Szczegóły spółki

Nazwa ALTER INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5862298690
REGON 362019571
KRS 0000566967
Adres ul. Podwale Grodzkie 5, 80-895 Gdańsk
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail biuro@alterinvestment.pl
WWW www.alterinvestment.pl
PKD
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.93 0.98
Zadłużenie / kapitał (D/E) 14.21 42.81
Płynność bieżąca (CR) 6.41 0.86
Płynność szybka (QR) 2.49 0.33
Złota/srebrna reguła bilansowa 14.21 42.81
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.3% 1.15%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 40.65% 29.45%
Rentowność aktywów (ROA) 2.67% 0.67%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-09-24 185/2019 379 1039026
Poz. 1039026. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.07.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/17185/19/206]
W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KURTO 2. MAREK
3. 71042910756
Poz. 1039026. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.07.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/17185/19/206]
W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KURTO 2. MAREK
3. 71042910756
2019-07-18 138/2019 1102 750167
Poz. 750167. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/150774/19/175]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750167. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/150774/19/175]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102 750168
Poz. 750168. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/150775/19/887]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750168. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/150775/19/887]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102 750169
Poz. 750169. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/150775/19/288]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750169. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/150775/19/288]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102 750170
Poz. 750170. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/150775/19/689]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750170. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/150775/19/689]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-06 236/2018 316 1152033
Poz. 1152033. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/905982/18/289]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1152033. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/905982/18/289]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-12-06 236/2018 316 1152034
Poz. 1152034. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/905983/18/690]
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1152034. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/905983/18/690]
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-12-06 236/2018 316 1152035
Poz. 1152035. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/905984/18/91]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1152035. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/905984/18/91]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-12-06 236/2018 316 1152036
Poz. 1152036. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/905985/18/492]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1152036. ALTER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000566967. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.07.2015.
[RDF/905985/18/492]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki