Szczegóły spółki

Nazwa JT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7792298897
REGON 300454878
KRS 0000576198
Adres ul. Płochocińska 111, 03-044 Warszawa
Telefon 0226325605
Faks 0226325605
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4221Z — roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
  • 4299Z — roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 4313Z — wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
  • 4322Z — wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  • 4329Z — wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  • 4399Z — pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.69 0.7
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.21 2.34
Płynność bieżąca (CR) 1.51 1.33
Płynność szybka (QR) 1.02 0.95
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.21 2.34
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.95% 2.53%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 14.62% 8.55%
Rentowność aktywów (ROA) 4.55% 2.56%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki