Szczegóły spółki

Nazwa WI INWESTYCJE SELEKTYWNE 2 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010508838
REGON 362573592
KRS 0000577085
Adres ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-10 27/2020 385 61860
Poz. 61860. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4477/20/744]

W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000577085
Poz. 61860. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4477/20/744]

W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000577085
2019-10-29 210/2019 447 1097846
Poz. 1097846. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/179782/19/837]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1097846. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/179782/19/837]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-10-29 210/2019 447 1097847
Poz. 1097847. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/179783/19/549]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1097847. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/179783/19/549]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-10-29 210/2019 447 1097848
Poz. 1097848. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/179783/19/950]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1097848. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/179783/19/950]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-17 76/2019 505 219503
Poz. 219503. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/106129/19/734]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 219503. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/106129/19/734]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-17 76/2019 505 219504
Poz. 219504. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/106129/19/135]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 219504. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/106129/19/135]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-17 76/2019 505 219505
Poz. 219505. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/106129/19/536]
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 219505. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/106129/19/536]
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-10 71/2019 437 196035
Poz. 196035. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/12076/19/830]

W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla
pozycji: 1. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE FUN-
DUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW
NIEPUBLICZNYCH 3. 146888305) wykreślić: 1. WI
INWESTYCJE SELEKTYWNE FUNDUSZ INWESTY-
CYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
wpisać: 1. INWESTYCJE SELEKTYWNE FUNDUSZ
INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPU-
BLICZNYCH W LIKWIDACJI wykreślić: 5. TAK wpi-
sać: 5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYGODZKI
2. PIOTR 3. 60073004576 wpisać: 2 1. PUTYŁO
2. TOMASZ 3. 66111611135 3 1. DIETRICH 2. MARCIN
WITOLD 3. 67051800171
Poz. 196035. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/12076/19/830]

W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla
pozycji: 1. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE FUN-
DUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW
NIEPUBLICZNYCH 3. 146888305) wykreślić: 1. WI
INWESTYCJE SELEKTYWNE FUNDUSZ INWESTY-
CYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
wpisać: 1. INWESTYCJE SELEKTYWNE FUNDUSZ
INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPU-
BLICZNYCH W LIKWIDACJI wykreślić: 5. TAK wpi-
sać: 5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYGODZKI
2. PIOTR 3. 60073004576 wpisać: 2 1. PUTYŁO
2. TOMASZ 3. 66111611135 3 1. DIETRICH 2. MARCIN
WITOLD 3. 67051800171
2019-02-27 41/2019 271 88078
Poz. 88078. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/970280/19/477]

W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 88078. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/970280/19/477]

W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-12-06 236/2018 320 1152089
Poz. 1152089. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/43938/18/346]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRY-
JEWSKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257
3 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055 wpisać:
4 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW 3. 72061603175
5 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR 3. 60073004576
Poz. 1152089. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/43938/18/346]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRY-
JEWSKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257
3 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055 wpisać:
4 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW 3. 72061603175
5 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR 3. 60073004576
2018-11-20 224/2018 1728 1092537
Poz. 1092537. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17422/18/377]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.03.2018
R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KAN-
CELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/207; REP. A NR
2859/2018; ZMIANA §10 STATUTU
Poz. 1092537. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17422/18/377]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.03.2018
R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KAN-
CELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/207; REP. A NR
2859/2018; ZMIANA §10 STATUTU
2018-02-23 39/2018 280 52875
Poz. 52875. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8134/18/261]

W dniu 16.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2018 okres
OD 27.07.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 27.07.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 27.07.2015 DO 31.12.2016
Poz. 52875. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8134/18/261]

W dniu 16.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2018 okres
OD 27.07.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 27.07.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 27.07.2015 DO 31.12.2016
2018-02-23 39/2018 280 52876
Poz. 52876. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1930/18/968]

W dniu 16.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAW-
SKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA nr domu
5 kod pocztowy 53-017 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.11.2017 R., REP. A NR 10229/2017, NOTARIUSZ
WISŁAWA BOĆ - MAZUR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONO W CAŁOŚCI
DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI I PRZY-
JĘTO NOWĄ TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KUSTRA 2. ANDRZEJ DAWID
3. 66081509458 wpisać: 2 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ
3. 69061400055
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA-
GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 31 Z POŚREDNIC-
TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA-
CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 2. 96 0 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
wpisać: 9 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH 10 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ
UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 11
2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 12 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ-
TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 13 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ


WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 14 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDU-
ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA       h) Spółdzielnie
Poz. 52876. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
2 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000577085. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1930/18/968]

W dniu 16.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAW-
SKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA nr domu
5 kod pocztowy 53-017 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.11.2017 R., REP. A NR 10229/2017, NOTARIUSZ
WISŁAWA BOĆ - MAZUR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONO W CAŁOŚCI
DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI I PRZY-
JĘTO NOWĄ TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KUSTRA 2. ANDRZEJ DAWID
3. 66081509458 wpisać: 2 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ
3. 69061400055
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA-
GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 31 Z POŚREDNIC-
TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA-
CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 2. 96 0 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
wpisać: 9 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH 10 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ
UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 11
2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 12 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ-
TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 13 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ


WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 14 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDU-
ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA       h) Spółdzielnie

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki