Szczegóły spółki

Nazwa SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6342848624
REGON 362805826
KRS 0000581115
Adres ul. Tadeusza Kościuszki 227, 40-600 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.08 0.08
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.08 0.09
Płynność bieżąca (CR) 58.93 1.4
Płynność szybka (QR) 58.93 1.4
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.08 0.09
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -8.0% 5.38%
Rentowność aktywów (ROA) -7.39% 4.93%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-04 23/2020 255 51665
Poz. 51665. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.10.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/332/20/70]

W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści: 
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 51665. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.10.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/332/20/70]

W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści: 
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-07-24 142/2019 1030 830168
Poz. 830168. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/908]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830168. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/908]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1030 830169
Poz. 830169. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/309]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830169. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/309]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1030 830170
Poz. 830170. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/710]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830170. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/710]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1030 830171
Poz. 830171. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/111]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830171. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/111]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1030 830172
Poz. 830172. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/512]


W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830172. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/512]


W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1031 830173
Poz. 830173. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/913]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830173. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/913]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1031 830174
Poz. 830174. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/314]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830174. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/314]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1031 830175
Poz. 830175. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/715]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830175. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/159753/19/715]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-16 222/2018 1271 1052615
Poz. 1052615. SENETIC HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.10.2015.
[RDF/842592/18/951]

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052615. SENETIC HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.10.2015.
[RDF/842592/18/951]

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1272 1052616
Poz. 1052616. SENETIC HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.10.2015.
[RDF/842593/18/352]

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052616. SENETIC HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.10.2015.
[RDF/842593/18/352]

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1272 1052617
Poz. 1052617. SENETIC HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.10.2015.
[RDF/842594/18/753]

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052617. SENETIC HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.10.2015.
[RDF/842594/18/753]

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1272 1052618
Poz. 1052618. SENETIC HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.10.2015.
[RDF/842595/18/154]

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052618. SENETIC HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.10.2015.
[RDF/842595/18/154]

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-07 216/2018 1219 944720
Poz. 944720. SENETIC HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.10.2015.
[RDF/768577/18/684]

W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944720. SENETIC HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.10.2015.
[RDF/768577/18/684]

W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-07 216/2018 1219 944721
Poz. 944721. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/768578/18/85]

W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944721. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/768578/18/85]

W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-07 216/2018 1219 944722
Poz. 944722. SENETIC HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.10.2015.
[RDF/768579/18/486]


W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944722. SENETIC HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.10.2015.
[RDF/768579/18/486]


W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-07 216/2018 1219 944723
Poz. 944723. SENETIC HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.10.2015.
[RDF/768580/18/198]

W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944723. SENETIC HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000581115. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.10.2015.
[RDF/768580/18/198]

W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-14 179/2018 631 409348
Poz. 409348. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.10.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20756/18/757]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SCHATTON
2. MAŁGORZATA 3. 89110914061 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 409348. SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581115. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.10.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20756/18/757]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SCHATTON
2. MAŁGORZATA 3. 89110914061 4. PROKURA
SAMOISTNA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki