Szczegóły spółki

Nazwa HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6423118002
REGON 241470727
KRS 0000558527
Adres ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 1101Z — destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.02 1.16
Zadłużenie / kapitał (D/E) -41.77 -7.44
Płynność bieżąca (CR) 1.18 0.32
Płynność szybka (QR) 0.51 0.15
Złota/srebrna reguła bilansowa -41.77 -7.44
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -10.11% -38.1%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 357.63% 80.79%
Rentowność aktywów (ROA) -8.77% -12.54%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-02 127/2020 61 31862
Poz. 31862. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r., sygn. akt VIII GU 323/20.
[BMSiG-31734/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza, że w sprawie z wniosku wierzyciela - AKWA-
WIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 65962) o ogłoszenie
upadłości dłużnika - HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu (KRS 558527), postanowieniem z 19/06/2020 r., sygn. akt
VIII GU 323/20, uchylono zabezpieczenie majątku dłużnika
przez ustanowienie zarządcy przymusowego w osobie Anny
Łukaszun (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 25), pozo-
stawiając zabezpieczenie majątku dłużnika w postaci ustano-
wienia tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Anny
Łukaszun (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 25).
Poz. 31862. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r., sygn. akt VIII GU 323/20.
[BMSiG-31734/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza, że w sprawie z wniosku wierzyciela - AKWA-
WIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 65962) o ogłoszenie
upadłości dłużnika - HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu (KRS 558527), postanowieniem z 19/06/2020 r., sygn. akt
VIII GU 323/20, uchylono zabezpieczenie majątku dłużnika
przez ustanowienie zarządcy przymusowego w osobie Anny
Łukaszun (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 25), pozo-
stawiając zabezpieczenie majątku dłużnika w postaci ustano-
wienia tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Anny
Łukaszun (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 25).
2020-06-08 110/2020 69 26069
Poz. 26069. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r., sygn. akt VIII GU 323/20.
[BMSiG-25800/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza, że w sprawie z wniosku wierzyciela - AKWA-
WIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 65962) o ogłoszenie
upadłości dłużnika - HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu (KRS 558527), postanowieniem z 1.06.2020 r., sygn. akt
VIII GU 323/20, zabezpieczono majątek dłużnika przez usta-
nowienie zarządcy przymusowego w osobie Anny Łukaszun
(licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 25).
Poz. 26069. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r., sygn. akt VIII GU 323/20.
[BMSiG-25800/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza, że w sprawie z wniosku wierzyciela - AKWA-
WIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 65962) o ogłoszenie
upadłości dłużnika - HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu (KRS 558527), postanowieniem z 1.06.2020 r., sygn. akt
VIII GU 323/20, zabezpieczono majątek dłużnika przez usta-
nowienie zarządcy przymusowego w osobie Anny Łukaszun
(licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 25).
2020-06-01 105/2020 64 24460
Poz. 24460. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r., sygn. akt VIII GU 323/20.
[BMSiG-24119/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza, że w sprawie z wniosku wierzyciela AKWA-
WIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 65962) o ogłoszenie
upadłości dłużnika HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu (KRS 558527), postanowieniem z 20 maja 2020 r., sygn. akt
VIII GU 323/20, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustano-
wienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Anny
Łukaszun (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 25).
Poz. 24460. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r., sygn. akt VIII GU 323/20.
[BMSiG-24119/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza, że w sprawie z wniosku wierzyciela AKWA-
WIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 65962) o ogłoszenie
upadłości dłużnika HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu (KRS 558527), postanowieniem z 20 maja 2020 r., sygn. akt
VIII GU 323/20, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustano-
wienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Anny
Łukaszun (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 25).
2020-02-21 36/2020 309 81520
Poz. 81520. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/188917/20/711]

W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 81520. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/188917/20/711]

W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-02-21 36/2020 309 81521
Poz. 81521. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/188917/20/112]

W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 81521. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/188917/20/112]

W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-02-10 27/2020 380 61769
Poz. 61769. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/409/20/15]

W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 61769. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/409/20/15]

W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-12-30 250/2019 295 1191843
Poz. 1191843. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36250/19/282]

W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŚLAK 2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. 65051603237
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. STU-
CZYK 2. ŁUKASZ 3. 88083111813) 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GOLIAN 2. DARIUSZ
PAWEŁ 3. 68053103293 2 1. DUDEK 2. DOMINIK
SEBASTIAN 3. 71032401499 wpisać: 3 1. MATECKI
2. ANDRZEJ 3. 69091900138 4 1. STARĘGA 2. PIOTR
3. 89050305235
Poz. 1191843. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36250/19/282]

W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŚLAK 2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. 65051603237
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. STU-
CZYK 2. ŁUKASZ 3. 88083111813) 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GOLIAN 2. DARIUSZ
PAWEŁ 3. 68053103293 2 1. DUDEK 2. DOMINIK
SEBASTIAN 3. 71032401499 wpisać: 3 1. MATECKI
2. ANDRZEJ 3. 69091900138 4 1. STARĘGA 2. PIOTR
3. 89050305235
2019-10-29 210/2019 443 1097787
Poz. 1097787. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31774/19/678]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. STUCZYK 2. ŁUKASZ 3. 88083111813 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1097787. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31774/19/678]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. STUCZYK 2. ŁUKASZ 3. 88083111813 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-09-04 171/2019 382 1005340
Poz. 1005340. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18978/19/967]

W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŚLAK 2. JUSTYNA
3. 77021505249 2 (dla pozycji: 1. PRZYTULSKA
STRZELEC 2. MAGDALENA 3. 84091504267)
1. PRZYTULSKA STRZELEC wpisać: 1. PRZYTULSKA
3 1. GOLIAN 2. DARIUSZ PAWEŁ 3. 68053103293
4 1. DUDEK 2. DOMINIK SEBASTIAN 3. 71032401499
Poz. 1005340. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18978/19/967]

W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŚLAK 2. JUSTYNA
3. 77021505249 2 (dla pozycji: 1. PRZYTULSKA
STRZELEC 2. MAGDALENA 3. 84091504267)
1. PRZYTULSKA STRZELEC wpisać: 1. PRZYTULSKA
3 1. GOLIAN 2. DARIUSZ PAWEŁ 3. 68053103293
4 1. DUDEK 2. DOMINIK SEBASTIAN 3. 71032401499
2019-07-23 141/2019 13 38247
Poz. 38247. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r.
[BMSiG-38314/2019]

                Wrocław, dnia 18 lipca 2019 r.

Ogłoszenie HGBS FINANSE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KRA-
KUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na dzień 19 sierpnia 2019 r.Zarząd Spółki HGBS FINANSE S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu, ul. Monopolowa 4, zarejestrowanej w Rejestrze Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000558527, NIP: 6423118002, REGON: 241470727,
reprezentującej 250 000 akcji serii A Spółki „KRAKUS” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Monopolowa 4, 51-501 Wro-
cław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajo-
wego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507558,
NIP: 8951991885, REGON: 021486437 (dalej: „Spółka”), co
stanowi 50% kapitału zakładowego Spółki, działając na pod-
stawie art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 398 i art. 399 § 3 KSH
oraz § 21 ust. 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki.

 DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA
    ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu
19 sierpnia 2019 r., o godz. 1200, przy ul. Monopolowej 4,
51-501 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
   2018.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finanso-
   wego Spółki za rok obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok
   obrotowy 2018.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   Zarządowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków
   w roku obrotowym 2018.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
   nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusz skorzystał z uprawnienia przysługującego mu na
podstawie dyspozycji art. 399 § 3 zd. 2 KSH i powołał Prze-
wodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje Spółki na okaziciela powinny
zostać zdeponowane w Kancelarii Notarialnej A. Romanowicz,
K. Kamińska, T. Kalinowski s.c., ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław,
a wydane na tę okoliczność zaświadczenie o zdeponowaniu
akcji powinno zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia
12 sierpnia 2019 r.

             Prezes Zarządu HGBS Finanse S.A.


      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.
       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38247. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r.
[BMSiG-38314/2019]

                Wrocław, dnia 18 lipca 2019 r.

Ogłoszenie HGBS FINANSE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KRA-
KUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na dzień 19 sierpnia 2019 r.Zarząd Spółki HGBS FINANSE S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu, ul. Monopolowa 4, zarejestrowanej w Rejestrze Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000558527, NIP: 6423118002, REGON: 241470727,
reprezentującej 250 000 akcji serii A Spółki „KRAKUS” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Monopolowa 4, 51-501 Wro-
cław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajo-
wego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507558,
NIP: 8951991885, REGON: 021486437 (dalej: „Spółka”), co
stanowi 50% kapitału zakładowego Spółki, działając na pod-
stawie art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 398 i art. 399 § 3 KSH
oraz § 21 ust. 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki.

 DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA
    ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu
19 sierpnia 2019 r., o godz. 1200, przy ul. Monopolowej 4,
51-501 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
   2018.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finanso-
   wego Spółki za rok obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok
   obrotowy 2018.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   Zarządowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków
   w roku obrotowym 2018.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
   nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusz skorzystał z uprawnienia przysługującego mu na
podstawie dyspozycji art. 399 § 3 zd. 2 KSH i powołał Prze-
wodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje Spółki na okaziciela powinny
zostać zdeponowane w Kancelarii Notarialnej A. Romanowicz,
K. Kamińska, T. Kalinowski s.c., ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław,
a wydane na tę okoliczność zaświadczenie o zdeponowaniu
akcji powinno zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia
12 sierpnia 2019 r.

             Prezes Zarządu HGBS Finanse S.A.


      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.
       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2019-07-09 131/2019 1102 609261
Poz. 609261. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/138487/19/135]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609261. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/138487/19/135]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 921 512823
Poz. 512823. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/2882/19/348]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. UVESERA HOLDING LIMITED 5. TAK wpi-
sać: 2 1. HAYFLEX LIMITED 5. TAK
Poz. 512823. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/2882/19/348]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. UVESERA HOLDING LIMITED 5. TAK wpi-
sać: 2 1. HAYFLEX LIMITED 5. TAK
2019-06-24 120/2019 576 444268
Poz. 444268. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/123396/19/739]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 444268. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/123396/19/739]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-24 120/2019 576 444269
Poz. 444269. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/123396/19/140]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 444269. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/123396/19/140]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-24 120/2019 576 444270
Poz. 444270. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/123396/19/541]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 444270. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2015.
[RDF/123396/19/541]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-13 31/2019 15 8019
Poz. 8019. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r.
[BMSiG-7437/2019]

Zarząd HGBS Finanse S.A. działając na podstawie art. 5 § 2
oraz § 4 k.s.h. zawiadamia o osiągnięciu przez HGBS Finanse
S.A., w dniu 10 stycznia 2019 r. pozycji dominującej wobec
KRAKUS S.A.


              5.

             Inne
Poz. 8019. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 czerwca 2015 r.
[BMSiG-7437/2019]

Zarząd HGBS Finanse S.A. działając na podstawie art. 5 § 2
oraz § 4 k.s.h. zawiadamia o osiągnięciu przez HGBS Finanse
S.A., w dniu 10 stycznia 2019 r. pozycji dominującej wobec
KRAKUS S.A.


              5.

             Inne
2019-01-17 12/2019 247 28647
Poz. 28647. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/238/19/401]

W dniu 10.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BYRKA 2. DOROTA
3. 75012512762
Poz. 28647. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/238/19/401]

W dniu 10.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BYRKA 2. DOROTA
3. 75012512762
2018-07-09 131/2018 343 252384
Poz. 252384. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/416/18/156]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.12.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 252384. HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000558527. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/416/18/156]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.12.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki