Szczegóły spółki

Nazwa LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP 6772401624
REGON 364260029
KRS 0000613662
Adres ul. Jedności Narodowej 103, 50-260 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 5610A — restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-03 02/2020 259 4212
Poz. 4212. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/185246/19/399]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 4212. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/185246/19/399]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-01-03 02/2020 259 4213
Poz. 4213. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/185246/19/800]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 4213. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/185246/19/800]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-01-03 02/2020 259 4214
Poz. 4214. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/185246/19/201]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 4214. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/185246/19/201]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-10 111/2019 473 375732
Poz. 375732. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15951/19/305]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. LEMESHCHUK. 2. NATALIIA 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 375732. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15951/19/305]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. LEMESHCHUK. 2. NATALIIA 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
2019-04-15 74/2019 353 208251
Poz. 208251. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/105117/19/182]

W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 208251. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/105117/19/182]

W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-15 74/2019 353 208252
Poz. 208252. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/105117/19/583]

W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 208252. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/105117/19/583]

W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-15 74/2019 353 208253
Poz. 208253. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/105117/19/984]

W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 208253. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/105117/19/984]

W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-12-18 244/2018 397 1173048
Poz. 1173048. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/41059/18/338]

W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. LEMESHCHUK 2. IGOR 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA
TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. LEMESH-
CHUK 2. NATALIIA 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNAJ
WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE 3 1. LEMESHCHUK
2. VIKTOR 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNAJ WARTO-
ŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 4 1. LEMESHCHUK
2. VIKTOR 3. 95121112019 5. 25 (DWADZIEŚCIA
PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 ZŁ
(TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE
5 1. LEMESHCHUK 2. NATALIIA 3. 75021017849
5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 1.250 ZŁ (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIE-
SIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE 6 1. LEMESHCHUK 2. IGOR
3. 73052017533 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LEMESHCHUK 2. IGOR 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. LEMESHCHUK 2. NATALIIA
wpisać: 3 1. LEMESHCHUK 2. IGOR 3. 730520175335. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. LEMESHCHUK
2. NATALIIA 3. 75021017849 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 1173048. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/41059/18/338]

W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. LEMESHCHUK 2. IGOR 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA
TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. LEMESH-
CHUK 2. NATALIIA 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNAJ
WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE 3 1. LEMESHCHUK
2. VIKTOR 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNAJ WARTO-
ŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 4 1. LEMESHCHUK
2. VIKTOR 3. 95121112019 5. 25 (DWADZIEŚCIA
PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 ZŁ
(TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE
5 1. LEMESHCHUK 2. NATALIIA 3. 75021017849
5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 1.250 ZŁ (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIE-
SIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE 6 1. LEMESHCHUK 2. IGOR
3. 73052017533 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LEMESHCHUK 2. IGOR 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. LEMESHCHUK 2. NATALIIA
wpisać: 3 1. LEMESHCHUK 2. IGOR 3. 730520175335. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. LEMESHCHUK
2. NATALIIA 3. 75021017849 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
2018-08-20 160/2018 201 322826
Poz. 322826. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18516/18/832]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. LEMESHCHUK 2. IGOR) wykreślić: 5. 40 UDZIA-
ŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.000,00 ZŁ wpisać: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIA-
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET) ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. BARTUN 2. IRYNA
5. 10 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BARTUN
2. IRYNA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LEME-
SHCHUK 2. VIKTOR 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. LEMESHCHUK 2. VIKTOR 3. 95121112019
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 322826. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18516/18/832]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. LEMESHCHUK 2. IGOR) wykreślić: 5. 40 UDZIA-
ŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.000,00 ZŁ wpisać: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIA-
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET) ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. BARTUN 2. IRYNA
5. 10 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BARTUN
2. IRYNA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LEME-
SHCHUK 2. VIKTOR 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. LEMESHCHUK 2. VIKTOR 3. 95121112019
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-03-22 58/2018 174 78013
Poz. 78013. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9513/18/693]

W dniu 15.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2018 okres OD
14.04.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 14.04.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 14.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 78013. LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000613662. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9513/18/693]

W dniu 15.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2018 okres OD
14.04.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 14.04.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 14.04.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki