Szczegóły spółki

Nazwa V-PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010517263
REGON 362928463
KRS 0000583606
Adres ul. Grzybowska 87 lok. VIIP., 00-844 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.33 0.83
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.49 4.87
Płynność bieżąca (CR) 0.71 0.99
Płynność szybka (QR) 0.71 0.99
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.49 4.87
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -6.82% 1.73%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -9.12% 8.35%
Rentowność aktywów (ROA) -6.12% 1.42%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki