Szczegóły spółki

Nazwa POLSKO - NORWESKA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5170370951
REGON 362200419
KRS 0000570430
Adres ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.0 0.0
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.0 0.0
Płynność bieżąca (CR) 64.21 92.34
Płynność szybka (QR) 64.21 92.34
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.0 0.0
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -4.43% 1.16%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.02% 0.01%
Rentowność aktywów (ROA) -0.02% 0.01%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-01-15 10/2018 367 12083
Poz. 12083. POLSKO - NORWESKA GRUPA INWE-
STYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570430.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.08.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/104954/17/494]

W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 02.11.2017 R. SPORZĄDZONY
PRZED NOTARIUSZEM MARTĄ SKRZYNIARZ, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR
2911/2017. ZMIANA § 9 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 400000,00 ZŁ wpisać:
1. 416000,00 ZŁ wykreślić: 3. 400000 wpisać: 3. 416000
wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00 ZŁ wykreślić:
5. 400000,00 ZŁ wpisać: 5. 416000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 16000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 12083. POLSKO - NORWESKA GRUPA INWE-
STYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000570430.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.08.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/104954/17/494]

W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 02.11.2017 R. SPORZĄDZONY
PRZED NOTARIUSZEM MARTĄ SKRZYNIARZ, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR
2911/2017. ZMIANA § 9 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 400000,00 ZŁ wpisać:
1. 416000,00 ZŁ wykreślić: 3. 400000 wpisać: 3. 416000
wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00 ZŁ wykreślić:
5. 400000,00 ZŁ wpisać: 5. 416000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 16000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki