Szczegóły spółki

Nazwa MDA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5993175025
REGON 361388361
KRS 0000556195
Adres ul. Franciszka Walczaka 112, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-05-09 89/2019 593 277513
Poz. 277513. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/110306/19/145]

W dniu 02.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 277513. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/110306/19/145]

W dniu 02.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-09 89/2019 593 277514
Poz. 277514. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/110307/19/862]

W dniu 02.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 277514. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/110307/19/862]

W dniu 02.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-29 231/2018 493 1141418
Poz. 1141418. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/900462/18/787]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2018 okres OD
30.04.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1141418. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/900462/18/787]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2018 okres OD
30.04.2015 DO 31.12.2015
2018-11-29 231/2018 493 1141419
Poz. 1141419. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/900463/18/188]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 30.04.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1141419. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/900463/18/188]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 30.04.2015 DO 31.12.2015
2018-11-29 231/2018 493 1141420
Poz. 1141420. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/900471/18/707]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.04.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1141420. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/900471/18/707]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.04.2015 DO 31.12.2015
2018-11-29 231/2018 493 1141421
Poz. 1141421. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/900494/18/552]W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1141421. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/900494/18/552]W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-11-29 231/2018 493 1141422
Poz. 1141422. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/900495/18/953]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1141422. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/900495/18/953]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-11-29 231/2018 493 1141423
Poz. 1141423. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/900501/18/561]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1141423. INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556195. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2015.
[RDF/900501/18/561]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki