Szczegóły spółki

Nazwa ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1132901858
REGON 363610154
KRS 0000598267
Adres ul. Grzybowska 2 lok. 43, 00-131 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.47 0.49
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.87 0.98
Płynność bieżąca (CR) 13.81 10.67
Płynność szybka (QR) 13.81 10.67
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.87 0.98
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 32.37% 5.65%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 34.22% 4.71%
Rentowność aktywów (ROA) 18.3% 2.38%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-08 130/2019 1107 589994
Poz. 589994. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/137346/19/733]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 589994. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/137346/19/733]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1107 589995
Poz. 589995. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/137346/19/134]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 589995. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/137346/19/134]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1107 589996
Poz. 589996. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/137346/19/535]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 589996. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/137346/19/535]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1107 589997
Poz. 589997. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/137346/19/936]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 589997. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/137346/19/936]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-21 119/2019 511 436193
Poz. 436193. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/40766/19/95]
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. WALUCH 2. ŁUKASZ
JANUSZ 3. 77112109512
Poz. 436193. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/40766/19/95]
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. WALUCH 2. ŁUKASZ
JANUSZ 3. 77112109512
2019-01-16 11/2019 266 26596
Poz. 26596. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/86303/18/13]

W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:


1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. GŁOWACKA
2. ZUZANNA MARIA 3. 79080200442
Poz. 26596. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/86303/18/13]

W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:


1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. GŁOWACKA
2. ZUZANNA MARIA 3. 79080200442
2018-12-10 238/2018 449 1157753
Poz. 1157753. ADVISORY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000598267. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.01.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/68393/18/30]

W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WALECZ-
NYCH nr domu 34 nr lokalu 2 kod pocztowy 03-916
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA
nr domu 2 nr lokalu 43 kod pocztowy 00-131 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1157753. ADVISORY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000598267. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.01.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/68393/18/30]

W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WALECZ-
NYCH nr domu 34 nr lokalu 2 kod pocztowy 03-916
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA
nr domu 2 nr lokalu 43 kod pocztowy 00-131 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
2018-10-04 193/2018 622 549239
Poz. 549239. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/380754/18/207]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 549239. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/380754/18/207]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-03 192/2018 651 539421
Poz. 539421. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/380751/18/4]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 539421. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/380751/18/4]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-03 192/2018 651 539422
Poz. 539422. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/380752/18/405]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 539422. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/380752/18/405]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-03 192/2018 651 539423
Poz. 539423. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/380753/18/806]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 539423. ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000598267. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.01.2016.
[RDF/380753/18/806]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki