Szczegóły spółki

Nazwa DEV HEROES SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7811925356
REGON 363986965
KRS 0000608165
Adres ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2A BUD B, 40-384 Katowice
Telefon 501 844 402
Faks 501 844 402
E-mail biuro@gotowespolki.pl
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-08-07 152/2019 460 955575
Poz. 955575. DEV HEROES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000608165. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.03.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/21366/19/748]

W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ZAJĄC 2. ŁUKASZ
MARCIN 3. 81122211499 wpisać: 2 1. SZCZĘSNY
2. WIOLETTA 3. 75050111783
Poz. 955575. DEV HEROES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000608165. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.03.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/21366/19/748]

W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ZAJĄC 2. ŁUKASZ
MARCIN 3. 81122211499 wpisać: 2 1. SZCZĘSNY
2. WIOLETTA 3. 75050111783
2019-06-11 112/2019 553 384493
Poz. 384493. DEV HEROES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000608165. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.03.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12798/19/981]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.03.2019R., REPERTORIUM A NR 1868/2019,
NOTARIUSZ MARTA CHOLEWA, KANCELARIA
NOTARIALNA AGNIESZKA ZYMEK, MARTA CHO-
LEWA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 40-158
KATOWICE UL. JESIONOWA 22/IV DOKONANO
ZMIANY W § 4 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpi-
sać: 1. 200000,00 ZŁ wykreślić: 3. 100 wpisać: 3. 200
wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 200000,00 ZŁRub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 100 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 384493. DEV HEROES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000608165. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.03.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12798/19/981]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.03.2019R., REPERTORIUM A NR 1868/2019,
NOTARIUSZ MARTA CHOLEWA, KANCELARIA
NOTARIALNA AGNIESZKA ZYMEK, MARTA CHO-
LEWA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 40-158
KATOWICE UL. JESIONOWA 22/IV DOKONANO
ZMIANY W § 4 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpi-
sać: 1. 200000,00 ZŁ wykreślić: 3. 100 wpisać: 3. 200
wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 200000,00 ZŁRub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 100 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki