Szczegóły spółki

Nazwa "AMZ-KUTNO" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7752104740
REGON 472204412
KRS 0000581019
Adres ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno
Telefon 0243552591
Faks 0243552591
E-mail amz@amz.pl
WWW www.amz.pl
PKD
  • 2910E — produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.27 0.22
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.38 0.29
Płynność bieżąca (CR) 6.4 8.06
Płynność szybka (QR) 5.23 6.91
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.38 0.29
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 14.6% 10.18%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 15.5% 11.37%
Rentowność aktywów (ROA) 11.26% 8.84%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-02 126/2019 911 512612
Poz. 512612. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11112/19/330]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12
KWIETNIA 2019 R., NOTARIUSZ STANISŁAW KALU-
SIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE,
REPERTORIUM A NR 445/2019, W § 7 DODANO
PKT 42
Poz. 512612. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11112/19/330]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12
KWIETNIA 2019 R., NOTARIUSZ STANISŁAW KALU-
SIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE,
REPERTORIUM A NR 445/2019, W § 7 DODANO
PKT 42
2019-05-02 85/2019 327 256125
Poz. 256125. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2015.
[RDF/108618/19/884]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 256125. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2015.
[RDF/108618/19/884]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-02 85/2019 327 256126
Poz. 256126. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2015.
[RDF/108618/19/285]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 256126. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2015.
[RDF/108618/19/285]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-02 85/2019 327 256127
Poz. 256127. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2015.
[RDF/108618/19/686]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 256127. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2015.
[RDF/108618/19/686]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-02 85/2019 327 256128
Poz. 256128. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2015.
[RDF/108618/19/87]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 256128. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2015.
[RDF/108618/19/87]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-06-14 114/2018 359 180860
Poz. 180860. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2015.
[RDF/34473/18/184]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 180860. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2015.
[RDF/34473/18/184]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-14 114/2018 359 180861
Poz. 180861. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2015.
[RDF/34474/18/585]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 180861. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2015.
[RDF/34474/18/585]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-14 114/2018 359 180862
Poz. 180862. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2015.
[RDF/34475/18/986]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 180862. „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000581019. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2015.
[RDF/34475/18/986]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki