Szczegóły spółki

Nazwa OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5492442024
REGON 362458460
KRS 0000574572
Adres ul. Chemików 4, 32-600 Oświęcim
Telefon 608 087 813
Faks 608 087 813
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 9312Z — działalność klubów sportowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.14 0.47
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.16 0.88
Płynność bieżąca (CR) 6.93 2.11
Płynność szybka (QR) 3.52 1.69
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.16 0.88
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.11% 1.01%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.53% 5.58%
Rentowność aktywów (ROA) 4.76% 2.97%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-24 58/2020 265 138468
Poz. 138468. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3888/20/799]

W dniu 16.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PIERKIEL 2. SARAH
3. 90042913361 wpisać: 2 1. WITOS 2. PAWEŁ
3. 77121609373
Poz. 138468. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3888/20/799]

W dniu 16.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PIERKIEL 2. SARAH
3. 90042913361 wpisać: 2 1. WITOS 2. PAWEŁ
3. 77121609373
2019-08-08 153/2019 371 958804
Poz. 958804. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12164/19/808]

W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. FRAŚ
2. BOŻENA 3. 61041005863 4. PROKURA
SAMOISTNA wpisać: 2 1. BRÓZDA 2. MICHAŁ
3. 82072403675 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 958804. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12164/19/808]

W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. FRAŚ
2. BOŻENA 3. 61041005863 4. PROKURA
SAMOISTNA wpisać: 2 1. BRÓZDA 2. MICHAŁ
3. 82072403675 4. PROKURA SAMOISTNA
2019-07-10 132/2019 1121 629810
Poz. 629810. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/140318/19/499]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629810. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/140318/19/499]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1121 629811
Poz. 629811. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/140319/19/211]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629811. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/140319/19/211]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1121 629812
Poz. 629812. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/140319/19/612]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629812. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/140319/19/612]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1121 629813
Poz. 629813. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/140319/19/13]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629813. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/140319/19/13]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-05 214/2018 1216 910561
Poz. 910561. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/14615/18/248]W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. ŚWIDERGAŁ
2. NIKODEM 3. 85010704339 wpisać: 2 1. GŁOWNIA
2. PAWEŁ 3. 80051816537
Poz. 910561. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/14615/18/248]W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. ŚWIDERGAŁ
2. NIKODEM 3. 85010704339 wpisać: 2 1. GŁOWNIA
2. PAWEŁ 3. 80051816537
2018-10-11 198/2018 781 608993
Poz. 608993. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/11496/18/802]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FRAŚ 2. BOŻENA 3. 61041005863 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-


ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. AUGUSTYN 2. WITOLD
3. 73010102455 wpisać: 2 1. PIERKIEL 2. SARAH
3. 90042913361
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. FRAŚ 2. BOŻENA
3. 61041005863 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 608993. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/11496/18/802]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FRAŚ 2. BOŻENA 3. 61041005863 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-


ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. AUGUSTYN 2. WITOLD
3. 73010102455 wpisać: 2 1. PIERKIEL 2. SARAH
3. 90042913361
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. FRAŚ 2. BOŻENA
3. 61041005863 4. PROKURA SAMOISTNA
2018-09-06 173/2018 390 359720
Poz. 359720. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/203801/18/587]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 359720. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/203801/18/587]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-06 173/2018 390 359721
Poz. 359721. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/203802/18/988]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 359721. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/203802/18/988]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-06 173/2018 390 359722
Poz. 359722. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/203803/18/389]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 359722. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/203803/18/389]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 426 354429
Poz. 354429. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/203800/18/186]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354429. OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000574572. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2015.
[RDF/203800/18/186]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki