Szczegóły spółki

Nazwa NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010537389
REGON 363505173
KRS 0000595165
Adres ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7211Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
  • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • 7120A — badania i analizy związane z jakością żywności
  • 7120B — pozostałe badania i analizy techniczne
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 2120Z — produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
  • 7490Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.36 0.6
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.55 1.48
Płynność bieżąca (CR) 3.58 2.74
Płynność szybka (QR) 3.58 2.69
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.55 1.48
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. -117.5%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -1.93% -0.53%
Rentowność aktywów (ROA) -1.24% -0.21%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-05 24/2020 313 54022
Poz. 54022. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/6135/20/497]

W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA
WARYŃSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 00-645
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica UL. RAKOWIECKA
nr domu 36 kod pocztowy 02-532 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Poz. 54022. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/6135/20/497]

W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA
WARYŃSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 00-645
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica UL. RAKOWIECKA
nr domu 36 kod pocztowy 02-532 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
2019-09-05 172/2019 391 1008027
Poz. 1008027. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/49903/19/807]

W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CIACH 2. TOMASZ ADAM 3. 65092200314
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOPEĆ
2. KAMIL MICHAŁ 3. 87090508195 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. CIACH 2. PAWEŁ MICHAŁ
3. 68060600633 wpisać: 2 1. CIACH 2. TOMASZ
ADAM 3. 65092200314
Poz. 1008027. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/49903/19/807]

W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CIACH 2. TOMASZ ADAM 3. 65092200314
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOPEĆ
2. KAMIL MICHAŁ 3. 87090508195 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. CIACH 2. PAWEŁ MICHAŁ
3. 68060600633 wpisać: 2 1. CIACH 2. TOMASZ
ADAM 3. 65092200314
2019-07-22 140/2019 1144 790062
Poz. 790062. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/154099/19/107]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790062. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/154099/19/107]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1144 790063
Poz. 790063. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/154099/19/508]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790063. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/154099/19/508]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1144 790064
Poz. 790064. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/154099/19/909]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790064. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/154099/19/909]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1144 790065
Poz. 790065. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/154099/19/310]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790065. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/154099/19/310]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-26 209/2018 1162 813988
Poz. 813988. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/573572/18/191]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813988. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/573572/18/191]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1162 813989
Poz. 813989. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/607006/18/348]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813989. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/607006/18/348]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1114 773881
Poz. 773881. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/526852/18/30]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773881. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/526852/18/30]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1160 733675
Poz. 733675. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/688181/18/139]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733675. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/688181/18/139]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-16 201/2018 893 656826
Poz. 656826. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/482773/18/660]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 656826. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/482773/18/660]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-16 201/2018 893 656827
Poz. 656827. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/482774/18/61]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 656827. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/482774/18/61]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-16 201/2018 893 656828
Poz. 656828. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/482775/18/462]W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 656828. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/482775/18/462]W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-15 200/2018 845 640019
Poz. 640019. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/463501/18/466]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 640019. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/463501/18/466]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 773 624044
Poz. 624044. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/463499/18/462]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 624044. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/463499/18/462]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 773 624045
Poz. 624045. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/463500/18/65]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 624045. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000595165. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.01.2016.
[RDF/463500/18/65]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki