Szczegóły spółki

Nazwa BLOOMGA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9492202227
REGON 362115346
KRS 0000568845
Adres Aleja Tadeusza Kościuszki 21A lok. 3, 42-202 Częstochowa
Telefon 693 426 860
Faks 693 426 860
E-mail office@bloomga.com
WWW www.bloomga.com .
PKD
 • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
 • 6312Z — działalność portali internetowych
 • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 6203Z — działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.04 0.11
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.04 0.12
Płynność bieżąca (CR) 23.78 9.15
Płynność szybka (QR) 4.07 0.94
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.04 0.12
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -134.08% -262.14%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -75.92% -123.68%
Rentowność aktywów (ROA) -72.8% -110.34%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-03-28 62/2019 14 16380
Poz. 16380. BLOOMGA SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie.
KRS 0000568845. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lipca 2015 r.
[BMSiG-15955/2019]

Zarząd Bloomga S.A. z siedzibą w Częstochowie,
KRS 0000568845, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na 25 kwietnia 2019 roku, o godz. 1500, w Czę-
stochowie przy ul. Dąbrowskiego 15/14-15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie ważności i przyjęcie porządku obrad.  3. Podjęcie uchwał:
   - o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu, sprawozdania
    finansowego Spółki za rok 2017;
   - o udzieleniu władzom Spółki absolutorium z wykona-
    nia przez nie obowiązków;
   - w sprawie pokrycia straty za rok 2017;
   - o zmianach w składzie członków Rady Nadzorczej.
Poz. 16380. BLOOMGA SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie.
KRS 0000568845. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lipca 2015 r.
[BMSiG-15955/2019]

Zarząd Bloomga S.A. z siedzibą w Częstochowie,
KRS 0000568845, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na 25 kwietnia 2019 roku, o godz. 1500, w Czę-
stochowie przy ul. Dąbrowskiego 15/14-15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie ważności i przyjęcie porządku obrad.  3. Podjęcie uchwał:
   - o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu, sprawozdania
    finansowego Spółki za rok 2017;
   - o udzieleniu władzom Spółki absolutorium z wykona-
    nia przez nie obowiązków;
   - w sprawie pokrycia straty za rok 2017;
   - o zmianach w składzie członków Rady Nadzorczej.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki