Szczegóły spółki

Nazwa PICODI.COM SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6762464586
REGON 122849330
KRS 0000551741
Adres ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków
Telefon 509 090 122
Faks 509 090 122
E-mail contact@internationalcoupons.com
WWW www.internationalcoupons.com
PKD
  • 6312Z — działalność portali internetowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.16 0.2
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.19 0.25
Płynność bieżąca (CR) 6.28 5.15
Płynność szybka (QR) 6.26 5.15
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.19 0.25
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 16.1% 36.88%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 45.02% 63.57%
Rentowność aktywów (ROA) 37.69% 50.87%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-17 137/2019 1125 729956
Poz. 729956. PICODI.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000551741. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/18995/19/406]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.06.2019R., REP. A NR 1043/2019 ZASTĘPCA
NOTARIALNY KINGA KRÓL-ŚCIGOCKA, ZASTĘPCA
NOTARIUSZA KATARZYNY KOSINIAK-IMIOŁEK,
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA
§ 8 UST. 9, § 8 UST.12, § 9 UST. 7, § 9 UST. 13, § 10,
§ 11 UST. 1, § 17 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI
Poz. 729956. PICODI.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000551741. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/18995/19/406]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.06.2019R., REP. A NR 1043/2019 ZASTĘPCA
NOTARIALNY KINGA KRÓL-ŚCIGOCKA, ZASTĘPCA
NOTARIUSZA KATARZYNY KOSINIAK-IMIOŁEK,
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA
§ 8 UST. 9, § 8 UST.12, § 9 UST. 7, § 9 UST. 13, § 10,
§ 11 UST. 1, § 17 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI
2019-03-14 52/2019 283 113334
Poz. 113334. PICODI.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000551741. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6593/19/51]

W dniu 07.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 6. 34000,00
ZŁ wpisać: 6. 56269,00 ZŁ
Poz. 113334. PICODI.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000551741. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6593/19/51]

W dniu 07.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 6. 34000,00
ZŁ wpisać: 6. 56269,00 ZŁ
2018-07-26 144/2018 276 299409
Poz. 299409. PICODI.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000551741. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/15733/18/260]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.04.2018 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA SZAŁA-
CHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, REP. A NR 2771/2018 - UCHYLONO
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STATUTU I PRZY-
JĘTO NOWE.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 138002,00 ZŁ
wpisać: 1. 140820,00 ZŁ wykreślić: 5. 138002,00 ZŁ
wpisać: 5. 140820,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. F) wykreślić:
2. 8693 wpisać: 2. 11511
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KRAUS 2. TOMASZ
3. 88030202175 2 1. PIEKART 2. GRZEGORZ
3. 81091212198
Poz. 299409. PICODI.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000551741. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/15733/18/260]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.04.2018 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA SZAŁA-
CHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, REP. A NR 2771/2018 - UCHYLONO
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STATUTU I PRZY-
JĘTO NOWE.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 138002,00 ZŁ
wpisać: 1. 140820,00 ZŁ wykreślić: 5. 138002,00 ZŁ
wpisać: 5. 140820,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. F) wykreślić:
2. 8693 wpisać: 2. 11511
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KRAUS 2. TOMASZ
3. 88030202175 2 1. PIEKART 2. GRZEGORZ
3. 81091212198
2018-05-29 103/2018 300 141909
Poz. 141909. PICODI.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000551741.SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/14549/18/714]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 137965,00
ZŁ wpisać: 1. 138002,00 ZŁ wykreślić: 3. 137965 wpi-
sać: 3. 138002 wykreślić: 5. 137965,00 ZŁ wpisać:
5. 138002,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. F) wykreślić:
2. 8656 wpisać: 2. 8693
Poz. 141909. PICODI.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000551741.SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/14549/18/714]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 137965,00
ZŁ wpisać: 1. 138002,00 ZŁ wykreślić: 3. 137965 wpi-
sać: 3. 138002 wykreślić: 5. 137965,00 ZŁ wpisać:
5. 138002,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. F) wykreślić:
2. 8656 wpisać: 2. 8693
2018-05-08 88/2018 345 117335
Poz. 117335. PICODI.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000551741. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5769/18/622]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 121044,00
ZŁ wpisać: 1. 137965,00 ZŁ wykreślić: 3. 121044 wpi-
sać: 3. 137965 wykreślić: 5. 121044,00 ZŁ wpisać:
5. 137965,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 1416 wpisać: 2. 4248 2 (dla pozycji: 1. C) wykreślić:
2. 852 wpisać: 2. 2552 3 (dla pozycji: 1. D) wykreślić:
2. 1698 wpisać: 2. 3966 4 (dla pozycji: 1. E) wykreślić:
2. 1360 wpisać: 2. 4080 5 (dla pozycji: 1. F) wykreślić:
2. 1255 wpisać: 2. 8656
Poz. 117335. PICODI.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000551741. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5769/18/622]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 121044,00
ZŁ wpisać: 1. 137965,00 ZŁ wykreślić: 3. 121044 wpi-
sać: 3. 137965 wykreślić: 5. 121044,00 ZŁ wpisać:
5. 137965,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 1416 wpisać: 2. 4248 2 (dla pozycji: 1. C) wykreślić:
2. 852 wpisać: 2. 2552 3 (dla pozycji: 1. D) wykreślić:
2. 1698 wpisać: 2. 3966 4 (dla pozycji: 1. E) wykreślić:
2. 1360 wpisać: 2. 4080 5 (dla pozycji: 1. F) wykreślić:
2. 1255 wpisać: 2. 8656

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki