Szczegóły spółki

Nazwa WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010575384
REGON 364410842
KRS 0000614049
Adres ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-17 32/2020 269 72314
Poz. 72314. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4997/20/891]

W dniu 10.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000614049
Poz. 72314. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4997/20/891]

W dniu 10.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000614049
2019-10-04 193/2019 452 1057239
Poz. 1057239. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 10.05.2016.
[RDF/177494/19/145]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1057239. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 10.05.2016.
[RDF/177494/19/145]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-10-04 193/2019 452 1057240
Poz. 1057240. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 10.05.2016.
[RDF/177494/19/546]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1057240. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 10.05.2016.
[RDF/177494/19/546]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-10-04 193/2019 453 1057241
Poz. 1057241. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 10.05.2016.
[RDF/177494/19/947]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1057241. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 10.05.2016.
[RDF/177494/19/947]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-07 87/2019 388 264326
Poz. 264326. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 10.05.2016.
[RDF/109298/19/410]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264326. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 10.05.2016.
[RDF/109298/19/410]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 388 264327
Poz. 264327. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 10.05.2016.
[RDF/109298/19/811]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264327. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 10.05.2016.
[RDF/109298/19/811]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 388 264328
Poz. 264328. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 10.05.2016.
[RDF/109298/19/212]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264328. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 10.05.2016.
[RDF/109298/19/212]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-17 76/2019 505 219498
Poz. 219498. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11824/19/160]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DMOCH GOŁACKA
2. ANNA 3. 73061900040 2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR


3. 60073004576 wpisać: 3 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135 4 1. DIETRICH 2. MARCIN WITOLD
3. 67051800171
Poz. 219498. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11824/19/160]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DMOCH GOŁACKA
2. ANNA 3. 73061900040 2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR


3. 60073004576 wpisać: 3 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135 4 1. DIETRICH 2. MARCIN WITOLD
3. 67051800171
2019-02-28 42/2019 320 90705
Poz. 90705. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.05.2016.
[RDF/971151/19/885]

W dniu 21.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 90705. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.05.2016.
[RDF/971151/19/885]

W dniu 21.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-07-23 141/2018 307 294156
Poz. 294156. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000614049. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17376/18/485]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.03.2018
R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR Z KANCE-
LARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/2017, REPERTO-
RIUM A NR 2816/2018 - ZMIENIONO §10 STATUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. DMOCH GOŁACKA
2. ANNA 3. 73061900040 2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 3 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW
3. 72061603175
Poz. 294156. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000614049. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17376/18/485]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.03.2018
R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR Z KANCE-
LARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/2017, REPERTO-
RIUM A NR 2816/2018 - ZMIENIONO §10 STATUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. DMOCH GOŁACKA
2. ANNA 3. 73061900040 2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 3 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW
3. 72061603175
2018-07-20 140/2018 437 291149
Poz. 291149. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5722/18/531]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.02.2018 okres OD
17.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.02.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.02.2016 DO 31.12.2016
Poz. 291149. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5722/18/531]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.02.2018 okres OD
17.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.02.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.02.2016 DO 31.12.2016
2018-02-09 29/2018 285 38979
Poz. 38979. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3140/18/623]

W dniu 02.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS


2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRYJEW-
SKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257 3 1. PRĄ-
DZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055
Poz. 38979. WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614049. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3140/18/623]

W dniu 02.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS


2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRYJEW-
SKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257 3 1. PRĄ-
DZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki