Szczegóły spółki

Nazwa BLOOMGA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9492202227
REGON 362115346
KRS 0000568845
Adres Aleja Tadeusza Kościuszki 21A lok. 3, 42-202 Częstochowa
Telefon 693 426 860
Faks 693 426 860
E-mail office@bloomga.com
WWW www.bloomga.com .
PKD
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
  • 6312Z — działalność portali internetowych
  • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  • 6203Z — działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2019-03-28 62/2019 14
Poz. 16380. BLOOMGA SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie.
KRS 0000568845. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lipca 2015 r.
[BMSiG-15955/2019]

Zarząd Bloomga S.A. z siedzibą w Częstochowie,
KRS 0000568845, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na 25 kwietnia 2019 roku, o godz. 1500, w Czę-
stochowie przy ul. Dąbrowskiego 15/14-15.... (rozwiń)
Poz. 16380. BLOOMGA SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie.
KRS 0000568845. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lipca 2015 r.
[BMSiG-15955/2019]

Zarząd Bloomga S.A. z siedzibą w Częstochowie,
KRS 0000568845, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na 25 kwietnia 2019 roku, o godz. 1500, w Czę-
stochowie przy ul. Dąbrowskiego 15/14-15.... (rozwiń)