Szczegóły spółki

Nazwa GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6760000782
REGON 003900483
KRS 0000565517
Adres ul. Mariana Domagały 3, 30-741 Kraków
Telefon 124 136 041
Faks 124 136 041
E-mail ksiegowosc@greenpoint.pl
WWW b.d.
PKD
  • 4751Z — sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 4771Z — sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 4641Z — sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.22 0.35
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.28 0.55
Płynność bieżąca (CR) 3.67 2.35
Płynność szybka (QR) 0.95 0.47
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.28 0.55
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.84% 4.11%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.95% 16.67%
Rentowność aktywów (ROA) 2.3% 10.76%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-27 40/2020 286 90627
Poz. 90627. GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000565517. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5609/20/572]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DRAMSKI 2. ANDRZEJ 3. 70120900810 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 90627. GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000565517. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5609/20/572]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DRAMSKI 2. ANDRZEJ 3. 70120900810 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-03-07 47/2019 258 101720
Poz. 101720. GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000565517. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2074/19/21]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.12.2018R., REP. A NR 65478/2018, ZASTĘPCA
NOTARIALNY BEATA PIETRUSZYŃSKA, ZASTĘPCA
NOTARIUSZ ANNY LUBIEŃSKIEJ, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU
SPÓŁKI POPRZEZ ZASTĄPIENIE CAŁEJ DOTYCH-
CZASOWEJ TREŚCI STATUTU NOWYM BRZEMIE-
NIEM.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ORŁOWSKI 2. MACIEJ
MAREK 3. 92062509256 2 1. BIELECKI 2. KRZYSZ-
TOF JAROSŁAW 3. 61040102714 wpisać: 3 1. NOWIS
2. MICHAŁ 3. 84041107458 4 1. SZYDZIAK 2. PAWEŁ
3. 87033101078
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NOWIS 2. MICHAŁ
3. 84041107458 4. SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
Poz. 101720. GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000565517. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2074/19/21]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.12.2018R., REP. A NR 65478/2018, ZASTĘPCA
NOTARIALNY BEATA PIETRUSZYŃSKA, ZASTĘPCA
NOTARIUSZ ANNY LUBIEŃSKIEJ, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU
SPÓŁKI POPRZEZ ZASTĄPIENIE CAŁEJ DOTYCH-
CZASOWEJ TREŚCI STATUTU NOWYM BRZEMIE-
NIEM.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ORŁOWSKI 2. MACIEJ
MAREK 3. 92062509256 2 1. BIELECKI 2. KRZYSZ-
TOF JAROSŁAW 3. 61040102714 wpisać: 3 1. NOWIS
2. MICHAŁ 3. 84041107458 4 1. SZYDZIAK 2. PAWEŁ
3. 87033101078
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NOWIS 2. MICHAŁ
3. 84041107458 4. SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
2018-11-09 218/2018 1412 978499
Poz. 978499. GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000565517. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26081/18/434]

W dniu 29.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ORŁOWSKI 2. JAN ALEKSANDER 3. 53071703714
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KNAPCZYK
2. RYSZARD STANISŁAW 3. 54051803594 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. SZOSTAK
2. MAREK 3. 78091013799 4 1. NOWIS 2. MICHAŁ
3. 84041107458 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 5 1. DWORAK 2. NORBERT 3. 80071414478
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 6 1. DRAMSKI
2. ANDRZEJ 3. 70120900810 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 7 1. RÓŻALSKI DYRGA 2. MAGDALENA
3. 80070309320 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NOWIS 2. MICHAŁ
3. 84041107458 4. SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
Poz. 978499. GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000565517. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26081/18/434]

W dniu 29.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ORŁOWSKI 2. JAN ALEKSANDER 3. 53071703714
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KNAPCZYK
2. RYSZARD STANISŁAW 3. 54051803594 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. SZOSTAK
2. MAREK 3. 78091013799 4 1. NOWIS 2. MICHAŁ
3. 84041107458 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 5 1. DWORAK 2. NORBERT 3. 80071414478
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 6 1. DRAMSKI
2. ANDRZEJ 3. 70120900810 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 7 1. RÓŻALSKI DYRGA 2. MAGDALENA
3. 80070309320 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NOWIS 2. MICHAŁ
3. 84041107458 4. SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
2018-07-03 127/2018 452 235588
Poz. 235588. GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000565517. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/16211/18/382]

W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BALIŃSKI 2. REMI-
GIUSZ ANDRZEJ 3. 64071100494 wpisać: 2 1. BIE-
LECKI 2. KRZYSZTOF JAROSŁAW 3. 61040102714
Poz. 235588. GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000565517. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/16211/18/382]

W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BALIŃSKI 2. REMI-
GIUSZ ANDRZEJ 3. 64071100494 wpisać: 2 1. BIE-
LECKI 2. KRZYSZTOF JAROSŁAW 3. 61040102714

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki