Szczegóły spółki

Nazwa BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8971820046
REGON 363759034
KRS 0000602767
Adres ul. Komandorska 12, 50-022 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.23 0.19
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.3 0.24
Płynność bieżąca (CR) 1.02 1.56
Płynność szybka (QR) 1.02 1.55
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.3 0.24
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.98% 3.68%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.78% 4.47%
Rentowność aktywów (ROA) 2.13% 3.6%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-18 138/2019 1102 750183
Poz. 750183. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/151547/19/497]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750183. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/151547/19/497]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102 750184
Poz. 750184. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/151547/19/898]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750184. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/151547/19/898]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102 750185
Poz. 750185. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/151547/19/299]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750185. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/151547/19/299]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102 750186
Poz. 750186. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/151547/19/700]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750186. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/151547/19/700]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-06 86/2019 350 259872
Poz. 259872. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/660/19/560]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KAWA 2. MARIUSZ
3. 71071913913 wpisać: 2 1. MUSIAŁ 2. KRZYSZTOF
3. 77062408910
Poz. 259872. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/660/19/560]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KAWA 2. MARIUSZ
3. 71071913913 wpisać: 2 1. MUSIAŁ 2. KRZYSZTOF
3. 77062408910
2018-11-06 215/2018 1144 926970
Poz. 926970. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/763000/18/770]

W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 926970. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/763000/18/770]

W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1144 926971
Poz. 926971. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/763001/18/171]

W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 926971. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/763001/18/171]

W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1144 926972
Poz. 926972. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/763002/18/572]

W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 926972. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/763002/18/572]

W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1144 926973
Poz. 926973. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/763003/18/973]

W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 926973. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.02.2016.
[RDF/763003/18/973]

W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-09 154/2018 183 314394
Poz. 314394. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20143/18/627]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. BETTER
SOFTWARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ
W ZIELONEJ GÓRZE 2. kraj POLSKA województwo
LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA
GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 3. miejsco-
wość ZIELONA GÓRA ulica UL. UŁAŃSKA nr domu
2 kod pocztowy 65-033 poczta ZIELONA GÓRA kraj
POLSKA
Poz. 314394. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20143/18/627]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. BETTER
SOFTWARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ
W ZIELONEJ GÓRZE 2. kraj POLSKA województwo
LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA
GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 3. miejsco-
wość ZIELONA GÓRA ulica UL. UŁAŃSKA nr domu
2 kod pocztowy 65-033 poczta ZIELONA GÓRA kraj
POLSKA
2018-07-20 140/2018 432 291057
Poz. 291057. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13408/18/857]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KRAWCZYK 2. JERZY
3. 70022000270 wpisać: 2 1. KAWA 2. MARIUSZ
3. 71071913913
Poz. 291057. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13408/18/857]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KRAWCZYK 2. JERZY
3. 70022000270 wpisać: 2 1. KAWA 2. MARIUSZ
3. 71071913913
2018-02-19 35/2018 283 47391
Poz. 47391. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5345/18/972]

W dniu 12.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ.
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy
50-048 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KOMANDOR-
SKA nr domu 12 kod pocztowy 50-022 poczta WRO-
CŁAW kraj POLSKA
Poz. 47391. BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000602767. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5345/18/972]

W dniu 12.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ.
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy
50-048 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KOMANDOR-
SKA nr domu 12 kod pocztowy 50-022 poczta WRO-
CŁAW kraj POLSKA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki