Szczegóły spółki

Nazwa HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6423118002
REGON 241470727
KRS 0000558527
Adres ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 1101Z — destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-06-08 110/2020 69
Poz. 26069. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r., sygn. akt VIII GU 323/20.
[BMSiG-25800/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza, że w sprawie z wniosku wierzyciela - AKWA-
WIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 65962) o ogłoszenie
upadłości dłużnika - HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu (KRS 558527), postanowieniem z 1.06.2020 r., sygn. akt
VIII GU 323/20, zabezpieczono majątek dłużnika przez usta-
nowienie zarządcy przymusowego w osobie Anny Łukaszun
(licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 25).
Poz. 26069. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r., sygn. akt VIII GU 323/20.
[BMSiG-25800/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza, że w sprawie z wniosku wierzyciela - AKWA-
WIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 65962) o ogłoszenie
upadłości dłużnika - HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu (KRS 558527), postanowieniem z 1.06.2020 r., sygn. akt
VIII GU 323/20, zabezpieczono majątek dłużnika przez usta-
nowienie zarządcy przymusowego w osobie Anny Łukaszun
(licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 25).
2020-06-01 105/2020 64
Poz. 24460. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r., sygn. akt VIII GU 323/20.
[BMSiG-24119/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza, że w sprawie z wniosku wierzyciela AKWA-
WIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 65962) o ogłoszenie
upadłości dłużnika HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu (KRS 558527), postanowieniem z 20 maja 2020 r., sygn. akt
VIII GU 323/20, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustano-
wienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Anny
Łukaszun (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 25).
Poz. 24460. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r., sygn. akt VIII GU 323/20.
[BMSiG-24119/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza, że w sprawie z wniosku wierzyciela AKWA-
WIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 65962) o ogłoszenie
upadłości dłużnika HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu (KRS 558527), postanowieniem z 20 maja 2020 r., sygn. akt
VIII GU 323/20, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustano-
wienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Anny
Łukaszun (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 25).
2020-02-21 36/2020 309
Poz. 81520. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/188917/20/711]

W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 81520. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/188917/20/711]

W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-02-21 36/2020 309
Poz. 81521. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/188917/20/112]

W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 81521. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/188917/20/112]

W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-02-10 27/2020 380
Poz. 61769. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/409/20/15]

W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 61769. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/409/20/15]

W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-12-30 250/2019 295
Poz. 1191843. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36250/19/282]

W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŚLAK 2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. 65051603237
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. STU-
CZYK 2. ŁUKASZ 3. 88083111813) 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GOLIAN 2. DARIUSZ
PAWEŁ 3. 68053103293 2 1. DUDEK 2. DOMINIK
SEBASTIAN 3. 71032401499 wpisać: 3 1. MATECKI
2. ANDRZEJ 3. 69091900138 4 1. STARĘGA 2. PIOTR
3. 89050305235
Poz. 1191843. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36250/19/282]

W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŚLAK 2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. 65051603237
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. STU-
CZYK 2. ŁUKASZ 3. 88083111813) 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GOLIAN 2. DARIUSZ
PAWEŁ 3. 68053103293 2 1. DUDEK 2. DOMINIK
SEBASTIAN 3. 71032401499 wpisać: 3 1. MATECKI
2. ANDRZEJ 3. 69091900138 4 1. STARĘGA 2. PIOTR
3. 89050305235
2019-10-29 210/2019 443
Poz. 1097787. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31774/19/678]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. STUCZYK 2. ŁUKASZ 3. 88083111813 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1097787. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31774/19/678]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. STUCZYK 2. ŁUKASZ 3. 88083111813 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-09-04 171/2019 382
Poz. 1005340. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18978/19/967]

W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŚLAK 2. JUSTYNA
3. 77021505249 2 (dla pozycji: 1. PRZYTULSKA
STRZELEC 2. MAGDALENA 3. 84091504267)
1. PRZYTULSKA STRZELEC wpisać: 1. PRZYTULSKA
3 1. GOLIAN 2. DARIUSZ PAWEŁ 3. 68053103293
4 1. DUDEK 2. DOMINIK SEBASTIAN 3. 71032401499
Poz. 1005340. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18978/19/967]

W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŚLAK 2. JUSTYNA
3. 77021505249 2 (dla pozycji: 1. PRZYTULSKA
STRZELEC 2. MAGDALENA 3. 84091504267)
1. PRZYTULSKA STRZELEC wpisać: 1. PRZYTULSKA
3 1. GOLIAN 2. DARIUSZ PAWEŁ 3. 68053103293
4 1. DUDEK 2. DOMINIK SEBASTIAN 3. 71032401499
2019-07-23 141/2019 13
Poz. 38247. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r.
[BMSiG-38314/2019]

                Wrocław, dnia 18 lipca 2019 r.... (rozwiń)
Poz. 38247. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r.
[BMSiG-38314/2019]

                Wrocław, dnia 18 lipca 2019 r.... (rozwiń)
2019-07-09 131/2019 1102
Poz. 609261. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/138487/19/135]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609261. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/138487/19/135]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 921
Poz. 512823. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/2882/19/348]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. UVESERA HOLDING LIMITED 5. TAK wpi-
sać: 2 1. HAYFLEX LIMITED 5. TAK
Poz. 512823. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/2882/19/348]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. UVESERA HOLDING LIMITED 5. TAK wpi-
sać: 2 1. HAYFLEX LIMITED 5. TAK
2019-06-24 120/2019 576
Poz. 444268. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/123396/19/739]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 444268. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/123396/19/739]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-24 120/2019 576
Poz. 444269. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/123396/19/140]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 444269. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/123396/19/140]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-24 120/2019 576
Poz. 444270. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/123396/19/541]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 444270. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/123396/19/541]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-13 31/2019 15
Poz. 8019. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r.
[BMSiG-7437/2019]

Zarząd HGBS Finanse S.A. działając na podstawie art. 5 § 2
oraz § 4 k.s.h. zawiadamia o osiągnięciu przez HGBS Finanse
S.A., w dniu 10 stycznia 2019 r. pozycji dominującej wobec
KRAKUS S.A.... (rozwiń)
Poz. 8019. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r.
[BMSiG-7437/2019]

Zarząd HGBS Finanse S.A. działając na podstawie art. 5 § 2
oraz § 4 k.s.h. zawiadamia o osiągnięciu przez HGBS Finanse
S.A., w dniu 10 stycznia 2019 r. pozycji dominującej wobec
KRAKUS S.A.... (rozwiń)
2019-01-17 12/2019 247
Poz. 28647. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/238/19/401]

W dniu 10.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BYRKA 2. DOROTA
3. 75012512762
Poz. 28647. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/238/19/401]

W dniu 10.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BYRKA 2. DOROTA
3. 75012512762
2018-07-09 131/2018 343
Poz. 252384. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/416/18/156]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.12.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 252384. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/416/18/156]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.12.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016