Szczegóły spółki

Nazwa BEST-POL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6681972226
REGON 363146260
KRS 0000599601
Adres Kuny 13, 62-710
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 1392Z — produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-12 218/2019 15 57986
Poz. 57986. BEST-POL SPÓŁKA AKCYJNA w Kunach.
KRS 0000599601. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2016 r.
[BMSiG-57938/2019]

Działając na podstawie art. 358 § 3 k.s.h., Zarząd spółki Best-
-Pol S.A. z siedzibą w Kunach (KRS: 599601) ogłasza, że
w dniu 10 października 2019 roku Zarząd spółki Best-Pol S.A.
w związku z wymianą dokumentów akcji podjął uchwałę nr 1
w sprawie unieważnienia złożonych dokumentów akcji Spółki,
w których miejsce zostały wydane nowe dokumenty o nastę-
pującej treści:

Zarząd Spółki Best-Pol S.A. z siedzibą w Kunach (KRS:
0000599601) na podstawie art. 358 k.s.h. postanawia unie-
ważnić wszystkie wydane wcześniej przez Spółkę dokumenty
akcji serii A, B, C tj.:
 1. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0000001-0001000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 2. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0001001-0002000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 3. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0002001-0003000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 4. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0003001-0004000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 5. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0004001-0005000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 6. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0005001-0006000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 7. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0006001-0007000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 8. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0007001-0008000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 9. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0008001-0009000 z dnia 1 marca 2016 roku.
10. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0009001-0010000 z dnia 1 marca 2016 roku.
11. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0000001-0050000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
12. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0050001-0100000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
13. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0100001-0150000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.14. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0150001-0200000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
15. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0200001-0250000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
16. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0250001-0300000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
17. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0300001-0350000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
18. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0350001-0400000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
19. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0400001-0450000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
20. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0450001-0500000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
21. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0500001-0510000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
22. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0510001-0520000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
23. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0520001-0530000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
24. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0530001-0540000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
25. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0540001-0550000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
26. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0550001-0560000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
27. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0560001-0570000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
28. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0570001-0572637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
29. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0572638-0622637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
30. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0622638-0672637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
31. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0672638-0722637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
32. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0722638-0772637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
33. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0772638-0822637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
34. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0822638-0872637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
35. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0872638-0922637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
36. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0922638-0972637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
37. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0972638-1022637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
38. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1022638-1072637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
39. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1072638-1082637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
40. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1082638-1092637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
41. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1092638-1102637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
42. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1102638-1112637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
43. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1112638-1122637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
44. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1122638-1132637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.45. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1132638-1142637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
46. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1142638-1145274 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
47. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0000001-0005000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
48. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0005001-0010000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
49. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0010001-0015000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
50. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0015001-0020000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
51. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0020001-0025000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
52. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0025001-0030000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
53. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0030001-0035000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
54. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0035001-0040000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
55. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0040001-0045000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
56. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0045001-0050000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
57. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0050001-0055000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
58. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0055001-0060000 z dnia 1 lutego 2017 roku.

Ponadto Zarząd Best-Pol S.A. działając na podstawie art. 358
§ 2 kodeksu spółek handlowych postanowił wystawić w miej-
sce unieważnionych dokumentów akcji, o których mowa
powyżej następujące nowe dokumenty akcji - odcinki zbio-
rowe akcji na okaziciela serii A, B, C, uwzględniając umorzenie
części akcji serii C, które zostało zarejestrowane w KRS Spółki
16 sierpnia 2019 roku:
 1. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0000001-0001000.
 2. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0001001-0002000.
 3. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0002001-0003000.
 4. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0003001-0004000.
 5. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0004001-0005000.
 6. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0005001-0006000.
 7. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0006001-0007000.
 8. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0007001-0008000.
 9. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0008001-0009000.
10. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0009001-0010000.
11. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0000001-0050000.
12. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0050001-0100000.
13. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0100001-0150000.14. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0150001-0200000.
15. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0200001-0250000.
16. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0250001-0300000.
17. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0300001-0350000.
18. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0350001-0400000.
19. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0400001-0450000.
20. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0450001-0500000.
21. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0500001-0510000.
22. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0510001-0520000.
23. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0520001-0530000.
24. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0530001-0540000.
25. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0540001-0550000.
26. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0550001-0560000.
27. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0560001-0570000.
28. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0570001-0572637.
29. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0572638-0622637.
30. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0622638-0672637.
31. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0672638-0722637.
32. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0722638-0772637.
33. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0772638-0822637.
34. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0822638-0872637.
35. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0872638-0922637.
36. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0922638-0972637.
37. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0972638-1022637.
38. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1022638-1072637.
39. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1072638-1082637.
40. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1082638-1092637.
41. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1092638-1102637.
42. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1102638-1112637.
43. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1112638-1122637.
44. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1122638-1132637.45. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1132638-1142637.
46. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1142638-1145274.
47. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0029628-0030000.
48. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0059628-0060000.
Poz. 57986. BEST-POL SPÓŁKA AKCYJNA w Kunach.
KRS 0000599601. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2016 r.
[BMSiG-57938/2019]

Działając na podstawie art. 358 § 3 k.s.h., Zarząd spółki Best-
-Pol S.A. z siedzibą w Kunach (KRS: 599601) ogłasza, że
w dniu 10 października 2019 roku Zarząd spółki Best-Pol S.A.
w związku z wymianą dokumentów akcji podjął uchwałę nr 1
w sprawie unieważnienia złożonych dokumentów akcji Spółki,
w których miejsce zostały wydane nowe dokumenty o nastę-
pującej treści:

Zarząd Spółki Best-Pol S.A. z siedzibą w Kunach (KRS:
0000599601) na podstawie art. 358 k.s.h. postanawia unie-
ważnić wszystkie wydane wcześniej przez Spółkę dokumenty
akcji serii A, B, C tj.:
 1. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0000001-0001000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 2. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0001001-0002000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 3. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0002001-0003000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 4. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0003001-0004000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 5. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0004001-0005000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 6. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0005001-0006000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 7. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0006001-0007000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 8. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0007001-0008000 z dnia 1 marca 2016 roku.
 9. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0008001-0009000 z dnia 1 marca 2016 roku.
10. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0009001-0010000 z dnia 1 marca 2016 roku.
11. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0000001-0050000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
12. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0050001-0100000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
13. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0100001-0150000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.14. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0150001-0200000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
15. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0200001-0250000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
16. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0250001-0300000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
17. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0300001-0350000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
18. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0350001-0400000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
19. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0400001-0450000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
20. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0450001-0500000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
21. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0500001-0510000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
22. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0510001-0520000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
23. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0520001-0530000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
24. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0530001-0540000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
25. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0540001-0550000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
26. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0550001-0560000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
27. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0560001-0570000 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
28. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0570001-0572637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
29. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0572638-0622637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
30. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0622638-0672637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
31. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0672638-0722637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
32. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0722638-0772637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
33. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0772638-0822637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
34. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0822638-0872637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
35. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0872638-0922637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
36. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0922638-0972637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
37. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0972638-1022637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
38. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1022638-1072637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
39. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1072638-1082637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
40. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1082638-1092637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
41. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1092638-1102637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
42. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1102638-1112637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
43. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1112638-1122637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
44. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1122638-1132637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.45. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1132638-1142637 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
46. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1142638-1145274 z dnia 1 grudnia 2016 roku.
47. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0000001-0005000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
48. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0005001-0010000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
49. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0010001-0015000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
50. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0015001-0020000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
51. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0020001-0025000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
52. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0025001-0030000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
53. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0030001-0035000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
54. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0035001-0040000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
55. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0040001-0045000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
56. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0045001-0050000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
57. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0050001-0055000 z dnia 1 lutego 2017 roku.
58. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0055001-0060000 z dnia 1 lutego 2017 roku.

Ponadto Zarząd Best-Pol S.A. działając na podstawie art. 358
§ 2 kodeksu spółek handlowych postanowił wystawić w miej-
sce unieważnionych dokumentów akcji, o których mowa
powyżej następujące nowe dokumenty akcji - odcinki zbio-
rowe akcji na okaziciela serii A, B, C, uwzględniając umorzenie
części akcji serii C, które zostało zarejestrowane w KRS Spółki
16 sierpnia 2019 roku:
 1. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0000001-0001000.
 2. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0001001-0002000.
 3. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0002001-0003000.
 4. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0003001-0004000.
 5. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0004001-0005000.
 6. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0005001-0006000.
 7. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0006001-0007000.
 8. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0007001-0008000.
 9. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0008001-0009000.
10. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii A o numerach:
  0009001-0010000.
11. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0000001-0050000.
12. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0050001-0100000.
13. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0100001-0150000.14. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0150001-0200000.
15. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0200001-0250000.
16. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0250001-0300000.
17. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0300001-0350000.
18. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0350001-0400000.
19. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0400001-0450000.
20. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0450001-0500000.
21. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0500001-0510000.
22. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0510001-0520000.
23. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0520001-0530000.
24. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0530001-0540000.
25. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0540001-0550000.
26. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0550001-0560000.
27. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0560001-0570000.
28. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0570001-0572637.
29. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0572638-0622637.
30. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0622638-0672637.
31. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0672638-0722637.
32. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0722638-0772637.
33. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0772638-0822637.
34. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0822638-0872637.
35. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0872638-0922637.
36. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0922638-0972637.
37. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  0972638-1022637.
38. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1022638-1072637.
39. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1072638-1082637.
40. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1082638-1092637.
41. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1092638-1102637.
42. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1102638-1112637.
43. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1112638-1122637.
44. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1122638-1132637.45. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1132638-1142637.
46. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii B o numerach:
  1142638-1145274.
47. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0029628-0030000.
48. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii C o numerach:
  0059628-0060000.
2019-09-13 178/2019 11 47170
Poz. 47170. BEST-POL SPÓŁKA AKCYJNA w Kunach.
KRS 0000599601. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2016 r.
[BMSiG-47262/2019]

Zarząd Spółki Best-Pol S.A. z siedzibą w Kunach, wpi-
sanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numeremKRS 0000599601 („Spółka”), działając na podstawie art. 358
§ 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), wzywa akcjona-
riuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji
w Spółce w celu wymiany, w terminie dwóch tygodni od
dnia ogłoszenia niniejszego wezwania, pod rygorem unieważ-
nienia dokumentów akcji. Treść dokumentów akcji stała się
nieaktualna wskutek zmiany stosunków prawnych tj. zmiany
Statutu Spółki poprzez uchylenie wymogu uzyskania zgody
Rady Nadzorczej na zbycie akcji.

                       Radca prawny
                      Wojciech Kaptur
Poz. 47170. BEST-POL SPÓŁKA AKCYJNA w Kunach.
KRS 0000599601. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2016 r.
[BMSiG-47262/2019]

Zarząd Spółki Best-Pol S.A. z siedzibą w Kunach, wpi-
sanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numeremKRS 0000599601 („Spółka”), działając na podstawie art. 358
§ 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), wzywa akcjona-
riuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji
w Spółce w celu wymiany, w terminie dwóch tygodni od
dnia ogłoszenia niniejszego wezwania, pod rygorem unieważ-
nienia dokumentów akcji. Treść dokumentów akcji stała się
nieaktualna wskutek zmiany stosunków prawnych tj. zmiany
Statutu Spółki poprzez uchylenie wymogu uzyskania zgody
Rady Nadzorczej na zbycie akcji.

                       Radca prawny
                      Wojciech Kaptur
2019-07-26 144/2019 12 38916
Poz. 38916. BEST-POL SPÓŁKA AKCYJNA w Kunach.
KRS 0000599601. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2016 r.
[BMSiG-38972/2019]

Działając na podstawie art. 359 § 3 k.s.h., Zarząd spółki Best-
-Pol S.A. z siedzibą w Kunach (KRS: 599601) ogłasza, że w dniu
19 kwietnia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Best-Pol S.A. podjęło uchwałę nr 10 w sprawie umorzenia
akcji własnych, o następującej treści:

          Uchwała nr 10
     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   BEST-POL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kunach
       z dnia 19 sierpnia 2019 roku

1. Na podstawie art. 359 § 2 oraz § 7 Statutu Spółki Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie umarza:
  b) 29.627 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzie-
    ścia siedem) akcji na okaziciela serii C o numerach od
    C0000001 do C0029627, o wartości nominalnej 10,00
    (dziesięć) złotych każda, należących w kapitale zakłado-
    wym do Iwony Michalskiej, pod warunkiem ich nabycia
    przez Spółkę w celu umorzenia,
  c) 29.627 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzie-
    ścia siedem) akcji na okaziciela serii C o numerach od
    C0030001 do C0059627, o wartości nominalnej 10,00
    (dziesięć) złotych każda, należących w kapitale zakłado-
    wym do Sylwii Pilarskiej, pod warunkiem ich nabycia
    przez Spółkę w celu umorzenia.
2. Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariusza, którego
  akcje ulegają umorzeniu, tj. za zgodą Iwony Michalskiej
  oraz Sylwii Pilarskiej w drodze nabycia akcji przez spółkę
  BEST-POL spółka akcyjna z siedzibą w Kunach (umorzenie  dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek
  handlowych).
3. Umorzenie akcji następuje w zamian za wynagrodzenie
  w wysokości 114,50 (sto czternaście i 50/100) złotych za
  jedną umarzaną akcję, tj. za łączne wynagrodzenie w wyso-
  kości 6.784.583 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt
  cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy) złote. Wynagro-
  dzenie w kwocie 3.392.291,50 (trzy miliony trzysta dzie-
  więćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden
  i 50/100) złotych zostanie wypłacone przez Spółkę Iwonie
  Michalskiej w terminie miesiąca od podjęcia niniejszej
  uchwały. Wynagrodzenie w kwocie 3.392.291,50 (trzy
  miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście
  dziewięćdziesiąt jeden i 50/100) zostanie wypłacone przez
  Spółkę Sylwii Pilarskiej w terminie miesiąca od podjęcia
  niniejszej uchwały. Wynagrodzenie za umarzane akcje
  zostanie wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie
  z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być prze-
  znaczona do podziału.
4. Zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
  w wyniku umorzenia 59.254 akcji w kapitale zakładowym
  Spółki, dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki
  o kwotę 592.540 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięć-
  set czterdzieści) złotych, tj. z kwoty 12.152.740,00 (dwana-
  ście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czter-
  dzieści) złotych do kwoty 11.560.200 (jedenaście milionów
  pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście) złotych.
5. Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,
  do obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa
  w ust. 4 powyżej nie stosuje się wymogów, o których mowa
  w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tj. Zarząd nie ogła-
  sza o obniżeniu kapitału zakładowego i nie wzywa wierzy-
  cieli do zgłoszenia roszczeń).
Poz. 38916. BEST-POL SPÓŁKA AKCYJNA w Kunach.
KRS 0000599601. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2016 r.
[BMSiG-38972/2019]

Działając na podstawie art. 359 § 3 k.s.h., Zarząd spółki Best-
-Pol S.A. z siedzibą w Kunach (KRS: 599601) ogłasza, że w dniu
19 kwietnia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Best-Pol S.A. podjęło uchwałę nr 10 w sprawie umorzenia
akcji własnych, o następującej treści:

          Uchwała nr 10
     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   BEST-POL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kunach
       z dnia 19 sierpnia 2019 roku

1. Na podstawie art. 359 § 2 oraz § 7 Statutu Spółki Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie umarza:
  b) 29.627 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzie-
    ścia siedem) akcji na okaziciela serii C o numerach od
    C0000001 do C0029627, o wartości nominalnej 10,00
    (dziesięć) złotych każda, należących w kapitale zakłado-
    wym do Iwony Michalskiej, pod warunkiem ich nabycia
    przez Spółkę w celu umorzenia,
  c) 29.627 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzie-
    ścia siedem) akcji na okaziciela serii C o numerach od
    C0030001 do C0059627, o wartości nominalnej 10,00
    (dziesięć) złotych każda, należących w kapitale zakłado-
    wym do Sylwii Pilarskiej, pod warunkiem ich nabycia
    przez Spółkę w celu umorzenia.
2. Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariusza, którego
  akcje ulegają umorzeniu, tj. za zgodą Iwony Michalskiej
  oraz Sylwii Pilarskiej w drodze nabycia akcji przez spółkę
  BEST-POL spółka akcyjna z siedzibą w Kunach (umorzenie  dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek
  handlowych).
3. Umorzenie akcji następuje w zamian za wynagrodzenie
  w wysokości 114,50 (sto czternaście i 50/100) złotych za
  jedną umarzaną akcję, tj. za łączne wynagrodzenie w wyso-
  kości 6.784.583 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt
  cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy) złote. Wynagro-
  dzenie w kwocie 3.392.291,50 (trzy miliony trzysta dzie-
  więćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden
  i 50/100) złotych zostanie wypłacone przez Spółkę Iwonie
  Michalskiej w terminie miesiąca od podjęcia niniejszej
  uchwały. Wynagrodzenie w kwocie 3.392.291,50 (trzy
  miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście
  dziewięćdziesiąt jeden i 50/100) zostanie wypłacone przez
  Spółkę Sylwii Pilarskiej w terminie miesiąca od podjęcia
  niniejszej uchwały. Wynagrodzenie za umarzane akcje
  zostanie wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie
  z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być prze-
  znaczona do podziału.
4. Zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
  w wyniku umorzenia 59.254 akcji w kapitale zakładowym
  Spółki, dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki
  o kwotę 592.540 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięć-
  set czterdzieści) złotych, tj. z kwoty 12.152.740,00 (dwana-
  ście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czter-
  dzieści) złotych do kwoty 11.560.200 (jedenaście milionów
  pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście) złotych.
5. Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,
  do obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa
  w ust. 4 powyżej nie stosuje się wymogów, o których mowa
  w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tj. Zarząd nie ogła-
  sza o obniżeniu kapitału zakładowego i nie wzywa wierzy-
  cieli do zgłoszenia roszczeń).
2019-07-17 137/2019 16 37214
Poz. 37214. BEST-POL SPÓŁKA AKCYJNA w Kunach.
KRS 0000599601. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2016 r.
[BMSiG-37197/2019]

Działając na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek han-
dlowych akcjonariusz Best-Pol S.A. z siedzibą w Kunach,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000599601, reprezentujący połowę kapitału zakłado-
wego, zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 sierpnia 2019 r.,
o godz. 800, w Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda-Trzebiatow-
ski przy ul. Pułaskiego 28/3, 60-607 Poznań, oraz wyznacze-
niu na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza
Rutkowskiego i upoważnieniu go do otwarcia i prowadzenia
Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad:

  1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
  2) stwierdzenie prawidłowości odbycia się Walnego Zgro-
   madzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do
   podejmowania uchwał,
  3) podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków
   Rady Nadzorczej,
  4) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków
   Rady Nadzorczej,
  5) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Miejsce do złożenia akcji przed Walnym Zgromadzeniem:
Kancelaria Notarialna Paweł Żmuda-Trzebiatowski, ul. Puła-
skiego 28/3, 60-607 Poznań.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 sierp-
nia 2019 roku zostanie przygotowana i złożona przez akcjo-nariusza zwołującego NWZ zgodnie z przepisami Kodeksu
spółek handlowych.
Poz. 37214. BEST-POL SPÓŁKA AKCYJNA w Kunach.
KRS 0000599601. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2016 r.
[BMSiG-37197/2019]

Działając na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek han-
dlowych akcjonariusz Best-Pol S.A. z siedzibą w Kunach,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000599601, reprezentujący połowę kapitału zakłado-
wego, zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 sierpnia 2019 r.,
o godz. 800, w Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda-Trzebiatow-
ski przy ul. Pułaskiego 28/3, 60-607 Poznań, oraz wyznacze-
niu na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza
Rutkowskiego i upoważnieniu go do otwarcia i prowadzenia
Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad:

  1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
  2) stwierdzenie prawidłowości odbycia się Walnego Zgro-
   madzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do
   podejmowania uchwał,
  3) podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków
   Rady Nadzorczej,
  4) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków
   Rady Nadzorczej,
  5) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Miejsce do złożenia akcji przed Walnym Zgromadzeniem:
Kancelaria Notarialna Paweł Żmuda-Trzebiatowski, ul. Puła-
skiego 28/3, 60-607 Poznań.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 sierp-
nia 2019 roku zostanie przygotowana i złożona przez akcjo-nariusza zwołującego NWZ zgodnie z przepisami Kodeksu
spółek handlowych.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki