Szczegóły spółki

Nazwa EKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6792670020
REGON 356266133
KRS 0000594518
Adres Kokotów 913, 32-002
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2223Z — produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
  • 2512Z — produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 4332Z — zakładanie stolarki budowlanej
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
  • 7711Z — wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
  • 7732Z — wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
  • 8211Z — działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.23 0.55
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.3 1.21
Płynność bieżąca (CR) 4.4 1.86
Płynność szybka (QR) 3.74 1.49
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.3 1.21
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.7% 12.17%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 12.26% 17.62%
Rentowność aktywów (ROA) 9.42% 7.97%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki