Szczegóły spółki

Nazwa IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
NIP 2090003769
REGON 361256010
KRS 0000553182
Adres ul. Stanisława Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • 7120B — pozostałe badania i analizy techniczne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.49 0.53
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.97 1.11
Płynność bieżąca (CR) 2.1 2.52
Płynność szybka (QR) 2.1 2.52
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.97 1.11
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 13.71% 11.81%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 29.67% 23.73%
Rentowność aktywów (ROA) 15.07% 11.23%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki