Szczegóły spółki

Nazwa "DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8883124123
REGON 363543370
KRS 0000597259
Adres ul. Świętego Antoniego 44/46A lok. 2, 87-800 Włocławek
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2830Z — produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2019-06-28 124/2019 794
Poz. 483525. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/127453/19/70]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483525. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/127453/19/70]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 794
Poz. 483526. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/127453/19/471]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483526. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/127453/19/471]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 794
Poz. 483527. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/127453/19/872]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483527. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/127453/19/872]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 794
Poz. 483528. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/127453/19/273]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483528. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/127453/19/273]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 15
Poz. 24500. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN I ODLEW-
NIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA AKCYJNA we Wło-
cławku. KRS 0000597259. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2016 r.
[BMSiG-24089/2019]

Zarząd spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlew-
nia Żelaza H. Műhsam” S.A. z siedzibą we Włocławku
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki na dzień
12 czerwca 2019 r. w kancelarii notarialnej not. Jolanty Nie-
dziela i Magdaleny Karczewskiej-Woźnica w Warszawie przy
ul. E. Plater 20/8, o godz. 1100.... (rozwiń)
Poz. 24500. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN I ODLEW-
NIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA AKCYJNA we Wło-
cławku. KRS 0000597259. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2016 r.
[BMSiG-24089/2019]

Zarząd spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlew-
nia Żelaza H. Műhsam” S.A. z siedzibą we Włocławku
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki na dzień
12 czerwca 2019 r. w kancelarii notarialnej not. Jolanty Nie-
dziela i Magdaleny Karczewskiej-Woźnica w Warszawie przy
ul. E. Plater 20/8, o godz. 1100.... (rozwiń)
2018-09-18 181/2018 647
Poz. 428523. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/268409/18/788]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428523. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/268409/18/788]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 647
Poz. 428524. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/268410/18/500]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428524. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/268410/18/500]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-17 180/2018 646
Poz. 418804. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/268407/18/986]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 418804. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/268407/18/986]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-17 180/2018 646
Poz. 418805. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/268408/18/387]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 418805. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN
I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000597259. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.01.2016.
[RDF/268408/18/387]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-01 105/2018 16
Poz. 23190. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN I ODLEW-
NIA ŻELAZA H. MÜHSAM” SPÓŁKA AKCYJNA we Wło-
cławku. KRS 0000597259. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2016 r.
[BMSiG-22819/2018]

Zarząd spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlew-
nia Żelaza H. Mühsam” S.A. z siedzibą we Włocławku
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki na dzień
27 czerwca 2018 r. w kancelarii notarialnej not. Jolanty Nie-
dziela i Magdaleny Karczewskiej-Woźnica w Warszawie przy
ul. E. Plater 20/8, o godz. 1000.... (rozwiń)
Poz. 23190. „DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN I ODLEW-
NIA ŻELAZA H. MÜHSAM” SPÓŁKA AKCYJNA we Wło-
cławku. KRS 0000597259. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2016 r.
[BMSiG-22819/2018]

Zarząd spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlew-
nia Żelaza H. Mühsam” S.A. z siedzibą we Włocławku
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki na dzień
27 czerwca 2018 r. w kancelarii notarialnej not. Jolanty Nie-
dziela i Magdaleny Karczewskiej-Woźnica w Warszawie przy
ul. E. Plater 20/8, o godz. 1000.... (rozwiń)