Szczegóły spółki

Nazwa CELPA IMPEX SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7532439970
REGON 364163846
KRS 0000610866
Adres ul. Fabryczna 3, 48-316 Łambinowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4672Z — sprzedaż hurtowa metali i rud metali
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.59 0.82
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.41 4.5
Płynność bieżąca (CR) 1.8 1.11
Płynność szybka (QR) 1.8 1.08
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.41 4.5
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 5.41% -2.35%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 67.85% -37.65%
Rentowność aktywów (ROA) 28.12% -6.85%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-12 29/2020 257 65333
Poz. 65333. CELPA IMPEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000610866. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.04.2016.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/11174/19/58]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 65333. CELPA IMPEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000610866. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.04.2016.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/11174/19/58]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2018-01-03 02/2018 226 2559
Poz. 2559. CELPA IMPEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000610866.SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.04.2016.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/18191/17/988]

W dniu 22.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:


2. miejscowość ŁAMBINOWICE ulica UL. DWOR-
COWA nr domu 1 kod pocztowy 48-316 poczta
ŁAMBINOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
ŁAMBINOWICE ulica UL. FABRYCZNA nr domu 3 kod
pocztowy 48-316 poczta ŁAMBINOWICE kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GACH 2. PAWEŁ MARCIN 3. 67041802059
5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY
DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI
CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 20.11.2017R. 6. NIE
wpisać: 2 1. LENART GACH 2. EWA AGNIESZKA
3. 67090503444 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOWALIK 2. JAN
MIECZYSŁAW 3. 61122713597 2 1. WEBER
2. RADOSŁAW KRZYSZTOF 3. 77082515193
3 1. PENK 2. WACŁAW ADAM 3. 56060704877
wpisać: 4 1. MACIĄŻEK 2. MARTA MARIA
3. 64032204940 5 1. MACIĄŻEK 2. KRZYSZTOF
ADAM 3. 64122409736
Poz. 2559. CELPA IMPEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000610866.SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.04.2016.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/18191/17/988]

W dniu 22.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:


2. miejscowość ŁAMBINOWICE ulica UL. DWOR-
COWA nr domu 1 kod pocztowy 48-316 poczta
ŁAMBINOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
ŁAMBINOWICE ulica UL. FABRYCZNA nr domu 3 kod
pocztowy 48-316 poczta ŁAMBINOWICE kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GACH 2. PAWEŁ MARCIN 3. 67041802059
5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY
DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI
CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 20.11.2017R. 6. NIE
wpisać: 2 1. LENART GACH 2. EWA AGNIESZKA
3. 67090503444 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOWALIK 2. JAN
MIECZYSŁAW 3. 61122713597 2 1. WEBER
2. RADOSŁAW KRZYSZTOF 3. 77082515193
3 1. PENK 2. WACŁAW ADAM 3. 56060704877
wpisać: 4 1. MACIĄŻEK 2. MARTA MARIA
3. 64032204940 5 1. MACIĄŻEK 2. KRZYSZTOF
ADAM 3. 64122409736

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki