Szczegóły spółki

Nazwa MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5223027062
REGON 361277845
KRS 0000552666
Adres ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.18 0.22
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.22 0.27
Płynność bieżąca (CR) 6.91 5.32
Płynność szybka (QR) 6.91 5.32
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.22 0.27
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.0% 0.0%
Rentowność aktywów (ROA) 0.0% 0.0%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-17 53/2020 15 14933
Poz. 14933. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000552666. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13 kwietnia 2015 r.
[BMSiG-14586/2020]

Zarząd Maytown Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
(KRS 0000552666) („Spółka”), stosownie do postanowień
art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie
uchwały Zarządu z dnia 20.02.2020 r., ogłasza wykaz unie-
ważnionych dokumentów akcji - odcinków zbiorowych akcji.

W związku ze zmianą adresu Spółki, w dniu 20.02.2020 r. unie-
ważniono odcinek zbiorowy nr 1 obejmujący:
1) 100.000 akcji imiennych zwykłych, każda o wartości nomi-
nalnej 1,00 PLN, serii A o numerach od 000.001 do 100.000,
wystawiony w dniu 21.04.2015 r.
Poz. 14933. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000552666. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13 kwietnia 2015 r.
[BMSiG-14586/2020]

Zarząd Maytown Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
(KRS 0000552666) („Spółka”), stosownie do postanowień
art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie
uchwały Zarządu z dnia 20.02.2020 r., ogłasza wykaz unie-
ważnionych dokumentów akcji - odcinków zbiorowych akcji.

W związku ze zmianą adresu Spółki, w dniu 20.02.2020 r. unie-
ważniono odcinek zbiorowy nr 1 obejmujący:
1) 100.000 akcji imiennych zwykłych, każda o wartości nomi-
nalnej 1,00 PLN, serii A o numerach od 000.001 do 100.000,
wystawiony w dniu 21.04.2015 r.
2020-02-12 29/2020 259 65366
Poz. 65366. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.04.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5476/20/414]

W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 65366. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.04.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5476/20/414]

W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-10-07 194/2019 458 1060334
Poz. 1060334. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.04.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68040/19/922]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE
JEROZOLIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy
00-803 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA
nr domu 28 kod pocztowy 00-839 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Poz. 1060334. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.04.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68040/19/922]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE
JEROZOLIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy
00-803 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA
nr domu 28 kod pocztowy 00-839 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
2019-07-11 133/2019 1126 649640
Poz. 649640. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/143604/19/541]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649640. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/143604/19/541]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1126 649641
Poz. 649641. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/143604/19/942]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649641. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/143604/19/942]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1126 649642
Poz. 649642. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/143604/19/343]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649642. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/143604/19/343]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1126 649643
Poz. 649643. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/143604/19/744]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649643. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/143604/19/744]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-07-13 135/2018 366 269518
Poz. 269518. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/125205/18/671]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269518. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/125205/18/671]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-12 134/2018 371 265499
Poz. 265499. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/125202/18/468]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 265499. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/125202/18/468]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-12 134/2018 371 265500
Poz. 265500. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/125203/18/869]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 265500. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/125203/18/869]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-12 134/2018 371 265501
Poz. 265501. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/125204/18/270]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 265501. MAYTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000552666. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.04.2015.
[RDF/125204/18/270]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki