Szczegóły spółki

Nazwa WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010568697
REGON 364238716
KRS 0000613185
Adres ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-18 33/2020 320 74792
Poz. 74792. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5012/20/480]

W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000613185
Poz. 74792. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5012/20/480]

W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000613185
2019-11-07 216/2019 328 1113018
Poz. 1113018. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/180534/19/32]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1113018. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/180534/19/32]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-07 216/2019 328 1113019
Poz. 1113019. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/180534/19/433]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1113019. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/180534/19/433]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-07 216/2019 328 1113020
Poz. 1113020. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/180534/19/834]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1113020. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/180534/19/834]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-07 87/2019 392 264420
Poz. 264420. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/109324/19/292]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264420. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/109324/19/292]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 392 264421
Poz. 264421. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/109324/19/693]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264421. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/109324/19/693]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 392 264422
Poz. 264422. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/109324/19/94]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264422. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/109324/19/94]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-15 74/2019 482 210500
Poz. 210500. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11820/19/556]

W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DMOCH GOŁACKA
2. ANNA 3. 73061900040 2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 wpisać: 3 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135 4 1. DIETRICH 2. MARCIN WITOLD
3. 67051800171
Poz. 210500. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11820/19/556]

W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DMOCH GOŁACKA
2. ANNA 3. 73061900040 2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 wpisać: 3 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135 4 1. DIETRICH 2. MARCIN WITOLD
3. 67051800171
2019-01-03 02/2019 353 5384
Poz. 5384. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.04.2016.
[RDF/928063/18/366]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2018 okres OD
19.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 5384. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.04.2016.
[RDF/928063/18/366]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2018 okres OD
19.04.2016 DO 31.12.2016
2019-01-03 02/2019 353 5385
Poz. 5385. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.04.2016.
[RDF/928064/18/767]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 19.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 5385. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.04.2016.
[RDF/928064/18/767]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 19.04.2016 DO 31.12.2016
2019-01-03 02/2019 353 5386
Poz. 5386. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.04.2016.
[RDF/928065/18/168]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 5386. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.04.2016.
[RDF/928065/18/168]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.04.2016 DO 31.12.2016
2019-01-03 02/2019 353 5387
Poz. 5387. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.04.2016.
[RDF/928066/18/569]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 5387. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.04.2016.
[RDF/928066/18/569]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.04.2016 DO 31.12.2016
2018-11-05 214/2018 1228 910773
Poz. 910773. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17414/18/858]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.03.2018
R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR Z KANCE-
LARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL.PO-
WSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/2017, REPERTORIUM
A NR 2807/2018 - ZMIENIONO §10 STATUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRY-
JEWSKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257
3 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055 wpisać:
4 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA 3. 73061900040
5 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW 3. 72061603175
6 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR 3. 60073004576
Poz. 910773. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17414/18/858]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.03.2018
R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR Z KANCE-
LARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL.PO-
WSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/2017, REPERTORIUM
A NR 2807/2018 - ZMIENIONO §10 STATUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRY-
JEWSKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257
3 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055 wpisać:
4 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA 3. 73061900040
5 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW 3. 72061603175
6 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR 3. 60073004576
2018-01-22 15/2018 376 19900
Poz. 19900. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/102216/17/163]

W dniu 16.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAW-
SKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566


poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA nr domu 5 kod
pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.11.2017R., REP.A NR 10121/2017, NOTARIUSZ
WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONY W CAŁO-
ŚCI DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI,
KTÓRY PRZYJĄŁ NOWĄ TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KUSTRA 2. ANDRZEJ
DAWID 3. 66081509458 wpisać: 2 1. PRĄDZYŃSKI
2. RAFAŁ 3. 69061400055
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROL-
NYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 3 2. 46 31 SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 4 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWĄ 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 9 2. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDU-
ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 10 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWĄ 11 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE
DREWNA 12 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZE-
NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
13 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 14 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 15
2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZA-
NIEM 16 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMI-
NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 17 2. 96 POZO-
STAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 19900. WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613185. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/102216/17/163]

W dniu 16.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAW-
SKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566


poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA nr domu 5 kod
pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.11.2017R., REP.A NR 10121/2017, NOTARIUSZ
WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONY W CAŁO-
ŚCI DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI,
KTÓRY PRZYJĄŁ NOWĄ TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KUSTRA 2. ANDRZEJ
DAWID 3. 66081509458 wpisać: 2 1. PRĄDZYŃSKI
2. RAFAŁ 3. 69061400055
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROL-
NYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 3 2. 46 31 SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 4 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWĄ 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 9 2. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDU-
ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 10 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWĄ 11 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE
DREWNA 12 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZE-
NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
13 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 14 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 15
2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZA-
NIEM 16 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMI-
NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 17 2. 96 POZO-
STAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki