Szczegóły spółki

Nazwa BLACK PEARLS VC SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5842735288
REGON 222047426
KRS 0000611378
Adres al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6630Z — działalność związana z zarządzaniem funduszami
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.27 0.3
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.38 0.43
Płynność bieżąca (CR) 1.75 3.13
Płynność szybka (QR) 1.75 3.13
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.38 0.43
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -7.15% 46.02%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.75% 5.72%
Rentowność aktywów (ROA) -0.55% 4.0%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-02 42/2020 287 95561
Poz. 95561. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000611378. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[GD.VII NS-REJ.KRS/1709/20/389]

W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. SKÓRKIEWICZ 2. MACIEJ 3. 66041302019) wykre-
ślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOWALIK 2. KAMIL
WŁODZIMIERZ 3. 90071111732 wpisać: 2 1. KNITER
2. ROMAN SZCZEPAN 3. 71122607736
Poz. 95561. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000611378. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[GD.VII NS-REJ.KRS/1709/20/389]

W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. SKÓRKIEWICZ 2. MACIEJ 3. 66041302019) wykre-
ślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOWALIK 2. KAMIL
WŁODZIMIERZ 3. 90071111732 wpisać: 2 1. KNITER
2. ROMAN SZCZEPAN 3. 71122607736
2019-12-20 246/2019 362 1184146
Poz. 1184146. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/184342/19/976]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1184146. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/184342/19/976]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-20 246/2019 362 1184147
Poz. 1184147. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/184342/19/377]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1184147. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/184342/19/377]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-20 246/2019 362 1184148
Poz. 1184148. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/184342/19/778]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1184148. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/184342/19/778]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-20 246/2019 362 1184149
Poz. 1184149. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/184342/19/179]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1184149. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/184342/19/179]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-02 85/2019 328 256130
Poz. 256130. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000611378. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8221/19/841]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. LUBAŃSKI 2. ALEXANDER ROBERT
3. 87060518775 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. WOŹNIAK 2. TOMASZ 3. 76100600215
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. SKÓR-
KIEWICZ 2. MACIEJ 3. 66041302019 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. SZCZOŁEK 2. HUBERT
3. 81101009796 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 256130. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000611378. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8221/19/841]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. LUBAŃSKI 2. ALEXANDER ROBERT
3. 87060518775 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. WOŹNIAK 2. TOMASZ 3. 76100600215
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. SKÓR-
KIEWICZ 2. MACIEJ 3. 66041302019 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. SZCZOŁEK 2. HUBERT
3. 81101009796 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-03-11 49/2019 14 12691
Poz. 12691. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA AKCYJNA w Gdań-
sku. KRS 0000611378. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2016 r.
[BMSiG-11886/2019]

Zarząd Black Pearls VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
(KRS: 0000611378) (dalej: „Spółka”), niniejszym stosowniedo postanowień art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
ogłasza o:
 (A) unieważnieniu dokumentu akcji - odcinków zbiorowych
   akcji obejmujących 370.000 (trzysta siedemdziesiąt
   tysięcy) akcji imiennych Spółki serii A uprzywilejowa-
   nych co do głosu o numerach 0.550.001 - 0.920.000,
   wystawionego w Gdańsku w dniu 11 maja 2016 r., oraz
   o wydaniu w to miejsce nowych dokumentów akcji
   w postaci:
   1) odcinka zbiorowego obejmującego 185.000 (sto
     osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A
     uprzywilejowanych co do głosu, o numerach
     0.550.001 - 0.735.000;
   2) odcinka zbiorowego obejmującego 185.000 (sto
     osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A
     uprzywilejowanych co do głosu, o numerach
     0.735.001 - 0.920.000.;
 (B) unieważnieniu dokumentów akcji - odcinków zbioro-
   wych akcji Spółki w postaci:
   1) odcinka zbiorowego wystawionego w Gdańsku
     w dniu 5 lutego 2019 roku, obejmującego 185.000
     (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych
     serii A uprzywilejowanych co do głosu, o numerach
     0.550.001 - 0.735.000;
   2) odcinka zbiorowego wystawionego w Gdańsku
     w dniu 5 lutego 2019 roku, obejmującego 185.000
     (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych
     serii A uprzywilejowanych co do głosu, o numerach
     0.735.001 - 0.920.000 oraz wydaniu w to miejsce
     nowych - tożsamych odcinków zbiorowych akcji na
     rzecz nowych właścicieli.
Poz. 12691. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA AKCYJNA w Gdań-
sku. KRS 0000611378. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2016 r.
[BMSiG-11886/2019]

Zarząd Black Pearls VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
(KRS: 0000611378) (dalej: „Spółka”), niniejszym stosowniedo postanowień art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
ogłasza o:
 (A) unieważnieniu dokumentu akcji - odcinków zbiorowych
   akcji obejmujących 370.000 (trzysta siedemdziesiąt
   tysięcy) akcji imiennych Spółki serii A uprzywilejowa-
   nych co do głosu o numerach 0.550.001 - 0.920.000,
   wystawionego w Gdańsku w dniu 11 maja 2016 r., oraz
   o wydaniu w to miejsce nowych dokumentów akcji
   w postaci:
   1) odcinka zbiorowego obejmującego 185.000 (sto
     osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A
     uprzywilejowanych co do głosu, o numerach
     0.550.001 - 0.735.000;
   2) odcinka zbiorowego obejmującego 185.000 (sto
     osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A
     uprzywilejowanych co do głosu, o numerach
     0.735.001 - 0.920.000.;
 (B) unieważnieniu dokumentów akcji - odcinków zbioro-
   wych akcji Spółki w postaci:
   1) odcinka zbiorowego wystawionego w Gdańsku
     w dniu 5 lutego 2019 roku, obejmującego 185.000
     (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych
     serii A uprzywilejowanych co do głosu, o numerach
     0.550.001 - 0.735.000;
   2) odcinka zbiorowego wystawionego w Gdańsku
     w dniu 5 lutego 2019 roku, obejmującego 185.000
     (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych
     serii A uprzywilejowanych co do głosu, o numerach
     0.735.001 - 0.920.000 oraz wydaniu w to miejsce
     nowych - tożsamych odcinków zbiorowych akcji na
     rzecz nowych właścicieli.
2018-11-19 223/2018 1608 1071972
Poz. 1071972. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 07.04.2016.
[GD.VII NS-REJ.KRS/19613/18/801]

W dniu 03.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NORDVIK 2. OYVIND
wpisać: 2 1. KOWALIK 2. KAMIL WŁODZIMIERZ
3. 90071111732
Poz. 1071972. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 07.04.2016.
[GD.VII NS-REJ.KRS/19613/18/801]

W dniu 03.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NORDVIK 2. OYVIND
wpisać: 2 1. KOWALIK 2. KAMIL WŁODZIMIERZ
3. 90071111732
2018-11-14 220/2018 1455 1012170
Poz. 1012170. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/820707/18/113]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1012170. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/820707/18/113]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-14 220/2018 1455 1012171
Poz. 1012171. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/820708/18/514]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1012171. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/820708/18/514]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-14 220/2018 1455 1012172
Poz. 1012172. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/820709/18/915]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1012172. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/820709/18/915]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-14 220/2018 1455 1012173
Poz. 1012173. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/820710/18/627]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1012173. BLACK PEARLS VC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000611378. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[RDF/820710/18/627]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki