Szczegóły spółki

Nazwa NARODOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8951643411
REGON 932008431
KRS 0000610456
Adres ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
Telefon 717 850 135
Faks 717 850 135
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.92 0.81
Zadłużenie / kapitał (D/E) 10.82 4.37
Płynność bieżąca (CR) 1.46 1.03
Płynność szybka (QR) 1.46 1.03
Złota/srebrna reguła bilansowa 10.82 4.37
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -168.05% -43.16%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -284.96% -65.04%
Rentowność aktywów (ROA) -24.11% -12.12%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-24 16/2020 311 36734
Poz. 36734. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/831/20/174]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 36734. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/831/20/174]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-06-14 115/2019 450 402574
Poz. 402574. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/119888/19/805]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 402574. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/119888/19/805]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-14 115/2019 450 402575
Poz. 402575. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/119888/19/206]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 402575. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/119888/19/206]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-14 115/2019 450 402576
Poz. 402576. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/119888/19/607]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 402576. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/119888/19/607]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-14 115/2019 450 402577
Poz. 402577. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/119888/19/8]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 402577. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/119888/19/8]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-16 94/2019 586 294833
Poz. 294833. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17499/19/434]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.03.2019R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁ-
KOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO-
CŁAWIU, REP. A NR 1301/2019 ZMIENIONO: §7 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 18000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 20000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 18000000
wpisać: 3. 20000000 wykreślić: 5. 18000000,00 ZŁ
wpisać: 5. 20000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 2000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 294833. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17499/19/434]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.03.2019R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁ-
KOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO-
CŁAWIU, REP. A NR 1301/2019 ZMIENIONO: §7 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 18000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 20000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 18000000
wpisać: 3. 20000000 wykreślić: 5. 18000000,00 ZŁ
wpisać: 5. 20000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 2000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-03-22 58/2019 361 129591
Poz. 129591. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9636/19/642]

W dniu 15.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.12.2018R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁ-
KOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO-
CŁAWIU, REP. A NR 7765/2018 ZMIENIONO: §7
UST. 1, §19 UST. 1, 2, §23 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI
27.02.2019R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁKOW-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
REP. A NR 624/2019 SPROSTOWANO AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 11.12.2018R. REP. A NR 7765/2018
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 12500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 18000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 12500000
wpisać: 3. 18000000 wykreślić: 5. 12500000,00 ZŁ


wpisać: 5. 18000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 5100000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2 1. H 2. 370000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 3 1. I 2. 30000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWI-
LEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykre-
ślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSO-
BOWEGO REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO
SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMO-
DZIELNIE, W PRZYPADKU CZŁONKÓW ZARZĄDU
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Poz. 129591. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9636/19/642]

W dniu 15.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.12.2018R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁ-
KOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO-
CŁAWIU, REP. A NR 7765/2018 ZMIENIONO: §7
UST. 1, §19 UST. 1, 2, §23 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI
27.02.2019R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁKOW-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
REP. A NR 624/2019 SPROSTOWANO AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 11.12.2018R. REP. A NR 7765/2018
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 12500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 18000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 12500000
wpisać: 3. 18000000 wykreślić: 5. 12500000,00 ZŁ


wpisać: 5. 18000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 5100000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2 1. H 2. 370000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 3 1. I 2. 30000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWI-
LEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykre-
ślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSO-
BOWEGO REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO
SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMO-
DZIELNIE, W PRZYPADKU CZŁONKÓW ZARZĄDU
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
2018-12-12 240/2018 431 1164572
Poz. 1164572. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/43458/18/483]

W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.10.2018R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁ-
KOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO-
CŁAWIU, REP. A NR 5728/2018 ZMIENIONO: §7.1
STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9200000,00 ZŁ
wpisać: 1. 12500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 9200000
wpisać: 3. 12500000 wykreślić: 5. 9200000,00 ZŁ
wpisać: 5. 12500000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 3300000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1164572. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/43458/18/483]

W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.10.2018R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁ-
KOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO-
CŁAWIU, REP. A NR 5728/2018 ZMIENIONO: §7.1
STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9200000,00 ZŁ
wpisać: 1. 12500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 9200000
wpisać: 3. 12500000 wykreślić: 5. 9200000,00 ZŁ
wpisać: 5. 12500000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 3300000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-09-19 182/2018 656 439404
Poz. 439404. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/278183/18/654]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 439404. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/278183/18/654]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-19 182/2018 656 439405
Poz. 439405. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/278184/18/55]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 439405. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/278184/18/55]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-19 182/2018 656 439406
Poz. 439406. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/278185/18/456]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 439406. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/278185/18/456]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-19 182/2018 656 439407
Poz. 439407. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/278186/18/857]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 439407. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.04.2016.
[RDF/278186/18/857]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-28 124/2018 446 223084
Poz. 223084. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14377/18/673]

W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.05.2018R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁ-
KOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO-
CŁAWIU, REP. A NR 2513/2018 ZMIENIONO STATUT
POPRZEZ UCHYLENIE JEGO TREŚCI W CAŁOŚCI
I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 8270000,00 ZŁ
wpisać: 1. 9200000,00 ZŁ wykreślić: 3. 8270000 wpi-
sać: 3. 9200000 wykreślić: 5. 8270000,00 ZŁ wpisać:
5. 9200000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 920000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. E 2. 10000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. OBŁĘKOWSKI 2. JACEK WŁADYSŁAW
3. 65051611658 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. SZKARADEK 2. DARIUSZ 3. 75050415139
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄ-
ZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIO-
WYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH wpisać: 2 2. 63
99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA
Poz. 223084. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14377/18/673]

W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.05.2018R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁ-
KOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO-
CŁAWIU, REP. A NR 2513/2018 ZMIENIONO STATUT
POPRZEZ UCHYLENIE JEGO TREŚCI W CAŁOŚCI
I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 8270000,00 ZŁ
wpisać: 1. 9200000,00 ZŁ wykreślić: 3. 8270000 wpi-
sać: 3. 9200000 wykreślić: 5. 8270000,00 ZŁ wpisać:
5. 9200000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 920000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. E 2. 10000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. OBŁĘKOWSKI 2. JACEK WŁADYSŁAW
3. 65051611658 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. SZKARADEK 2. DARIUSZ 3. 75050415139
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄ-
ZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIO-
WYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH wpisać: 2 2. 63
99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA
2018-03-13 51/2018 200 68888
Poz. 68888. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7231/18/88]

W dniu 06.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.11.2017R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁ-
KOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO-
CŁAWIU, REP. A NR 6893/2017 DODANO: §6A STA-
TUTU SPÓŁKI 21.12.2017R., NOTARIUSZ SYLWIA
MARSZAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU, REP. A NR 7530/2017 ZMIE-
NIONO: §6 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3270000,00 ZŁ
wpisać: 1. 8270000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3270000 wpi-
sać: 3. 8270000 wykreślić: 5. 3270000,00 ZŁ wpisać:
5. 8270000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 2000000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. C 2. 3000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 68888. NARODOWY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000610456. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7231/18/88]

W dniu 06.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.11.2017R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁ-
KOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO-
CŁAWIU, REP. A NR 6893/2017 DODANO: §6A STA-
TUTU SPÓŁKI 21.12.2017R., NOTARIUSZ SYLWIA
MARSZAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU, REP. A NR 7530/2017 ZMIE-
NIONO: §6 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3270000,00 ZŁ
wpisać: 1. 8270000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3270000 wpi-
sać: 3. 8270000 wykreślić: 5. 3270000,00 ZŁ wpisać:
5. 8270000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 2000000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. C 2. 3000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki