 3. 73101508818
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEGUTKO
2. JACEK BORYSŁAW 3. 63090202390 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BODUS 2. KATA-
RZYNA WIKTORIA 3. 88050509007 2 1. DRANIAK
2. MICHAŁ 3. 87072704597 3 1. STROCZKOWSKA
2. JOANNA 3. 90082607983 wpisać: 4 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 5 1. STRYJEW-
SKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257 6 1. PRĄ-
DZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH
I ŻYWYCH ZWIERZĄT 3 2. 46 31 SPRZEDAŻ HUR-
TOWA OWOCÓW I WARZYW 4 2. 64 99 POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 01 UPRAWY ROLNE,
CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄ-
CZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 7 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY-
WANE NA ZLECENIE 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
9 2. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 10 2. 01 UPRAWY
ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC-
TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 11
2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 12
2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN-
DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 13 2. 64
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄ-
CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY-
TALNYCH 14 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 15 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI-
CES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
16 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA-
CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 17 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki