Szczegóły spółki

Nazwa TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010574195
REGON 364348959
KRS 0000612370
Adres Aleja Niepodległości 245 lok. 17, 02-009 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 0111Z — uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
  • 8559B — pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.91 1.18
Zadłużenie / kapitał (D/E) 10.08 -6.48
Płynność bieżąca (CR) 2.91 0.85
Płynność szybka (QR) 2.91 0.84
Złota/srebrna reguła bilansowa 10.08 -6.48
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -17.53% -7.79%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -572.61% 141.53%
Rentowność aktywów (ROA) -51.68% -25.81%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-26 228/2019 343 1141293
Poz. 1141293. TOWARZYSTWA BIZNESOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.04.2016.
[RDF/182126/19/308]

W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1141293. TOWARZYSTWA BIZNESOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.04.2016.
[RDF/182126/19/308]

W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-26 228/2019 343 1141294
Poz. 1141294. TOWARZYSTWA BIZNESOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.04.2016.
[RDF/182126/19/709]

W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1141294. TOWARZYSTWA BIZNESOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.04.2016.
[RDF/182126/19/709]

W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-26 228/2019 343 1141295
Poz. 1141295. TOWARZYSTWA BIZNESOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.04.2016.
[RDF/182126/19/110]

W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1141295. TOWARZYSTWA BIZNESOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.04.2016.
[RDF/182126/19/110]

W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-26 228/2019 344 1141296
Poz. 1141296. TOWARZYSTWA BIZNESOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.04.2016.
[RDF/182127/19/822]

W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1141296. TOWARZYSTWA BIZNESOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.04.2016.
[RDF/182127/19/822]

W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-15 221/2019 322 1124958
Poz. 1124958. TOWARZYSTWA BIZNESOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000612370. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/72467/19/356]

W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.07.2019 R., REP.A NR 4160/2019, NOTARIUSZ
KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA ART.5 STATUTU SPÓŁKI
ORAZ 01.10.2019 R., REP.A NR 6352/2019, NOTA-
RIUSZ KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA ART.5 STATUTU
SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 132064,00 ZŁ
wpisać: 1. 133862,00 ZŁ wykreślić: 3. 132064 wpi-
sać: 3. 133862 wykreślić: 5. 132064,00 ZŁ wpisać:
5. 133862,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C3 2. 1798 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1124958. TOWARZYSTWA BIZNESOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000612370. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/72467/19/356]

W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.07.2019 R., REP.A NR 4160/2019, NOTARIUSZ
KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA ART.5 STATUTU SPÓŁKI
ORAZ 01.10.2019 R., REP.A NR 6352/2019, NOTA-
RIUSZ KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA ART.5 STATUTU
SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 132064,00 ZŁ
wpisać: 1. 133862,00 ZŁ wykreślić: 3. 132064 wpi-
sać: 3. 133862 wykreślić: 5. 132064,00 ZŁ wpisać:
5. 133862,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C3 2. 1798 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-06-11 112/2019 561 384661
Poz. 384661. TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000612370. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38060/19/543]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.11.2018 R., REP. A NR 12188/2018, NOTARIUSZ
KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: NOWE BRZMIENIE ART.
5 09.05.2019 R., REP. A NR 2603/2018, NOTARIUSZ
KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: NOWE BRZMIENIE ART.5
09.05.2019 R., REP. A NR 2608/2019, NOTARIUSZ
KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: NOWE BRZMIENIE ART.
5
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 125577,00 ZŁ
wpisać: 1. 132064,00 ZŁ wykreślić: 3. 12577 wpi-
sać: 3. 132064 wykreślić: 5. 125577,00 ZŁ wpisać:
5. 132064,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C1 2. 6487 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 384661. TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000612370. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38060/19/543]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.11.2018 R., REP. A NR 12188/2018, NOTARIUSZ
KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: NOWE BRZMIENIE ART.
5 09.05.2019 R., REP. A NR 2603/2018, NOTARIUSZ
KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: NOWE BRZMIENIE ART.5
09.05.2019 R., REP. A NR 2608/2019, NOTARIUSZ
KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: NOWE BRZMIENIE ART.
5
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 125577,00 ZŁ
wpisać: 1. 132064,00 ZŁ wykreślić: 3. 12577 wpi-
sać: 3. 132064 wykreślić: 5. 125577,00 ZŁ wpisać:
5. 132064,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C1 2. 6487 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-04-02 65/2019 673 161050
Poz. 161050. TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000612370. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/20982/19/321]

W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.02.2019R., REP. A NR 942/2019, NOTARIUSZ
KAROLINA GÓŻDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: ART. 5
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 114032,00 ZŁ
wpisać: 1. 125577,00 ZŁ wykreślić: 3. 114032 wpi-
sać: 3. 12577 wykreślić: 5. 114032,00 ZŁ wpisać:
5. 125577,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C2 2. 11545 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 161050. TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000612370. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/20982/19/321]

W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.02.2019R., REP. A NR 942/2019, NOTARIUSZ
KAROLINA GÓŻDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: ART. 5
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 114032,00 ZŁ
wpisać: 1. 125577,00 ZŁ wykreślić: 3. 114032 wpi-
sać: 3. 12577 wykreślić: 5. 114032,00 ZŁ wpisać:
5. 125577,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C2 2. 11545 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-11-06 215/2018 1179 927557
Poz. 927557. TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/757820/18/497]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927557. TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/757820/18/497]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1179 927558
Poz. 927558. TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/757821/18/898]


W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927558. TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/757821/18/898]


W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1180 927559
Poz. 927559. TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/757822/18/299]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927559. TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/757822/18/299]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1180 927560
Poz. 927560. TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/757823/18/700]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927560. TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000612370. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/757823/18/700]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-15 53/2018 221 71375
Poz. 71375. TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000612370. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11292/18/996]

W dniu 08.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.02.2018 R., REP. A NR 786/2018, NOTARIUSZ
KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE
BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ
TREŚĆ STATUTU. DODANO DO ART. 6 STATUTU
USTĘP 8
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 2 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE-
POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 45
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO-
CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO-
BOWYCH I FURGONETEK 5 2. 94 12 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH 6 2. 94
91 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH
Poz. 71375. TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000612370. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11292/18/996]

W dniu 08.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.02.2018 R., REP. A NR 786/2018, NOTARIUSZ
KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE
BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ
TREŚĆ STATUTU. DODANO DO ART. 6 STATUTU
USTĘP 8
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 2 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE-
POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 45
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO-
CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO-
BOWYCH I FURGONETEK 5 2. 94 12 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH 6 2. 94
91 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki