Szczegóły spółki

Nazwa KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5223048561
REGON 363233562
KRS 0000590646
Adres Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • 4791Z — sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
  • 6492Z — pozostałe formy udzielania kredytów
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 6832Z — zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.51 0.52
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.03 1.08
Płynność bieżąca (CR) 237.09 166.43
Płynność szybka (QR) 237.09 166.43
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.03 1.08
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.98% -0.19%
Rentowność aktywów (ROA) 1.47% -0.09%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-03 02/2020 372 5982
Poz. 5982. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184861/19/420]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 5982. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184861/19/420]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 372 5983
Poz. 5983. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184862/19/132]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 5983. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184862/19/132]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 372 5984
Poz. 5984. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184862/19/533]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2019 okres OD
14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 5984. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184862/19/533]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2019 okres OD
14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 372 5985
Poz. 5985. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184862/19/934]
W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 5985. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184862/19/934]
W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 373 5986
Poz. 5986. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184862/19/335]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 5986. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184862/19/335]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 373 5987
Poz. 5987. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184862/19/736]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 5987. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184862/19/736]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 373 5988
Poz. 5988. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184992/19/907]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 5988. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184992/19/907]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 373 5989
Poz. 5989. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184992/19/308]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 5989. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184992/19/308]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 373 5990
Poz. 5990. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184992/19/709]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 5990. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184992/19/709]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 373 5991
Poz. 5991. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184992/19/110]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 5991. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184992/19/110]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 373 5992
Poz. 5992. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184992/19/511]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 5992. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184992/19/511]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 373 5993
Poz. 5993. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184992/19/912]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 5993. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/184992/19/912]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 373 5994
Poz. 5994. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185031/19/754]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 5994. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185031/19/754]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 373 5995
Poz. 5995. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185031/19/155]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 5995. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185031/19/155]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 373 5996
Poz. 5996. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185031/19/556]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 5996. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185031/19/556]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 373 5997
Poz. 5997. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185032/19/268]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 5997. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185032/19/268]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 373 5998
Poz. 5998. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185032/19/669]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 5998. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185032/19/669]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 373 5999
Poz. 5999. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185032/19/70]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 5999. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185032/19/70]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 373 6000
Poz. 6000. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185071/19/757]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 6000. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185071/19/757]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 373 6001
Poz. 6001. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185071/19/158]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 6001. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185071/19/158]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 373 6002
Poz. 6002. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185071/19/559]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 6002. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185071/19/559]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 373 6003
Poz. 6003. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185071/19/960]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 6003. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185071/19/960]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 373 6004
Poz. 6004. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185072/19/672]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 6004. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185072/19/672]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 373 6005
Poz. 6005. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185072/19/73]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 6005. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185072/19/73]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 373 6006
Poz. 6006. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185111/19/217]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 6006. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185111/19/217]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 373 6007
Poz. 6007. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185111/19/618]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 6007. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185111/19/618]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 374 6008
Poz. 6008. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185111/19/19]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 6008. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185111/19/19]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 374 6009
Poz. 6009. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185111/19/420]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 6009. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185111/19/420]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 374 6010
Poz. 6010. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185111/19/821]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 6010. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185111/19/821]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 374 6011
Poz. 6011. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185111/19/222]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 6011. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185111/19/222]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 374 6012
Poz. 6012. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185150/19/904]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 6012. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185150/19/904]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 374 6013
Poz. 6013. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185150/19/305]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 6013. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185150/19/305]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 374 6014
Poz. 6014. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185150/19/706]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 6014. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185150/19/706]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 374 6015
Poz. 6015. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185150/19/107]
W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 6015. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185150/19/107]
W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 374 6016
Poz. 6016. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185150/19/508]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 6016. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185150/19/508]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.12.2015 DO 31.12.2016
2020-01-03 02/2020 374 6017
Poz. 6017. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185151/19/220]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 6017. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/185151/19/220]

W dniu 21.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-25 143/2019 1056 850449
Poz. 850449. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/163740/19/877]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 850449. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/163740/19/877]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-25 143/2019 1056 850450
Poz. 850450. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/163740/19/278]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 850450. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/163740/19/278]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-25 143/2019 1056 850451
Poz. 850451. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/163740/19/679]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 850451. KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000590646. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[RDF/163740/19/679]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki