Szczegóły spółki

Nazwa VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7722408085
REGON 364234693
KRS 0000613429
Adres ul. Rusałki 2/4, 97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon 602 794 947
Faks 602 794 947
E-mail sekretariat@victoriagranit.pl
WWW www.victoriagranit.pl
PKD
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.77 0.29
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.32 0.42
Płynność bieżąca (CR) 0.16 0.38
Płynność szybka (QR) 0.16 0.38
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.32 0.42
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 41.47% 43.77%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 43.82% 57.79%
Rentowność aktywów (ROA) 10.14% 40.8%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-07 26/2020 336 58954
Poz. 58954. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2279/20/202]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
VICTORIAGRANIT.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.VICTORIAGRANIT.PL
Poz. 58954. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2279/20/202]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
VICTORIAGRANIT.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.VICTORIAGRANIT.PL
2019-08-16 158/2019 451 974225
Poz. 974225. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13922/19/601]

W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PYSZKA
2. EWA 3. 94042206568 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 974225. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13922/19/601]

W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PYSZKA
2. EWA 3. 94042206568 4. PROKURA SAMOISTNA
2019-07-19 139/2019 1152 770294
Poz. 770294. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/152582/19/303]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 770294. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/152582/19/303]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1152 770295
Poz. 770295. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/152582/19/704]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 770295. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/152582/19/704]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1115 750459
Poz. 750459. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/152582/19/501]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750459. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/152582/19/501]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1115 750460
Poz. 750460. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/152582/19/902]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750460. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/152582/19/902]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-04 234/2018 407 1148410
Poz. 1148410. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19879/18/335]

W dniu 22.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica
UL. RUSAŁKI nr domu 2 nr lokalu 4 kod pocztowy
97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POL-
SKA wpisać: 2. miejscowość PIOTRKÓW TRYBU-
NALSKI ulica UL. RUSAŁKI nr domu 2/4 kod pocz-
towy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj
POLSKA
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SOWAŁA 2. PATRYK
3. 93070112575 wpisać: 2 1. PIETRASIK 2. ŁUKASZ
3. 78061207616
Poz. 1148410. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19879/18/335]

W dniu 22.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica
UL. RUSAŁKI nr domu 2 nr lokalu 4 kod pocztowy
97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POL-
SKA wpisać: 2. miejscowość PIOTRKÓW TRYBU-
NALSKI ulica UL. RUSAŁKI nr domu 2/4 kod pocz-
towy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj
POLSKA
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SOWAŁA 2. PATRYK
3. 93070112575 wpisać: 2 1. PIETRASIK 2. ŁUKASZ
3. 78061207616
2018-10-26 209/2018 1165 814060
Poz. 814060. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/586610/18/784]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 814060. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/586610/18/784]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1165 814061
Poz. 814061. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/609407/18/295]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 814061. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/609407/18/295]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1165 814062
Poz. 814062. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/609408/18/696]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 814062. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/609408/18/696]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1165 814063
Poz. 814063. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/609409/18/97]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 814063. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/609409/18/97]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1165 814064
Poz. 814064. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/609410/18/809]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 814064. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/609410/18/809]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1097 793929
Poz. 793929. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/586607/18/270]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793929. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/586607/18/270]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1097 793930
Poz. 793930. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/586608/18/671]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793930. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/586608/18/671]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1097 793931
Poz. 793931. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/586609/18/72]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793931. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/586609/18/72]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-19 204/2018 1110 713992
Poz. 713992. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/690621/18/157]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 713992. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/690621/18/157]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-19 204/2018 1110 713993
Poz. 713993. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/690622/18/558]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 713993. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/690622/18/558]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-18 203/2018 1073 694124
Poz. 694124. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/690619/18/44]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 694124. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/690619/18/44]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-18 203/2018 1073 694125
Poz. 694125. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/690620/18/756]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 694125. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[RDF/690620/18/756]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-13 135/2018 370 269599
Poz. 269599. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9549/18/62]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejsco-
wość RADOMSKO wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNAL-
SKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI wykreślić: 2. miejsco-
wość RADOMSKO ulica UL. OGRODOWA nr domu
5 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość PIOTRKÓW TRY-
BUNALSKI ulica UL. RUSAŁKI nr domu 2 nr lokalu
4 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBU-
NALSKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 14.02.2018 R. - NOTARIUSZ WOJCIECH MIECZ-
KOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,
REPERTORIUM A NR 1713/2018 - ZMIENIONO: § 2
UST. 4, § 3 UST. 1, § 14 UST. 1.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DEC 2. MICHAŁ
3. 80010807297 2 1. KOZIŃSKI 2. ŁUKASZ
3. 83022000331 wpisać: 3 1. LESZCZUK 2. SZY-
MON 3. 85053009732 4 1. LESZCZUK 2. ANNA
3. 72083107006
Poz. 269599. VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000613429. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9549/18/62]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejsco-
wość RADOMSKO wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNAL-
SKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI wykreślić: 2. miejsco-
wość RADOMSKO ulica UL. OGRODOWA nr domu
5 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość PIOTRKÓW TRY-
BUNALSKI ulica UL. RUSAŁKI nr domu 2 nr lokalu
4 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBU-
NALSKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 14.02.2018 R. - NOTARIUSZ WOJCIECH MIECZ-
KOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,
REPERTORIUM A NR 1713/2018 - ZMIENIONO: § 2
UST. 4, § 3 UST. 1, § 14 UST. 1.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DEC 2. MICHAŁ
3. 80010807297 2 1. KOZIŃSKI 2. ŁUKASZ
3. 83022000331 wpisać: 3 1. LESZCZUK 2. SZY-
MON 3. 85053009732 4 1. LESZCZUK 2. ANNA
3. 72083107006

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki