Szczegóły spółki

Nazwa BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252615206
REGON 361283455
KRS 0000551850
Adres ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.08 0.67
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.09 2.07
Płynność bieżąca (CR) 27.85 1.51
Płynność szybka (QR) 27.85 1.51
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.09 2.07
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -58.83% -242.82%
Rentowność aktywów (ROA) -54.09% -79.0%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-22 140/2019 1125 789639
Poz. 789639. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.04.2015.
[RDF/155462/19/51]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 789639. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.04.2015.
[RDF/155462/19/51]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1125 789640
Poz. 789640. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.04.2015.
[RDF/155462/19/452]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 789640. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.04.2015.
[RDF/155462/19/452]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1125 789641
Poz. 789641. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.04.2015.
[RDF/155462/19/853]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 789641. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.04.2015.
[RDF/155462/19/853]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-11 112/2019 551 384454
Poz. 384454. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36063/19/604]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. LOPEZ 2. ROSA
Poz. 384454. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36063/19/604]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. LOPEZ 2. ROSA
2019-04-01 64/2019 534 152191
Poz. 152191. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16533/19/132]

W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.02.2019 R., REP. A NR 2749/2019, NOTARIUSZ
PAWEŁ MAKSYMIUK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU: ZMIANA
WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH JEGO
POSTANOWIEŃ POPRZEZ NADANIE IM NOWEGO
BRZMIENIA, KTÓRE STANOWI JEDNOCZEŚNIE
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 490000,00 ZŁ
wpisać: 1. 735614,04 ZŁ wykreślić: 3. 49000000 wpi-
sać: 3. 73561404 wykreślić: 4. 0,01 ZŁ wpisać: 4. 0,01
ZŁ wykreślić: 5. 490000,00 ZŁ wpisać: 5. 735614,04
ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. NOWE AKCJE
SPÓŁKI SERII D 2. 19298252 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE 2 1. NOWE AKCJE SPÓŁKI
SERII E 2. 5263152 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILE-
JOWANE
Poz. 152191. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16533/19/132]

W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.02.2019 R., REP. A NR 2749/2019, NOTARIUSZ
PAWEŁ MAKSYMIUK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU: ZMIANA
WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH JEGO
POSTANOWIEŃ POPRZEZ NADANIE IM NOWEGO
BRZMIENIA, KTÓRE STANOWI JEDNOCZEŚNIE
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 490000,00 ZŁ
wpisać: 1. 735614,04 ZŁ wykreślić: 3. 49000000 wpi-
sać: 3. 73561404 wykreślić: 4. 0,01 ZŁ wpisać: 4. 0,01
ZŁ wykreślić: 5. 490000,00 ZŁ wpisać: 5. 735614,04
ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. NOWE AKCJE
SPÓŁKI SERII D 2. 19298252 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE 2 1. NOWE AKCJE SPÓŁKI
SERII E 2. 5263152 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILE-
JOWANE
2018-09-11 176/2018 613 378744
Poz. 378744. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.04.2015.
[RDF/221568/18/889]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378744. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.04.2015.
[RDF/221568/18/889]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 613 378745
Poz. 378745. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.04.2015.
[RDF/221569/18/290]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378745. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.04.2015.
[RDF/221569/18/290]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 613 378746
Poz. 378746. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.04.2015.
[RDF/221570/18/2]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378746. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.04.2015.
[RDF/221570/18/2]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 613 378747
Poz. 378747. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.04.2015.
[RDF/221571/18/403]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378747. BETA SECURITIES POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000551850. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 14.04.2015.
[RDF/221571/18/403]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki