Szczegóły spółki

Nazwa WI INWESTYCJE SELEKTYWNE 1 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010501782
REGON 362268506
KRS 0000570669
Adres ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-02-13 30/2020 290
Poz. 67556. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4992/20/886]

W dniu 07.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000570669
Poz. 67556. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4992/20/886]

W dniu 07.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000570669
2019-11-14 220/2019 354
Poz. 1122687. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/181126/19/697]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1122687. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/181126/19/697]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-14 220/2019 354
Poz. 1122688. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/181126/19/98]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1122688. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/181126/19/98]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-14 220/2019 354
Poz. 1122689. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/181126/19/499]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1122689. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/181126/19/499]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-17 76/2019 505
Poz. 219500. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/106116/19/868]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 219500. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/106116/19/868]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-17 76/2019 505
Poz. 219501. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/106116/19/269]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 219501. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/106116/19/269]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-17 76/2019 505
Poz. 219502. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/106116/19/670]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 219502. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/106116/19/670]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-05 68/2019 711
Poz. 181561. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11835/19/882]

W dniu 29.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla
pozycji: 1. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE FUN-
DUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW
NIEPUBLICZNYCH 3. 146888305) wykreślić: 1. WI
INWESTYCJE SELEKTYWNE FUNDUSZ INWESTY-
CYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
wpisać: 1. INWESTYCJE SELEKTYWNE FUNDUSZ
INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPU-
BLICZNYCH W LIKWIDACJI wykreślić: 5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DMOCH GOŁECKA
2. ANNA 3. 73061900040 2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 wpisać: 3 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135 4 1. DIETRICH 2. MARCIN WITOLD
3. 67051800171
Poz. 181561. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11835/19/882]

W dniu 29.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla
pozycji: 1. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE FUN-
DUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW
NIEPUBLICZNYCH 3. 146888305) wykreślić: 1. WI
INWESTYCJE SELEKTYWNE FUNDUSZ INWESTY-
CYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
wpisać: 1. INWESTYCJE SELEKTYWNE FUNDUSZ
INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPU-
BLICZNYCH W LIKWIDACJI wykreślić: 5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DMOCH GOŁECKA
2. ANNA 3. 73061900040 2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 wpisać: 3 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135 4 1. DIETRICH 2. MARCIN WITOLD
3. 67051800171
2019-02-27 41/2019 271
Poz. 88077. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/970266/19/241]

W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 88077. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/970266/19/241]

W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-11-05 214/2018 1228
Poz. 910775. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19026/18/719]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.03.2018
R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ - MAZUR, KAN-
CELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/207, REPERTORIUM
A NR 2868/2018 - ZMIENIONO: § 10 STATUTU.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRY-
JEWSKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257
3 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055 wpisać:
4 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW 3. 72061603175
5 1. DMOCH GOŁECKA 2. ANNA 3. 73061900040
6 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR 3. 60073004576
Poz. 910775. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19026/18/719]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIOSENNA
nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy
50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.03.2018
R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ - MAZUR, KAN-
CELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/207, REPERTORIUM
A NR 2868/2018 - ZMIENIONO: § 10 STATUTU.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRY-
JEWSKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257
3 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. 69061400055 wpisać:
4 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW 3. 72061603175
5 1. DMOCH GOŁECKA 2. ANNA 3. 73061900040
6 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR 3. 60073004576
2018-02-26 40/2018 284
Poz. 54108. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4065/18/240]

W dniu 19.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miej-
scowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WRO-
CŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WRO-
CŁAW wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod
pocztowy 02-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIO-
SENNA nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.11.2017 R., REP. A NR 10231/2017, NOTARIUSZ
WISŁAWA BOĆ - MAZUR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONY W CAŁO-
ŚCI DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI,
KTÓRY PRZYJĄŁ NOWĄ TREŚĆ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ WYMA-
GANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. W PRZY-
PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPRE-
ZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIA-
ŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KUSTRA 2. ANDRZEJ DAWID
3. 66081509458 wpisać: 2 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ
3. 69061400055
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA-
GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 31 Z POŚREDNIC-
TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA-
CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 2. 96 0 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
wpisać: 9 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH 10 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ
UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 11
2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 12 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ-
TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 13 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 14 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDU-
ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 54108. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4065/18/240]

W dniu 19.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miej-
scowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WRO-
CŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WRO-
CŁAW wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod
pocztowy 02-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WIO-
SENNA nr domu 5 kod pocztowy 53-017 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.11.2017 R., REP. A NR 10231/2017, NOTARIUSZ
WISŁAWA BOĆ - MAZUR, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONY W CAŁO-
ŚCI DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI,
KTÓRY PRZYJĄŁ NOWĄ TREŚĆ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ WYMA-
GANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. W PRZY-
PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPRE-
ZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIA-
ŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KUSTRA 2. ANDRZEJ DAWID
3. 66081509458 wpisać: 2 1. PRĄDZYŃSKI 2. RAFAŁ
3. 69061400055
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA-
GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 31 Z POŚREDNIC-
TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA-
CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 2. 96 0 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
wpisać: 9 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH 10 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ
UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 11
2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 12 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ-
TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 13 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 14 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDU-
ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
2018-02-26 40/2018 284
Poz. 54109. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8128/18/544]

W dniu 19.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-... (rozwiń)
Poz. 54109. WI INWESTYCJE SELEKTYWNE
1 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570669. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8128/18/544]

W dniu 19.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-... (rozwiń)