Szczegóły spółki

Nazwa GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6772393787
REGON 362763482
KRS 0000579269
Adres ul. Królowej Jadwigi 107A, 30-209 Kraków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-12 29/2020 258 65353
Poz. 65353. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000579269. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.10.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3711/20/644]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. UCHACZ 2. RAFAŁ 3. 76092115458 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. UCHACZ 2. MICHAŁ
3. 91121106975 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 65353. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000579269. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.10.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3711/20/644]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. UCHACZ 2. RAFAŁ 3. 76092115458 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. UCHACZ 2. MICHAŁ
3. 91121106975 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-10 132/2019 1109 629554
Poz. 629554. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000579269. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/140104/19/363]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629554. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000579269. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/140104/19/363]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1109 629555
Poz. 629555. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000579269. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/140104/19/764]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629555. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000579269. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/140104/19/764]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1109 629556
Poz. 629556. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000579269. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/140104/19/165]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629556. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000579269. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/140104/19/165]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-12 177/2018 736 389130
Poz. 389130. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000579269. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/234036/18/839]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389130. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000579269. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/234036/18/839]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 736 389131
Poz. 389131. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000579269. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/234037/18/240]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389131. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000579269. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/234037/18/240]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 736 389132
Poz. 389132. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000579269. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/234038/18/641]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389132. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000579269. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/234038/18/641]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki