Szczegóły spółki

Nazwa BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6462941585
REGON 363903620
KRS 0000605806
Adres ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy
Telefon 601 890 283
Faks 601 890 283
E-mail infi@browarobywatelski.pl
WWW b.d.
PKD
  • 1105Z — produkcja piwa
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.5 1.34
Zadłużenie / kapitał (D/E) -3.0 -3.98
Płynność bieżąca (CR) 0.57 0.7
Płynność szybka (QR) 0.41 0.57
Złota/srebrna reguła bilansowa -3.0 -3.98
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -7.44% -38.98%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 44.31% 340.25%
Rentowność aktywów (ROA) -22.2% -114.27%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-01 125/2019 857 497252
Poz. 497252. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/127972/19/514]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 497252. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/127972/19/514]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 642 463358
Poz. 463358. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/125620/19/531]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463358. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/125620/19/531]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 642 463359
Poz. 463359. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/125620/19/932]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463359. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/125620/19/932]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 642 463360
Poz. 463360. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/125620/19/333]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463360. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/125620/19/333]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-20 56/2019 312 122712
Poz. 122712. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/988215/19/810]

W dniu 13.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2019 okres OD
07.03.2016 DO 31.12.2016
Poz. 122712. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/988215/19/810]

W dniu 13.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2019 okres OD
07.03.2016 DO 31.12.2016
2019-03-20 56/2019 312 122713
Poz. 122713. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/988216/19/211]

W dniu 13.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 07.03.2016 DO 31.12.2016
Poz. 122713. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/988216/19/211]

W dniu 13.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 07.03.2016 DO 31.12.2016
2019-03-20 56/2019 313 122714
Poz. 122714. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/988217/19/612]

W dniu 13.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.03.2016 DO 31.12.2016
Poz. 122714. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/988217/19/612]

W dniu 13.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.03.2016 DO 31.12.2016
2019-03-20 56/2019 313 122715
Poz. 122715. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/988218/19/13]

W dniu 13.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.03.2016 DO 31.12.2016
Poz. 122715. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/988218/19/13]

W dniu 13.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.03.2016 DO 31.12.2016
2018-06-18 116/2018 332 188901
Poz. 188901. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/69886/18/488]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188901. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/69886/18/488]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-18 116/2018 332 188902
Poz. 188902. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/69887/18/889]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188902. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/69887/18/889]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-11 111/2018 347 168658
Poz. 168658. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/69884/18/686]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 168658. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/69884/18/686]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-11 111/2018 348 168659
Poz. 168659. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/69885/18/87]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 168659. BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000605806. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.03.2016.
[RDF/69885/18/87]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki