Szczegóły spółki

Nazwa WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010573623
REGON 364338056
KRS 0000614357
Adres ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
Telefon 222 557 080
Faks 222 557 080
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-03 66/2020 135 147525
Poz. 147525. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7222/20/145]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000614357
Poz. 147525. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7222/20/145]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000614357
2019-11-06 215/2019 444 1110922
Poz. 1110922. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/180420/19/175]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110922. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/180420/19/175]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-06 215/2019 444 1110923
Poz. 1110923. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/180420/19/576]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110923. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/180420/19/576]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-06 215/2019 444 1110924
Poz. 1110924. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/180420/19/977]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110924. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/180420/19/977]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-07 87/2019 390 264357
Poz. 264357. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/109305/19/609]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264357. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/109305/19/609]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 390 264358
Poz. 264358. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/109305/19/10]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264358. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/109305/19/10]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 390 264359
Poz. 264359. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/109305/19/411]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264359. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/109305/19/411]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-19 78/2019 278 226145
Poz. 226145. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11808/19/122]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYGODZKI
2. PIOTR 3. 60073004576 wpisać: 2 1. PUTYŁO
2. TOMASZ 3. 66111611135 3 1. DIETRICH 2. MARCIN
WITOLD 3. 67051800171
Poz. 226145. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11808/19/122]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYGODZKI
2. PIOTR 3. 60073004576 wpisać: 2 1. PUTYŁO
2. TOMASZ 3. 66111611135 3 1. DIETRICH 2. MARCIN
WITOLD 3. 67051800171
2019-02-19 35/2019 220 75331
Poz. 75331. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.04.2016.
[RDF/964563/19/618]

W dniu 12.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 17.02.2016 DO 31.12.2016
Poz. 75331. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.04.2016.
[RDF/964563/19/618]

W dniu 12.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 17.02.2016 DO 31.12.2016
2019-02-07 27/2019 256 59404
Poz. 59404. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/43940/18/459]

W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA


ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBO-
WEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMA-
GANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KLECZKOWSKI 2. PIOTR
3. 73101508818 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. LEGUTKO 2. JACEK BORYSŁAW 3. 63090202390
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA
MARIA 3. 73061900040
Poz. 59404. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/43940/18/459]

W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA


ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBO-
WEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMA-
GANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KLECZKOWSKI 2. PIOTR
3. 73101508818 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. LEGUTKO 2. JACEK BORYSŁAW 3. 63090202390
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA
MARIA 3. 73061900040
2018-11-05 214/2018 1227 910770
Poz. 910770. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28817/18/543]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 8.03.2018 R., REP.A NR 3002/2018,
NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA § 10 STA-
TUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. DMOCH GOŁACKA
2. ANNA MARIA 3. 73061900040 2 1. PRZYGODZKI
2. PIOTR 3. 60073004576 3 1. IGNATOWICZ 2. RADO-
SŁAW ADAM 3. 72061603175
Poz. 910770. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28817/18/543]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 8.03.2018 R., REP.A NR 3002/2018,
NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA § 10 STA-
TUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. DMOCH GOŁACKA
2. ANNA MARIA 3. 73061900040 2 1. PRZYGODZKI
2. PIOTR 3. 60073004576 3 1. IGNATOWICZ 2. RADO-
SŁAW ADAM 3. 72061603175
2018-07-17 137/2018 351 278248
Poz. 278248. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28053/18/415]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STANI-
SŁAWA ŻARYNA nr domu 2B nr lokalu BUD.D kod
pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIO-
SENNA nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.11.2017R., REP.A NR 10234/2017, NOTARIUSZ
WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONO W CAŁOŚCI
DOTYCHCZASOWY TEKST STATUTU I PRZYJĘTO
NOWĄ TREŚĆ STATUTU.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH
I ŻYWYCH ZWIERZĄT 3 2. 46 31 SPRZEDAŻ HUR-
TOWA OWOCÓW I WARZYW 4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 6 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW
I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 7 2. 68 32 Z ZARZĄ-
DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA
ZLECENIE 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMI-
NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 2. 96 0 POZO-
STAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
wpisać: 10 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA
ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWĄ 11 2. 02 LEŚNICTWO I POZY-
SKIWANIE DREWNA 12 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMO-
CHODOWYMI 13 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN-
DUSZÓW EMERYTALNYCH 14 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
15 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZA-
NIEM 16 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMI-
NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 17 2. 96 POZO-
STAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 278248. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28053/18/415]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STANI-
SŁAWA ŻARYNA nr domu 2B nr lokalu BUD.D kod
pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIO-
SENNA nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.11.2017R., REP.A NR 10234/2017, NOTARIUSZ
WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONO W CAŁOŚCI
DOTYCHCZASOWY TEKST STATUTU I PRZYJĘTO
NOWĄ TREŚĆ STATUTU.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH
I ŻYWYCH ZWIERZĄT 3 2. 46 31 SPRZEDAŻ HUR-
TOWA OWOCÓW I WARZYW 4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 6 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW
I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 7 2. 68 32 Z ZARZĄ-
DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA
ZLECENIE 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMI-
NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 2. 96 0 POZO-
STAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
wpisać: 10 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA
ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWĄ 11 2. 02 LEŚNICTWO I POZY-
SKIWANIE DREWNA 12 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMO-
CHODOWYMI 13 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN-
DUSZÓW EMERYTALNYCH 14 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
15 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZA-
NIEM 16 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMI-
NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 17 2. 96 POZO-
STAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
2018-03-21 57/2018 238 77109
Poz. 77109. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8116/18/421]

W dniu 14.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2018 okres OD
17.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.02.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.02.2016 DO 31.12.2016       h) Spółdzielnie
Poz. 77109. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8116/18/421]

W dniu 14.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2018 okres OD
17.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.02.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.02.2016 DO 31.12.2016       h) Spółdzielnie
2018-03-09 49/2018 195 66442
Poz. 66442. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/86231/17/70]

W dniu 02.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BODUS 2. KATA-
RZYNA WIKTORIA 3. 88050509007 2 1. DRANIAK
2. MICHAŁ 3. 87072704597 3 1. STROCZKOWSKA
2. JOANNA 3. 90082607983
Poz. 66442. WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614357. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/86231/17/70]

W dniu 02.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BODUS 2. KATA-
RZYNA WIKTORIA 3. 88050509007 2 1. DRANIAK
2. MICHAŁ 3. 87072704597 3 1. STROCZKOWSKA
2. JOANNA 3. 90082607983

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki